Mời chào hàng: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ cho nhánh 1 Hợp phần 01năm 2016

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ cho nhánh 1 Hợp phần 01 năm 2016 (Gói thầu số 15).
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụphục vụ nghiên cứu cho Hợp phần 1 “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm nano sử dụng trong nông nghiệp” mã số VAST.TĐ.NANO.01/15-18 thuộc dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Hợp phần 1 “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm nano sử dụng trong nông nghiệp” mã số VAST.TĐ.NANO.01/15-18 thuộc dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”
 2. Nguồn vốn: NSNN
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ00, ngày 14tháng 6năm 2016đến trước 10giờ 00, ngày 21tháng 6năm (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10giờ 00, ngày 21 tháng 6năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 21 tháng 6 năm 2016.

Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa cho dự án Đầu tư mở rộng Trại giống lúa Khánh Lâm

Tên bên mời thầu: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Điện thoại/fax/email: 07803888588, 07803888587, ttgnncamauvnn@gmail.com

Mã số thuế: 2000401037

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa.

1.1 Gói thầu số 5: Máy gặt đập liên hợp

 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Máy gặt đập liên hợp Kubota DC70, kích thước 4.800 x 2.260 x 2.280, Trọng lượng 3.000 kg.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

1.2 Gói thầu số 6: Máy cày 82 mã lực

 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Máy cày (máy kéo) Kubota M604SU, động cơ V2403 – DI – TE2, Công suất thực 59Hp (43.3kw), trọng lượng 1.800 kg.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
  • Gói thầu số 7 : Máy sấy tĩnh vĩ ngang 8G-10TH ; Băng tải nghiêng di động B500 x 6N.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: – Máy sấy tĩnh vĩ ngang đảo chiều sấy bin tole năng suất (10-15) tấn/mẻ. Khung sấy (1×2) m – U45 dày 2,5m, Lưới sấy tole kẽm 1mm dập lỗ 3mm.

     – Băng tải nghiêng di động B600 x 12 m, Công suất 2,2 kw.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đầu tư mở rộng Trại giống lúa Khánh Lâm.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 08 tháng 06 năm 2016 đến trước 8 giờ, ngày 15 tháng 06 năm 2016. (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Cà Mau – Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; ĐT: 07803.888.588; Fax: 07803.888.587; Email: ttgnncamauvnn@gmail.com.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng chẵn, đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 15 tháng 06 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 15 tháng 06 năm 2016.

Mời Thầu: Mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDCT Y tế – Sở Xây dựng Long An

Địa chỉ: số 30-32 Quốc lộ 1, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại/fax/email: 072.3839288/072.3526153/duanytelongan@yahoo.com

Mã số thuế: 1101260817

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt; công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

– Loại gói thầu: mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: cung cấp thiết bị Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt cho công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

 1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA XDCT Y tế số 30-32 Quốc lộ 1, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại/fax/email: 072.3839288/ 072.3526153/ duanytelongan@yahoo.com.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 128.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu đồng), bằng bảo lãnh của ngân hàng
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Mời Thầu: Gói thầu số 17 Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh.

– Địa chỉ: Số 109, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743. 840683; Số fax: 0743. 840828

– Số tài khoản: 9552.2.7530883 tại Kho bạc NN tỉnh Trà Vinh.

– MSĐVQHNS: 9078119

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 17 Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng (Gói thầu dành cho nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp        

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng

Chiều dài đê: 1.000,0m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh.
 2. Nguồn vốn: Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RRC, vốn nước ngoài (giải ngân ODA).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh, Hẻm số 68, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743. 840683; Số fax: 0743. 840828.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng, đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).

 1. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2016.

Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.02/16-17

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.02/16-17 (Gói thầu số 13)
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

          Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho  đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon” mã số VAST03.02/16-17.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm môđun đèn LED chiếu sáng đường phố tản nhiệt bằng chất lỏng nanô cácbon”
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành bản YCBG: từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 06 tháng 6năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2016
 8. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 06 tháng 6 năm 2016.

Mời chào hàng: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ

Tên bên mời thầu: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

Địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận

Điện thoại/fax/email: (08)39904774 – (08)39904774

Mã số thuế: 0301464735

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần giờ
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Qúy II – III/2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ
 2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2016 đến 15 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản – Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản có địa chỉ tại 126H, Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 27 tháng 5 năm 2016.

Mời chào hàng: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, năm 2016

Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com

Mã số thuế: 5500372904

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, năm 2016

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và hệ thống xếp hàng tự động tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.
 2. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2016 đến trước 10 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính)
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 2. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng ; Bằng chữ: (Mười triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
 3. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 11 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Mời Thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 44, phường Trần hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 033 823526;           email: ttgtvlqn@gmail.com;

Mã số thuế: 5700 241 659.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công công trình Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Hạ Long. Xây dựng mới nhà 5 tầng nổi + 01 tầng nửa hầm + 01 tầng kỹ thuật thang máy. Tổng diện tích xây dựng 558m2, tổng diện tích sàn 3.420 m2. Chiều cao tổng thể 22,65m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 55 ngày.

 1. Tên dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Hạ Long.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 44, phường Trần hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. 10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 03 tháng 6 năm 2016.
 10. 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 03 tháng 6 năm 2016.

Mời chào hàng: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016)

Tên bên mời thầu: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận

Điện thoại/fax/email: (08)39904774 – (08)39904774

Mã số thuế: 0301464735

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016)
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa   
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016)
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 5/ năm 2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016).
 2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước hay quốc tế: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: 08 giờ 00, ngày 05 tháng 5 năm 2016 đến 15 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản – Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản có địa chỉ tại 126H, Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 5 Miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.04/16-17

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.04/16-17 (Gói thầu số 11)
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano Pactitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư” mã số VAST03.04/16-17.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano Pactitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư”
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành bản YCBG: từ 08 giờ 00, ngày 09 tháng 5 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2016
 8. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2016.