Tháng Tám 21, 2015
Điều 86. Xử lý tình huống – Luật đấu thầu
By admin | | 0 Comments |
Điều 86. Xử lý tình huống 1. Xử lý tình
Điều 87, 88 Luật đấu thầu 11/2013
By admin | | 0 Comments |
Điều 87. Thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt