API Testing là gì? Hiểu ngay chỉ trong 5 phút

Thời gian đọc : 4 phút

Định nghĩa API testing

API testing là một loại kiểm thử ứng dụng gồm có kiểm tra trực tiếp các giao diện lập trình ứng dụng ( API ) và là một phần của kiểm thử tích hợp để xác lập xem chúng có cung ứng mong đợi về công dụng, độ đáng tin cậy, hiệu suất và bảo mật thông tin không .

Vì API thiếu GUI, API testing được thực hiện ở message layer.

Bạn đang đọc: API Testing là gì? Hiểu ngay chỉ trong 5 phút

API Testing là gì? Hiểu ngay chỉ trong 5 phút | Dương Lê

API testing được coi là quan trọng cho automation testing vì các API đóng vai trò là giao diện chính cho logic ứng dụng và do GUI test rất khó duy trì với các chu kỳ luân hồi release ngắn và các đổi khác thường được sử dụng trong Agile và DevOps .

So sánh API testing và GUI testing

API testing tương thích hơn cho test automation và test liên tục ( đặc biệt quan trọng trong Agile và DevOps ) so với GUI testing. Bởi vì :

Độ phức tạp của hệ thống: GUI testing không thể xác minh đầy đủ các fuctional path và API / service liên quan đến kiến trúc đa nhiệm. API được coi là giao diện ổn định nhất cho hệ thống được test.Các chu kỳ release ngắn với các vòng phản hồi nhanh: Các nhóm Agile và DevOps làm việc với các vòng lặp ngắn (short iterations) và các vòng phản hồi nhanh (fast feedback loops) thấy rằng GUI testing yêu cầu làm lại đáng kể để theo kịp sự thay đổi thường xuyên. Testing ở lớp API ít hơn và dễ bảo trì hơn.

Vì các nguyên do này, tất cả chúng ta nên tăng API testing và giảm sự nhờ vào vào GUI testing. API testing được khuyến nghị cho hầu hết các automation test và thử nghiệm càng nhiều càng tốt. GUI testing sau đó được dành riêng để xác nhận các trường hợp ở system level, mobile testing, và usability testing .

Thiết lập môi trường test API

API testing khác với các loại kiểm thử ứng dụng khác vì GUI không khả dụng . tuy vậy, bạn được nhu yếu thiết lập môi trường tự nhiên bắt đầu gọi API với một bộ tham số bắt buộc và sau cuối là kiểm tra hiệu quả . Do đó, thiết lập môi trường tự nhiên thử nghiệm API testing khá phức tạp . Cơ sở tài liệu và sever nên được thông số kỹ thuật theo nhu yếu ứng dụng . Sau khi setup xong, Hàm API sẽ được gọi để kiểm tra xem API đó có hoạt động giải trí không .

Các loại đầu ra của API

Đầu ra của API hoàn toàn có thể là

Bất kỳ loại dữ liệu nàoTrạng thái (Pass hoặc Fail)Gọi một API function khác.

Hãy xem xét thí dụ về từng loại trên :

Bất kỳ loại dữ liệu nào

thí dụ : một hàm API sẽ thêm hai số nguyên .

Long add(int a, int b)

Các số phải được đưa ra làm tham số nguồn vào. Đầu ra phải là tổng của hai số nguyên. Đầu ra này cần phải được xác định với một tác dụng mong đợi . Call phải là

add ( 1234, 5656 )

Các ngoại lệ phải được giải quyết và xử lý nếu số lượng vượt quá số lượng giới hạn số nguyên .

Trạng thái (Pass hoặc Fail)

Hãy xem xét API function bên dưới

Lock()Unlock()Delete()

Nó trả về bất kể giá trị nào như True ( trường hợp thành công xuất sắc ) hoặc false ( trường hợp có lỗi ) . Một Test Case đúng chuẩn hơn sẽ hoàn toàn có thể gọi các hàm trong bất kể tập lệnh nào và sau đó kiểm tra các biến hóa trong cơ sở tài liệu hoặc application GUI .

Call một API / Event

Trong trường hợp này, khi ta gọi một trong các hàm API, và hàm này sẽ gọi một hàm khác . thí dụ : Hàm API tiên phong hoàn toàn có thể được sử dụng để xóa một record đã chỉ định trong bảng và tiếp đó, hàm này gọi một hàm khác để REFRESH cơ sở tài liệu .

Test case trong API testing

Test case trong API testing dựa vào :

– Giá trị trả về dựa trên điều kiện đầu vào: tương đối dễ kiểm tra, vì đầu vào có thể được xác định và kết quả có thể được xác thực.

– Không trả về bất cứ điều gì: Khi không có giá trị trả về, một hành vi API trên hệ thống sẽ được kiểm tra

– Kích hoạt một vài API / Event / Interupt: Nếu đầu ra của API kích hoạt một vài event hoặc gián đoạn, thì các listerner của event hoặc interupt đó sẽ được theo dõi.

– Cập nhật cấu trúc dữ liệu: Cập nhật cấu trúc dữ liệu sẽ có một vài kết quả hoặc ảnh hưởng đến hệ thống và cần được xác thực.

– Sửa đổi một vài tài nguyên: Nếu lệnh gọi API sửa đổi một vài tài nguyên thì nó phải được xác thực bằng cách truy cập các tài nguyên tương ứng.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

0 Shares
Share
Tweet
Pin