'chài lưới' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” chài lưới “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ chài lưới, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ chài lưới trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Người dân toàn làm một nghề chài lưới.

2. Bohan nói một làng chài lưới ở phía bắc.

3. 9 Một người chài lưới chuyên nghiệp bán cá mình bắt được để sinh sống, nhưng một người chài lưới theo nghĩa thiêng liêng không thể làm vậy.

Bạn đang đọc: 'chài lưới' là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘chài lưới’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

4. Tuy nhiên, sau đó ông vẫn trở lại nghề chài lưới.

5. Một số là nông dân, người chài lưới và chăn chiên.

6. Phi-e-rơ yêu nghề chài lưới hay yêu Chúa Giê-su hơn?

7. Phi-e-rơ yêu nghề chài lưới hơn hay yêu Chúa Giê-su hơn?

8. Ngày nay khoảng 100.000 dân sống bằng nghề chài lưới từ khoảng 800 nơi.

9. Xin nhớ là những người chài lưới này đã thả lưới đánh cá suốt đêm.

10. Tôi nói với người chài lưới rằng muốn giúp đỡ để có được ít cá.

11. Sau khi Giê-su lên trời, chương trình chài lưới quốc tế gì đã bắt đầu?

12. Bốn người chài lưới chuyên nghiệp hưởng ứng lời mời “đánh lưới người” như thế nào?

13. Nghề chài lưới phát đạt dọc theo bờ Biển Chết minh họa rõ điều gì ngày nay?

14. Một số đông người bị chết chìm; một số được những thủy thủ và dân chài lưới vớt lên.

15. những sách Phúc âm cho biết rằng Si-môn Phi-e-rơ có bạn cùng làm nghề chài lưới.

16. Ma-thi-ơ 13:49 nhận diện những người chài lưới có trách nhiệm phân chia là những thiên sứ.

17. Có thể nào có công việc gì khác cao quí hơn là công việc chài lưới bắt sống linh hồn không?

18. Điều này được minh họa bởi nghề chài lưới phát đạt dọc theo bờ biển mà trước kia không có sinh vật.

Xem thêm: Detergent là gì ? và Detergent trong máy giặt nghĩa là gì ?

19. Ở đó nó biến nước vô sinh trở thành nguồn thủy sản, và nghề chài lưới được phát đạt dọc theo bờ sông.

20. Đây là hình thức đánh cá thiêng liêng có lợi không những chỉ cho dân chài lưới mà còn có lợi cho cá nữa!

21. 5 Biết uyển chuyển và phải lẽ: Ở nước Y-sơ-ra-ên vào thế kỷ Số 1, dân chài lưới đánh cá ban đêm.

22. Một số việc mà những giáo hội tự xưng theo đấng Christ đã làm giúp ích công việc chài lưới bắt cá tốt như thế nào?

23. Trước đây, họ đã theo ngài nhưng sau khi trở về từ Giu-đê, họ quay lại với công việc chài lưới (Giăng 1:35-42).

24. 20 Trong nước Y-sơ-ra-ên xưa, dân chài lưới đánh cá ban đêm khi mọi người khác đều ấm cúng và ngủ thoải mái.

25. Hồi thời đó, dân chài lưới chuyên nghiệp thường đi đánh cá ban đêm, và những người này đang giặt lưới sau một đêm đánh cá.

26. Họ nhận lời không hề do-dự, từ-bỏ công-việc thâu-thuế và chài lưới đánh cá (Ma-thi-ơ 4:18-22; Lu-ca 5:27, 28).

27. Đáng lưu ý là cả hai Anh-rê và Si-môn đều là người làm nghề chài lưới (Giăng 1:35, 36, 40, 41; Ma-thi-ơ 4:18).

28. (Mác 1:16-18) Những người chài lưới thời Y-sơ-ra-ên xưa đi đánh cá vào ban đêm, lúc mà họ có thể bắt được nhiều cá nhất.

29. Câu 48 nói rằng những thiên sứ tức những người chài lưới có nhiệm vụ phân chia cá “chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi”.

30. Anh Cả Alejandro Patanía, một cựu Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, kể câu chuyện về người em trai là Daniel lái tàu ra biển để chài lưới với những người bạn đánh cá của ông.

31. Ghi nhớ những điều này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của những sách Phúc âm và những lời Chúa Giê-su nói về nghề chài lưới và đời sống của ngư dân.

32. Ngày nay ,sự suy giảm của những loài cá đại dương lớn đến nỗi nó ảnh hưởng đến sinh kế của những người nghèo, những người dân chài, những người kiếm sống bằng nghề chài lưới để nuôi gia đình họ.

33. Ngày nay, sự suy giảm của những loài cá đại dương lớn đến nỗi nó ảnh hưởng đến sinh kế của những người nghèo, những người dân chài, những người kiếm sống bằng nghề chài lưới để nuôi gia đình họ.

34. Điều này cho thấy dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn cá khi họ vào tới Đất Hứa, và một số người trong họ sẽ làm nghề chài lưới (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:20, 21; Lê-vi Ký 11:9-12).

35. (Ma-la-chi 2:7) Kết quả là dân chúng sống lại về thiêng liêng và một lần nữa trở thành những tôi tớ hữu dụng của Đức Giê-hô-va, như được tượng trưng bởi việc nước Biển Chết trở nên tốt lại và nhờ đó nghề chài lưới được thịnh vượng.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

0 Shares
Share
Tweet
Pin