Hỏi Đáp

Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB (Dispute Settlement Body) Là gì vậy?

Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB (Dispute Settlement Body)

Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Dispute Settlement Body, viết tắt là DSB.

Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) hay còn được biết đến là Đại hội đồng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. DSB có nhiệm vụ thành lập những hội đồng giải quyết tranh chấp liên quan đến bất kì thỏa thuận nào được qui định trong đạo luật cuối của vòng đàm phán Uruguay.

Dsb Là gì vậy

Bạn đang đọc: Cơ quan giải quyết tranh chấp DSB (Dispute Settlement Body) Là gì vậy?

DSB được thành lập và hoạt động dựa trên qui định của thỏa thuận DSU. (Theo World Trade Organization – WTO)

Quyền hạn của DSB

DSB có quyền tổ chức những cơ quan giải quyết tranh chấp khác bao gồm Ban hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm.

Tham khảo thêm: Mật độ Là gì vậy? Mật độ điện tích mặt Là gì vậy? Tìm hiểu về mật độ điện tích mới nhất 2021 | LADIGI

Tìm hiểu thêm: Refresh Là Gì? Cách dùng Nút “F5” Hiệu Quả Nhất

Ban hội thẩm (Panel)

những thành viên Ban hội thẩm được lựa chọn trong số những quan chức chính phủ hoặc những chuyên gia phi chính phủ không có quốc tịch của một Bên tranh chấp hoặc của một nước cùng là thành viên trong một Liên minh thuế quan hoặc Thị trường chung với một trong những nước tranh chấp.

Ban Hội thẩm bao gồm từ 3 – 5 thành viên hoạt động độc lập, không chịu sự giám sát của bất kì quốc gia nào, có nhiệm vụ xem xét một vấn đề cụ thể bị tranh chấp trên cơ sở những qui định WTO được quốc gia nguyên đơn viện dẫn.

Ban hội thẩm có chức năng xem xét vấn đề tranh chấp trên cơ sở những qui định trong những Hiệp định của WTO mà Bên nguyên đơn viện dẫn như là căn cứ cho đơn kiện để hỗ trợ DSB đưa ra khuyến nghị/quyết nghị thích hợp cho những bên tranh chấp.

Kết quả công việc của Ban hội thẩm là một báo cáo trình DSB thông qua, hỗ trợ DSB đưa ra những khuyến nghị đối với những Bên tranh chấp.

Xem thêm: Shout out Là gì vậy và cấu trúc cụm từ Shout out trong câu Tiếng Anh

Cơ quan Phúc thẩm (SAB)

Cơ quan Phúc thẩm gồm 7 thành viên do DSB bổ nhiệm với nhiệm kì 4 năm. những thành viên Cơ quan Phúc thẩm được lựa chọn trong số những nhân vật có uy tín và có chuyên môn được công nhận trong lĩnh vực luật pháp, thương mại quốc tế và trong những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của những hiệp định liên quan.

Khi giải quyết vấn đề tranh chấp, SAB chỉ xem xét lại những khía cạnh pháp lí và giải thích pháp luật trong Báo cáo của Ban hội thẩm chứ không điều tra lại những tác nhân thực tiễn của tranh chấp.

Kết quả làm việc của SAB là một báo cáo trong đó Cơ quan này có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc đảo ngược lại những kết luận trong báo cáo của Ban hội thẩm. Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được thông qua tại DSB và không thể bị phản đối hay khiếu nại tiếp.

SAB là một thiết chế mới trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, cho phép báo cáo của Ban hội thẩm được xem xét lại (khi có yêu cầu), đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo giải quyết tranh chấp. Sự ra đời của cơ quan này cũng cho thấy rõ hơn tính chất xét xử của thủ tục giải quyết tranh chấp mới. (Theo VCCI)

Xem thêm: Quên những tổng tài bá đạo đi, giờ là thời đại để những thê nô lên ngôi!

Tìm hiểu thêm: FVP Trade Là gì vậy? cách tham gia đầu tư kiếm tiền trên sàn FVP Trade 2021