Điều 25, 26, 27 Luật đấu thầu

Điều 25, 26, 27 Luật đấu thầu quy định như sau:

Điều 25. Tự thực hiện

Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Điều 27. Tham gia thực hiện của cộng đồng

Cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp sau đây:
1. Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
2. Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm.

Bạn đang đọc: Điều 25, 26, 27 Luật đấu thầu

Tài liệu tham khảo

 • Wikipedia.org Việt Nam
 • Tư liệu tổng hợp
 • Nguồn thông tin trang web khác:
 • Bài viết có sử dụng nguồn thông tin của các trang web khác nhau để nội dung phong phú hơn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ với bạn bè nhé.Nguồn
  Quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì …
  sgtvt.binhdinh.gov.vn › … › Tin Tức › Trang nhất
  Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về lựa chọn nhà thầu, … thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật …
  Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 Thư viện pháp luật
  thuvienphapluat.vn › Luat dau thau 2013 215838
  Luật số: 43/2013/QH13. Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 … Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế. 1. Hoạt động đấu thầu …
  ‎Nghị định 25/2020/NĐ CP • ‎Nghị định 63/2014/NĐ CP • ‎17/VBHN VPQH
  ĐẤU THẦU Thư viện pháp luật
  thuvienphapluat.vn › Luat Dau thau 518805
  22 thg 6, 2022 — Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều … định tại các Điều 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
  Luật Đấu thầu năm 2013 LuatVietnam
  luatvietnam.vn › Đấu thầu Cạnh tranh
  Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
  Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 mới nhất áp dụng 2022
  luatduonggia.vn › luat dau thau nam 2013
  7 ngày trước — Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. … Luật đấu thầu mới nhất 2022 quy định, điều chỉnh về hoạt động đấu thầu …
  Xếp hạng: 3,2 • ‎10 phiếu bầu
  Bị thiếu: 27 ‎| Phải bao gồm: 27
  Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về …
  moj.gov.vn › vbpq › lists › view_detail
  của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. ______. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;. Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng …
  CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp Đấu thầu
  moj.gov.vn › vbpq › lists › view_detail
  Điều 3. Áp dụng Luật Đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
  Luật đấu thầu Tài chính
  khtc.ntu.edu.vn › Văn bản pháp quy
  Điều 3. Áp dụng Luật Đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
  Các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư … DauThau.info
  dauthau.asia › … › Tư liệu cho nhà thầu
  Theo quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu 2013, có 08 hình thức … trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27.
  Xếp hạng: 4,5 • ‎14 phiếu bầu
  Tìm kiếm có liên quan
  Luật đấu thầu
  Nghị định 43 Luật đấu thầu
  Luật đấu thầu mới nhất
  Luật Đầu thầu 2022
  Điều 27 Luật đấu thầu
  Luật đấu thầu (sửa đổi)
  Điều 73 Luật đấu thầu
  Điều 39 Luật đấu thầu
  vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chin…
  vanban.chinhphu.vn › chinhphu › hethongvanban
  Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu …
  skhdt.laocai.gov.vn › tin trong nuoc › quy dinh…
  8 thg 7, 2022 — … khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết …
  Bắc Giang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
  vbpl.vn › bacgiang › Pages › vbpq toanvan
  Điều 5 — e) Tự thực hiện được áp dụng theo quy định tại Điều 25 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Trường hợp áp dụng hình thức tự thực hiện, chủ đầu tư cần …
  Luật Đấu thầu Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc
  web.cema.gov.vn › modules
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để … 26. Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu …
  Luật Đấu thầu
  .luatsudms.com.vn › luat dau thau i108
  Mua sắm trực tiếp. Điều 25. Tự thực hiện. Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Điều 27. Tham gia thực hiện của cộng đồng.
  Luật Đấu thầu Trang chủ
  vanban.vcci.com.vn › dau thau
  09/2020/TT BKHĐT, 27/11/2020, Thông tư 09/2020/TT BKHĐT hướng dẫn về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định …
  hình thức đấu thầu Archives
  lawsolutions.com.vn › tag › hinh thuc dau thau
  Theo Luật đấu thầu 2013, từ Điều 28 đến Điều 31 thì có 4 phương thức đấu thầu: … hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này”.
  Luật Đấu thầu điều 20 khoản 2 Sổ tay 56
  sotay56.vn › document
  Tải văn bản. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Điều 20. Đấu thầu rộng rãi … trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
  Hướng dẫn một số nội dung về triển khai thực hiện dự án đầu …
  binhphuoc.gov.vn › … › Thông tin cần biết
  5 thg 5, 2022 — Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa …
  Thông tin đấu thầu
  thongtindauthau.com.vn
  Top 5 Địa Phương (Giá trị) ; 22, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Công trình Cải tạo các lớp chất lượng cao Trường Đại… ; 23, Công ty TNHH Tư vấn …
  Về việc hướng dẫn một số quy định của pháp luật đấu thầu về …
  mof.gov.vn › btcvn › pages_r › tin bo tai chinh
  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;.
  Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  muasamcong.mpi.gov.vn
  i) Các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020 …
  Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói …
  .mpi.gov.vn › Pages › tinbai
  21 thg 12, 2021 — … a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Khoản 1 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ CP ngày 26/6/2014.
  Sách mới: Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu – Lập hồ sơ …
  moc.gov.vn › tin tuc › sach moi huong dan thi …
  16 thg 3, 2022 — Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các văn bản pháp quy trong lĩnh vực đấu thầu vẫn đang được Chính phủ, các Bộ ngành điều chỉnh, hoàn thiện …
  Mở rộng phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu
  thoibaotaichinhvietnam.vn › Thời sự
  19 thg 6, 2022 — Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định: tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu có thể chọn áp dụng …
  Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật đấu thầu vibonline
  vibonline.com.vn › du_thao › du thao nghi dinh…
  18 thg 4, 2006 — Điều 1 : Về việc áp dụng quy định tại Điều 3 của Luật đấu thầu. … quy định tại các Điều 16, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 của Nghị định này.
  Văn bản đấu thầu
  rgep.moet.gov.vn › van ban › Pages
  STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
  1 43/2013/QH13 26/11/2013
  2 63/2014/NĐ‑CP Chính phủ 26/06/2014
  3 15/2015/NĐ‑CP Chính phủ 14/02/2015
  Xem thêm 33 hàng
  Nhiều điểm mới trong Luật Đấu thầu Sở Xây Dựng Vĩnh Phúc
  soxd.vinhphuc.gov.vn › TinTuc › pPrintTinTuc
  13 thg 2, 2014 — Luật Đấu thầu đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013, gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi …
  Tư vấn luật đấu thầu theo luật mới nhất | Tư vấn 24/7
  luatthaian.vn › Bài viết › Luật đấu thầu
  Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 …
  Các quy định pháp luật về mua sắm thuốc bổ sung
  .medinet.hochiminhcity.gov.vn › chuyen muc
  11 thg 9, 2019 — Hình thức tự thực hiện được quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và Điều 15 của Thông tư số 11/2016/TT BYT; quy trình tự thực hiện áp dụng …
  Đề cương giới thiệu Luật đấu thầu Khánh Hòa
  phapluatkhanhhoa.vn › tin chi tiet › De cuong gi…
  28 thg 5, 2014 — Phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu năm 2005 còn hạn chế, … 25/NQ CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 70/NQ CP ngày 27/12/2010 của Chính …
  Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật mới …
  luat24h.net › luật đấu thầu
  26 thg 8, 2020 — Nghị định 25/2020/NĐ CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Quyết định 17/2019/QĐ TTg một …
  CÁC HÌNH THỨC ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM Luật Hùng Phúc
  luathungphuc.vn › cac hinh thuc dau thau o vie…
  4 thg 7, 2022 — – Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư …
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra 21 loại tồn tại, vướng mắc trong …
  kinhtevadubao.vn › bo ke hoach va dau tu chi …
  6 ngày trước — Việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu, đặc biệt trong các lĩnh … quy định như tại Điều 27, 67 và Điều 68 Luật Đầu tư công hiện hành.
  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 SlideShare
  .slideshare.net › TunAnhPhm7 › luat dau t…
  Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu Số văn bản 43 Ký hiệu văn bản … Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng.
  Các điểm mới của luật đấu thầu 2013
  khoahocxaydung.edu.vn › cac diem moi cua lu…
  Xuất phát từ thực tế trên, Luật Đấu thầu năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013, bao gồm 13 chương với 96 điều, …
  Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Băn khoăn quy mô đấu thầu …
  vneconomy.vn › du thao luat dat dai sua doi ba…
  22 giờ trước — Băn khoăn với quy định quy mô đấu thầu dự án trên 100ha, nhiều ý kiến góp ý xem xét điều chỉnh quy mô để phù hợp với tình hình thực tế của …
  Nghị định 63/2014/NĐ CP hướng dẫn luật đấu thầu số 43
  iid.edu.vn › nghi dinh 63 2014 nd cp huong da…
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Nóng: Bộ Y tế công bố kết quả 3 gói thầu thuốc tập trung cấp …
  suckhoedoisong.vn › Y tế
  4 ngày trước — Theo Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, kết quả đấu thầu lần này góp phần … tiêu hóa, tim mạch và thuốc điều trị bệnh tiểu đường.
  Hình thức đấu thầu trong Luật Thương mại 2005 khác gì với …
  dangkythanhlapdoanhnghiep.com › Info › Hinh t…
  Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 …
  Luật đấu thầu 2013 Số hiệu 43/2013/QH13 LawNet
  lawnet.vn › luat dau thau 2013 34b1e
  … dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này. Điều 21. Đấu thầu hạn chế.
  Luật đấu thầu 2013 Luật số: 43/2013/QH13 Download.vn
  download.vn › luat dau thau 31961
  Chào hàng cạnh tranh; Điều 24. Mua sắm trực tiếp; Điều 25. Tự thực hiện; Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; Điều 27.
  Xếp hạng: 4 • ‎2 phiếu bầu
  CHÍNH PHỦ
  fdi.gov.vn › MPI.FrontEnd › TaiLieu
  DOC
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; … tiếp nhận đầu tư liên quan đến điều kiện tham gia đấu thầu, điều kiện thực hiện dự án đầu tư;.
  LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13
  sdinvest.vn › luat dau thau so 43 2013 qh13
  Điều 3. Áp dụng Luật ĐẤU THẦU, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
  Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 Hoatieu.vn
  hoatieu.vn › Pháp luật
  Điều 20. Đấu thầu rộng rãi — … vi điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.
  Xếp hạng: 1 • ‎279 phiếu bầu
  Hệ thống các văn bản về lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu …
  sokhdt.camau.gov.vn › wps › portal › htcvbluac…
  Thông tư số 11/2016/TT BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) …
  Bộ Y tế công bố kết quả 3 gói đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
  vtv.vn › Xã hội
  4 ngày trước — Gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022 2023 (mã hiệu: ĐTTT.01.2021) lựa chọn được 27 nhà thầu và 84 danh mục có đề …
  25 tỉnh, thành cơ bản thống nhất với Dự thảo Luật Đất đai sửa …
  .vietnamplus.vn › 25 tinh thanh co ban tho…
  1 ngày trước — Nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã đảm bảo tính hợp … và Điều 64 (đấu thầu dự án có sử dụng đất) thì phải đấu giá quyền sử …
  Tóm tắt quy trình đấu thầu Xuất bản thông tin
  vietyen.bacgiang.gov.vn › content › tom tat quy…
  7 thg 4, 2016 — Chú ý: HSMT, HSDT là dùng cho đấu thầu rộng rãi; HSYC, … Nhà thầu hợp lệ phải đã đăng ký trên hệ thống đấu thầu quốc gia (Luật Điều 51d) …
  Luật đấu thầu mới nhất 2022 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn
  .tracuuphapluat.info › 2015/07 › luat dau t…
  16 thg 6, 2022 — Luật đấu thầu mới nhất 2022 và hệ thống các văn bản (Nghị định, … thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu …
  Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ CP ngày 06/02/2013 của …
  mic.gov.vn › Upload › Store › VanBan
  DOC
  Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan nhà nước. 1. Văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là văn bản) …
  Mục lục Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
  duthaugxd.com › muc luc luat dau thau 432013…
  26 thg 11, 2013 — Bạn bấm Ctrl+F và gõ từ khóa để tìm điều khoản liên quan đến vấn đề bạn quan tâm. Kích vào điều khoản đó xem nội dung. Có video bài giảng về …
  Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 43/2013/QH13
  dautu.quangbinh.gov.vn › luat dau thau cua quo…
  5 thg 3, 2015 — Ngày 26/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 và thay thế Luật Đầu thầu …
  Ngành Tài nguyên và Môi trường tuổi 20 Dấu ấn các nhiệm kỳ
  monre.gov.vn › Pages › nganh tai nguyen va m…
  5 ngày trước — Đồng thời, chuyển mạnh sang quản lý, điều hành phát triển trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường bằng pháp luật trên cơ sở tôn trọng các …
  Người bị tinh giản biên chế được hưởng chế độ nào?
  luatminhkhue.vn › … › Tư vấn luật lao động
  1 ngày trước — Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật lao động 2019;.
  Xếp hạng: 5 • ‎2 phiếu bầu
  Thuốc dự thầu tập trung quốc gia: đều đạt tiêu chuẩn EU
  viettimes.vn › thuoc du thau tap trung quoc gia d…
  3 ngày trước — VietTimes – Ngày 5/8, Bộ Y tế công bố kết quả đấu thầu các gói thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022 2023. Đáng mừng khi số tiền tiết kiệm được …
  Thuốc trúng thầu tập trung quốc gia: đều đạt tiêu chuẩn EU
  viettimes.vn › thuoc trung thau tap trung quoc gia…
  3 ngày trước — VietTimes – Ngày 5/8, Bộ Y tế công bố kết quả đấu thầu các gói thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022 2023. Đáng mừng khi số tiền tiết kiệm được …
  Bộ Công an sẽ bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới
  baodauthau.vn › bo cong an se bo sung noi sinh …
  5 giờ trước — Khoản 3, Điều 6, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy … thực vào các nước trong khu vực Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu, …
  Kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế Trà Vinh antv
  .antv.gov.vn › tin tuc › xa hoi › ky luat gi…
  6 giờ trước — (ANTV) Tỉnh ủy Trà Vinh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình … Y tế tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu …
  Xây dựng nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ôtô antv
  .antv.gov.vn › tin tuc › kinh te › xay dung…
  2 ngày trước — Xe ô tô tải trên mang BKS 35H 010.72 do Lê Minh Trưởng, sinh năm 1981, trú tại xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam điều khiển.
  Bộ Y tế công bố kết quả 3 gói đấu thầu thuốc tập trung quốc gia
  baobinhduong.vn › bo y te cong bo ket qua 3 …
  4 ngày trước — Gói thầu số 01: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022 2023 lựa chọn được 27 nhà thầu và 84 danh mục có đề xuất trúng thầu. Giá kế …
  “Cởi trói” đấu thầu thuốc, vật tư y tế Báo Người lao động
  nld.com.vn › Sức khỏe
  7 giờ trước — Theo đề xuất của BHXH Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả BHYT để tạo điều …
  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội pmu usth.edu.vn
  pmu usth.edu.vn › tin tuc › Quan ly dau thau
  27 thg 2, 2015 — Ngày 26/10/2013, Quốc hội đã ban hành luật số số 43/2013/QH13 về Luật … mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (27/02/2015).
  Bộ Y tế công bố 3 gói thầu thuốc tập trung quốc gia, khắc …
  hanoimoi.com.vn › tin tuc › Kinh te › bo y te co…
  4 ngày trước — Các thuốc tổ chức đấu thầu có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước, chủ yếu là các thuốc điều trị …
  Đề xuất giao đất qua đấu thầu, đấu giá CafeF
  cafef.vn › de xuat giao dat qua dau thau dau gi…
  7 giờ trước — Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là đẩy mạnh giao đất thông qua đấu giá, đấu thầu theo đúng tinh thần …
  Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 hoidapphapluat.vn
  hoidapphapluat.vn › Văn bản pháp luật
  4 thg 10, 2017 — Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … 25. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, …
  sai phạm kit test việt á Tin tức cập nhật mới nhất tại plo.vn
  plo.vn › tag › sai+phạm+kit+test+việt+á
  5 ngày trước — … có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các dự án đất đai và đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm của Việt Á.
  Nghị định 25/2020/NĐ CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa …
  lhhtx.vn › > Văn bản › Trang nhất
  19 thg 4, 2020 — Nghị định 25/2020/NĐ CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
  Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
  luatannam.vn › 2015/05 › Bộ luật hình sự
  DOC
  Hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự và do Toà án quyết định. Điều 27. Mục đích của hình phạt. Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà …
  Công bố kết quả 3 gói thầu thuốc tập trung cấp quốc gia, giảm …
  vtc.vn › Tin tức › Sức khỏe
  4 ngày trước — Trong đó, gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022 2023 (mã hiệu: ĐTTT.01.2021) lựa chọn được 27 nhà thầu và 84 danh …

  Giới thiệu: Quang Sơn

  Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

  Viết một bình luận

  0 Shares
  Share
  Tweet
  Pin