Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.
2. Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Trên cơ sở đánh giá đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu trong giai đoạn này sẽ xác định các nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham dự thầu giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất về tài chính sẽ được mở ở giai đoạn hai.
3. Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. Trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất về tài chính đã nộp trong giai đoạn một sẽ được mở đồng thời với hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

Tài liệu tham khảo

 • Wikipedia.org Việt Nam
 • Tư liệu tổng hợp
 • Nguồn thông tin trang web khác:
 • Bài viết có sử dụng nguồn thông tin của các trang web khác nhau để nội dung phong phú hơn. Nếu thấy hay hãy chia sẻ với bạn bè nhé.
  Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 Thư viện pháp luật
  thuvienphapluat.vn › Luat dau thau 2013 215838
  26 thg 11, 2013 — Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … 31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, …
  Ngày ban hành: 26/11/2013
  Nơi ban hành: Quốc hội
  Ngày công báo: Đã biết
  ĐẤU THẦU Thư viện pháp luật
  thuvienphapluat.vn › Luat Dau thau 518805
  22 thg 6, 2022 — Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam và … 31. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu …
  Luật Đấu thầu năm 2013 LuatVietnam
  luatvietnam.vn › Đấu thầu Cạnh tranh
  Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … 31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và …
  Số hiệu: 43/2013/QH13
  Lĩnh vực: Đấu thầu Cạnh tranh
  Ngày ban hành: 26/11/2013
  Cơ quan ban hành: Quốc hội
  Luật Đấu thầu có hiệu lực khi nào?
  Hồ sơ dự thầu gồm những loại giấy tờ gì?
  Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 mới nhất áp dụng 2022
  luatduonggia.vn › luat dau thau nam 2013
  3 thg 8, 2022 — Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật …
  Xếp hạng: 3,2 • ‎10 phiếu bầu
  Luật Đấu thầu điều 31 khoản 1 Sổ tay 56
  sotay56.vn › document
  Tải văn bản. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 1. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong …
  Luật 43/2013/QH13 Đấu thầu Bộ Công Thương
  vbpl.vn › bocongthuong › Pages › vbpq luocdo
  Thông tư 31/2014/TT BGTVT Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng … định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
  CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp Đấu thầu
  moj.gov.vn › vbpq › lists › view detail
  Điều 3. Áp dụng Luật Đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … 31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và …
  vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chin…
  vanban.chinhphu.vn › chinhphu › hethongvanban
  Bị thiếu: 31 ‎| Phải bao gồm: 31
  Chi tiết câu hỏi Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến
  hoidap.tayninh.gov.vn › ChiTietHoiDapTT
  Tại khoản 8 Điều 4 của Luật Đấu thầu có định nghĩa (Dịch vụ tư vấn): “8. … 1 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ CP có quy định; điểm i Điều 2 Thông tư số …
  Luật Đấu thầu Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc
  web.cema.gov.vn › modules
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa … 31. Hợp đồng là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn …
  CQ ban hành: Chính Phủ
  Ngày ban hành: 29/11/2005
  Tìm kiếm có liên quan
  Nghị định 43 Luật đấu thầu
  Luật đấu thầu 43
  luật đấu thầu 43/2013 pdf
  Luật đấu thầu 2020
  Luật đấu thầu 2005
  Luật đấu thầu mới nhất 2021
  Thông tư hướng dẫn Luật đấu thầu
  Luật đấu thầu mới nhất 2022
  Luật Đấu thầu
  .luatsudms.com.vn › luat dau thau i108
  Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Mục 3: TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN …
  Đề cương giới thiệu luật đấu thầu Chi tiết tin
  mof.gov.vn › vclvcstc › pages r › chi tiet tin
  Việc ban hành Luật đấu thầu năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của … dịch vụ công ích: được quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ CP ban hành …
  hình thức đấu thầu Archives
  lawsolutions.com.vn › tag › hinh thuc dau thau
  Theo Luật đấu thầu 2013, từ Điều 28 đến Điều 31 thì có 4 phương thức đấu thầu: – Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ;. – Đấu thầu …
  Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo …
  .mpi.gov.vn › Pages › tinbai
  20 thg 4, 2022 — Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật quy định tại điểm d khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư là trường hợp …
  Tổng hợp khó khăn vướng mắc thực hiện pháp luật về đầu tư …
  skhdt.hanam.gov.vn › Pages › Tổng hợp k…
  PDF
  thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu … Theo điểm a khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ CP quy định: Trường hợp quy hoạch cấp quốc …
  dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật Quốc hội
  quochoi.vn › pages › tin hoat dong cua quoc hoi
  8 thg 12, 2021 — Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, …
  V/v cung cấp thuốc của Gói thầu số 01
  baohiemxahoi.gov.vn › documents
  PDF
  tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; … chức thực hiện đấu thầu;. Căn cứ Quyết định số 31/QĐ GĐB ngày 12/4/2019 của Giám đốc Trung tâm.
  Luật đấu thầu Bảo hiểm Đấu giá Luật Học .Vn
  luathoc.vn › luat dau thau bao hiem dau gia
  Trả lời Điều 31, luật Đấu thầu 2005 có quy định thời gian cụ thể trong đấu thầu như sau: “Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu, người có thẩm quyền quyết …
  Hướng dẫn một số nội dung về triển khai thực hiện dự án đầu …
  binhphuoc.gov.vn › news › huong dan mot so …
  8 ngày trước — Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu (Điều 20, Điều 22) quy định về các hình … Theo quy định tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/202 l/NĐ CP, …
  Một số nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa …
  hocthatnhanh.vn › du thao luat dau thau sua doi
  18 thg 6, 2022 — Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng Luật Đấu thầu: … (khoản 3 Điều 31 Dự thảo Luật) đối với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông, …
  Tìm kiếm có liên quan
  Trang 3 trong khoảng 3.380.000 kết quả (0,30 giây)
  Nghị định 31/2021/NĐ CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
  dautu.quangbinh.gov.vn › nghi dinh 31 2021 n…
  13 thg 5, 2021 — Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/NĐ CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
  CÔNG BÁO/Số 1007 + 1008/Ngày 30 12 2013
  ado.hcmuaf.edu.vn › file › Văn bản luật
  PDF
  Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … 31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập.
  Đấu thầu là gì….? Luật đấu thầu 43/2013/qh13 mới nhất năm …
  .youtube.com › watch
  BẢN XEM TRƯỚC
  11:41
  Đấu thầu là gì….? Luật đấu thầu 43 mới nhất năm 2023 Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch …
  YouTube • Duy Dự Toán • 10 thg 5, 2022
  Hướng dẫn trình tự thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư …
  kkt.kontum.gov.vn › huong dan trinh tu thuc hi…
  13 thg 5, 2021 — Nhà đầu tư trúng đấu giá, trúng thầu thực hiện thủ tục giao đất, … Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, …
  Luật đấu thầu mới nhất 2022 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn
  .tracuuphapluat.info › 2015/07 › luat dau t…
  16 thg 6, 2022 — Luật đấu thầu mới nhất 2022 và hệ thống các văn bản (Nghị định, … định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (Còn hiệu lực đến: 31/07/2022) …
  Luật Đất đai sửa đổi (KỲ 2): Xử lý chồng lấn phạm vi đấu giá …
  diendandoanhnghiep.vn › Bất động sản
  2 thg 3, 2022 — Theo Nghị định 31, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư áp dụng với dự án “không đáp ứng điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất” (điểm b khoản 2 Điều 29 …
  Những thay đổi quan trọng của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư theo …
  vietthink.vn › TRANG CHỦ > › Tin Tức Sự Kiện
  Trong đó, nhóm quy định liên quan đến sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở là … chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu …
  Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung …
  syt.thuathienhue.gov.vn › …
  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;.
  Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Luật Đấu thầu vibonline
  vibonline.com.vn › bao cao › tong hop cac van …
  27 thg 2, 2009 — Giữ nguyên các mức chỉ định thầu. 4 Điều 31: Bổ sung thời gian trong đấu thầu như thời gian phê duyêth HSYC, HSMT, KQLCNT; xem xét rút ngắn …
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG ĐẤU THẦU TRANG THIẾT …
  dmec.moh.gov.vn › documents › Bai+trinh…
  PDF
  31/12/2018, Nghị định số 03/2020/NĐ CP số 36/2016/NĐ CP ngày 01/01/2020 của Chính … Điều 3. Áp dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu. Điều 4.
  Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung …
  sotp.thainguyen.gov.vn › asset publisher › content
  5 thg 2, 2022 — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu … chính hợp nhất (nếu có); việc công bố phải thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;”.
  Hướng dẫn về điều kiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu …
  moc.gov.vn › tin tuc › huong dan ve dieu kien …
  7 thg 12, 2021 — Tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật …
  Luật Đấu thầu Trang chủ VCCI
  vanban.vcci.com.vn › dau thau
  08/2022/TT BKHĐT, 31/05/2022, Thông tư 08/2022/TT BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu …
  Các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu
  .quangninh.gov.vn › Trang › ChiTietTinTuc
  31/03/2022 09:24 … Luật Đấu thầu (Điều 89 khoản 6 điểm b và c) quy định một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu: Tham gia lập, đồng thời tham gia …
  Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ Khóa học xây dựng
  khoahocxaydung.edu.vn › phuong thuc hai giai…
  Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được quy định tại điều 31 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày …
  Thông báo số 71/TB STNMT ngày 31/05/2022 về việc mời …
  tnmt.backan.gov.vn › Thong bao so 71 TB STN…
  31 thg 5, 2022 — Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu …
  VỀ MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM NHẰM DUY …
  khtc.ntu.edu.vn › Văn bản pháp quy
  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;.
  Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/05/2019
  Ngày ban hành: 07/04/2019
  Số kí hiệu: 17/2019/QĐ TTg
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Luật đấu thầu 2013
  .tongdaiphapluat.vn › luat dau thau 2013
  12 thg 6, 2022 — Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế … 31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, …
  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VƯỢNG LỘC Số: 31/QĐ UBND
  hscvcl.hatinh.gov.vn › canloc › vbpq.nsf
  PDF
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;. Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;.
  Cổng thông tin điện tử Sawaco
  .sawaco.com.vn › wps › portal
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu. 1. Khoản 30 và khoản 39 Điều … đánh giá hồ sơ dự thầu.” 6. Khoản 5 Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:.
  Quy trình đấu thầu rộng rãi cập nhật 2022 Luật ACC
  accgroup.vn › Kiến thức
  3.1. Trường hợp áp dụng. Căn cứ Điều 28 đến Điều 31 Văn bản hợp nhất 12/VBHN VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau …
  Bảo đảm dự thầu là gì và giá trị bảo đảm dự thầu tối đa là bao …
  tuvan dauthau.com › bao dam du thau la gi va …
  Phạm vi áp dụng của BĐDT trong đấu thầu được quy định tại khoản 1, điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/NĐ CP trong các trường hợp sau: Một là, Đấu thầu rộng rãi, …
  04 phương thức lựa chọn nhà thầu theo quy định mới nhất
  lawkey.vn › Pháp luật và kinh doanh
  Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu. Điều 31 Luật đấu thầu 2013 …
  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trường hợp …
  Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ: Áp d…
  Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 Hoatieu.vn
  hoatieu.vn › Pháp luật
  Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu — Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có …
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Ngày hiệu lực: 01/07/2014
  Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
  Xếp hạng: 1 • ‎279 phiếu bầu
  Cần sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu Báo Yên Bái
  .baoyenbai.com.vn › Can sua doi toan dien …
  3 thg 12, 2021 — Mặc dù việc thực hiện luật này đã tạo dựng khung pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước, …
  Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
  dichvucong.nghean.gov.vn › chiTietThuTuc
  … của Luật Đầu tư, các khoản 2 và 3 Điều 31 của Nghị định số 31/2021/NĐ CP … Trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về xã …
  Thông tư 08/2022/TT BKHĐT về lựa chọn nhà thầu Hieuluat.vn
  hieuluat.vn › Đấu thầu Cạnh tranh
  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;.
  Mở rộng phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu
  thoibaotaichinhvietnam.vn › Thời sự
  19 thg 6, 2022 — Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định: tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu có thể chọn áp dụng …
  chương x quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu vietlaw.biz
  vietlaw.biz › bldisplay › word=CHƯƠNG+X+QU…
  2. Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm sau đây: a) Quyết định các nội dung về đấu thầu quy định tại Điều 73 của Luật này đối với các dự án thuộc thẩm …
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
  skhdt.kiengiang.gov.vn › Luat sua doi bo sung…
  1 thg 3, 2022 — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu … chính hợp nhất (nếu có); việc công bố phải thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;”.
  Tìm kiếm có liên quan

  Viết một bình luận

  0 Shares
  Share
  Tweet
  Pin