điều hoà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt

Có ba loại bại não : co cứng, múa vờn, và mất điều hoà .

There are three types of cerebral palsy : spastic, athetoid, and ataxic .

điều hoà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

EVBNews

Bạn đang đọc: điều hoà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt

Điều hoà không khí?

Air conditioning?

QED

Các hoóc-môn cũng có nhiệm vụ làm điều hoà chu kỳ kinh nguyệt và mang thai .

The hormones also regulate the menstrual cycle and pregnancy .

EVBNews

Lối vào duy nhất là qua đường ống điều hoà không khí.

The only other access is through the air conditioning duct.

OpenSubtitles2018. v3

5-HTP cũng là tiền chất của mê-la-tô-nin, có tác dụng điều hoà chu kỳ ngủ .

5-HTP is also the precursor of melatonin, which regulates sleep cycles .

EVBNews

Bây giờ, bộ máy điều hoà nhịp tim không phải là đơn bào.

Now, your pacemaker is not a single cell.

ted2019

Em hiểu ông dùng sự điều hoà tần số tự động.

I understand you use harmonics of atomic frequencies.

OpenSubtitles2018. v3

Ba đường hầm chứa 6000 tấn không khí được điều hoà cho mục đích tiện nghi và an toàn.

The three tunnels contain 6,000 tonnes (6,600 tons) of air that needs to be conditioned for comfort and safety.

WikiMatrix

Bật điều hoà lên được không?

Can you turn on the AC, please?

OpenSubtitles2018. v3

Lối vào duy nhất là qua đường ống điều hoà không khí

The only other access is through the air conditioning duct

opensubtitles2

Và chúng được kích hoạt bởi một protein điều hoà gen tên là FOXO

And the way that they’re switched on is by a gene regulator protein called FOXO.

QED

Theo truyền thống thì trà xanh đã được dùng để điều hoà đường huyết trong cơ thể .

Green tea has been used traditionally to control blood sugar in the body .

EVBNews

Đó là cách mà một máy điều hoà hoạt động, đúng không?

That’s what a thermostat does, right?

ted2019

Chúng điều hoà khí hậu toàn cầu.

They moderate our climate.

ted2019

Trang phục điều hoà: Rất ấm và có thể biến thành bất cứ trang phục gì mình muốn.

Clothing and Appearance : Feel không lấy phí to wear whatever you want .

WikiMatrix

À điều hoà hỏng.

Uh, the air-conditioner’s broken.

OpenSubtitles2018. v3

Thú nuôi có thể giúp bạn điều hoà huyết áp

Keep blood pressure in check

EVBNews

Trẻ bị bại não mất điều hoà gặp rắc rối trong việc giữ thăng bằng và phối hợp .

A kid with ataxic cerebral palsy has problems with balance and coordination .

EVBNews

Mê-la-tô-nin giúp điều hoà chu kỳ thức – ngủ của cơ thể .

Melatonin helps regulate your sleep-wake cycle .

EVBNews

Cậu học cách điều hoà các dòng năng lượng của cơ thể, khí công ấy.

You learn to channel your body’s energies… your chakras.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng là loại bọt biển điều hoà dòng chảy.

They are sponges that regulate the flow of water.

OpenSubtitles2018. v3

Không, tớ thích cái điều hoà.

No, I like the air-conditioner.

OpenSubtitles2018. v3

Nguồn kinh phí không giới hạn, điều hoà không khí… Nhà hàng có mùi kem 28 hương vị

Unlimited resources, air conditioning, 28 flavours of ice cream in the restaurant.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài những sản phẩm đó, rừng rất quan trọng trong việc điều hoà khí hậu.

Apart from all those products, the forest is very important for climate regulation.

ted2019

Máy điều hoà.

Air-conditioning.

OpenSubtitles2018. v3

0 Shares
Share
Tweet
Pin