Dòng Tiền Ròng Là Gì

Dòng tiền thuần (Net cash flow) là khoản tiền thu được từ các khoản đầu tư sau khi trừ đi các chi phí trong doanh nghiệp,bao gồm: dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư, dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Bạn đang xem : Dòng tiền ròng là gì

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền thuần? Có thể bạn chưa biết:” Sự khác nhau giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận”. Hãy cùng honamphoto.com tìm hiểu qua bài viết này!

Mục lục

Bạn đang đọc: Dòng Tiền Ròng Là Gì

Dòng Tiền Ròng Là Gì

Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp”Sự khác nhau giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận”?

Dòng tiền là gì?

Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp ” Sự khác nhau giữa dòng tiền thuần và doanh thu ” ?Dòng tiền ( cash flow ) là sự hoạt động của tiền, những khoản tương tự tiền vào hoặc ra của một doanh nghiệp phát sinh trong một thời kỳ nhất định .

Dòng tiền thuần là gì?

*Dòng tiền thuần là gì

Dòng tiền thuần (Net cash flow) là khoản tiền thu được từ các khoản đầu tư sau khi trừ đi các chi phí trong doanh nghiệp,

Nó gồm có :Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanhDòng tiền từ hoạt động đầu tưDòng tiền từ hoạt động tài chính

Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp

Dòng tiền từDòng tiền từDòng tiền từDòng tiền thuần được tính dựa trên 3 loại đã kể trên. Như vậy, để tính được dòng tiền thuần, ta cần tìm ra giá trị của 3 loại đó .

1. Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

Phát sinh từ những hoạt động giải trí tạo ra lệch giá đa phần và những hoạt động giải trí khác không phải là hoạt động giải trí góp vốn đầu tư hay hoạt động giải trí kinh tế tài chính .Các dòng tiền đi vào của hoạt động kinh doanh:+ Tiền thu từ bán hàng+ Tiền thu từ cung cấp dịch vụ+ Tiền bán chứng khoán vì mục đích thương mại+ Tiền bản quyền, phí, hoa hồng,…Các dòng tiền đi ra của hoạt động kinh doanh:+ Tiền trả cho nhà cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ+ Tiền trả lương, thanh toán thù lao cho người lao động;+ Tiền trả lãi vay;+ Tiền nộp thuế,…Dòng tiền thuần ( chênh lệch thu – chi ) từ HĐKD = Tổng dòng tiền đi vào của HĐKD – Tổng dòng tiền đi ra của HĐKD

2. Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư:

Phát sinh từ những hoạt động giải trí shopping, thiết kế xây dựng, thanh lý nhượng bán những gia tài dài hạn và những khoản góp vốn đầu tư khác không thuộc những khoản tương tự tiềnCác dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư:+ Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác+ Tiền thu hồi cho vay, bán lại chứng khoán nợ của những tổ chức khác+ Tiền thu hồi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác+ Tiền thu từ lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.

+ Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác+ Tiền thu hồi cho vay, bán lại chứng khoán nợ của những tổ chức khác+ Tiền thu hồi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác+ Tiền thu từ lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.

Xem thêm : Vertical-Align Là Gì ? Nghĩa Của Từ Vertical Alignment Trong Tiếng ViệtCác dòng tiền đi ra của hoạt động đầu tư:+ Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.+ Tiền chi cho vay và mua các chứng khoán nợ của những tổ chức khác.+ Tiền chi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác+ Tiền chi shopping, thiết kế xây dựng TSCĐ và những gia tài dài hạn khác. + Tiền chi cho vay và mua những sàn chứng khoán nợ của những tổ chức triển khai khác. + Tiền chi góp vốn đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khácDòng tiền thuần ( chênh lệch thu – chi ) từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư = Tổng dòng tiền đi vào của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư – Tổng dòng tiền đi ra của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư .

3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính:

Phát sinh từ những hoạt động giải trí tạo ra đổi khác về quy mô và cấu trúc vốn của doanh nghiệpDòng tiền đi vào của hoạt động tài chính:+ Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.+ Tiền vay nhận được (từ vay nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc phát hành chứng khoán nợ – trái phiếu).Dòng tiền đi ra của hoạt động tài chính:+ Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu.+ Tiền chi trả nợ vay (gốc vay).+ Tiền chi trả nợ thuê tài chính.+ Trả cổ tức, chia lợi nhuận.+ Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ chiếm hữu. + Tiền vay nhận được ( từ vay nợ ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc phát hành sàn chứng khoán nợ – trái phiếu ). + Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại CP. + Tiền chi trả nợ vay ( gốc vay ). + Tiền chi trả nợ thuê kinh tế tài chính. + Trả cổ tức, chia doanh thu .Dòng tiền thuần ( chênh lệch thu – chi ) từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính = Tổng dòng tiền đi vào của hoạt động giải trí kinh tế tài chính – Tổng dòng tiền đi ra của hoạt động giải trí kinh tế tài chính* *

Dòng tiền thuần chung của doanh nghiệp = Dòng tiền thuần từ HĐKD + Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư + Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính

* *

*

Có thể bạn chưa biết:

”Sự khác nhau giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận”?

Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào – Dòng tiền raLợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Nhiều người sẽ hỏi ngay “Thế thì có gì khác nhau đâu?”.Vì nghĩ rằngdòng tiềnvào cũng là doanh thu và dòng tiền ra cũng như chi phí. Nhưng sự thật lại không phải vậy! Bạn có lợi nhuận chưa chắc bạn có tiền mặt (ví dụ như bạn bán nợ), có tiền mặt cũng chưa chắc sinh được lời. Hãy xem qua ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được:

Bạn mở một shop, xong xuôi đâu vào đó bạn còn dư 200 triệu tiền vốn. Tháng tiên phong bạn thu được 20 triệu tiền bán hàng. Anh bạn thấy bạn kinh doanh có lời thế là liền góp vốn đầu tư thêm cho bạn 100 triệu nữa. Vậy ở đây Dòng tiền vào = 100 + 20 = 120 triệu. Trong khi đó lệch giá của bạn chỉ có 20 triệu mà thôi !

Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý khách hàng honamphoto.com để có thể kiểm soát được giá trị của mỗi khách hàng mang lại cho doanh nghiệp của mình.

0 Shares
Share
Tweet
Pin