Hỏi nhanh đáp gọn

folding tiếng Anh là gì?

folding tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu , và hướng dẫn cách sử dụng folding trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ folding tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm folding tiếng Anh folding (phát âm có thể chưa chuẩn)

Bạn đang đọc: folding tiếng Anh là gì?

Hình ảnh cho thuật ngữ folding

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

folding tiếng Anh chính là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

Tìm hiểu thêm: Là sinh viên cần làm gì để nâng cao tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hiện nay

folding tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa , giải thích cách dùng đến từ folding trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết đến từ folding tiếng Anh nghĩa chính là gì.

folding

* danh từ– sự tạo nếp– sự gấp nếp

* tính từ– gấp lại được= folding chair+ghế gấp lại được= folding screen+bình phong gấp lại đượcfold /fould/

* danh từ– bãi rào (nhốt súc vật)– (nghĩa bóng) các con chiên– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi, nhóm người cùng chung mục đích!to return to the fold– trở về với gia đình

* ngoại động từ– quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)– cho (súc vật) vào bâi rào, quây (súc vật) vào bãi rào

* danh từ– nếp gấp– khe núi, hốc núi– khúc cuộn (của con rắn)– (địa lý,ddịa chất) nếp oằn

* ngoại động từ– gấp, gập; vén, xắn=to fold back the sleeves+ vén tay áo lên– khoanh (tay)=to fold one’s ám+ khoanh tay– bọc kỹ; bao phủ=to fold somebody in papaer+ bọc kỹ chỉ bằng giấy=hills folded in mist+ đồi phủ kín trong sương– ôm, ãm (vào lòng)=to fold a child in one’s arms (to one’s breast)+ ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)

* nội động từ– gập lại, gấp nếp lại

fold
– gấp uốn

Thuật ngữ liên quan tới folding

Tóm lại nội dung ý nghĩa của folding trong tiếng Anh

folding có nghĩa là: folding* danh từ- sự tạo nếp- sự gấp nếp* tính từ- gấp lại được= folding chair+ghế gấp lại được= folding screen+bình phong gấp lại đượcfold /fould/* danh từ- bãi rào (nhốt súc vật)- (nghĩa bóng) các con chiên- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi, nhóm người cùng chung mục đích!to return to the fold- trở về với gia đình* ngoại động từ- quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)- cho (súc vật) vào bâi rào, quây (súc vật) vào bãi rào* danh từ- nếp gấp- khe núi, hốc núi- khúc cuộn (của con rắn)- (địa lý,ddịa chất) nếp oằn* ngoại động từ- gấp, gập; vén, xắn=to fold back the sleeves+ vén tay áo lên- khoanh (tay)=to fold one’s ám+ khoanh tay- bọc kỹ; bao phủ=to fold somebody in papaer+ bọc kỹ chỉ bằng giấy=hills folded in mist+ đồi phủ kín trong sương- ôm, ãm (vào lòng)=to fold a child in one’s arms (to one’s breast)+ ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)* nội động từ- gập lại, gấp nếp lạifold- gấp uốn

Đây là cách dùng folding tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới số 1 năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ folding tiếng Anh chính là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số chính là một website giải thích ý nghĩa đến từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính ở trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

folding* danh từ- sự tạo nếp- sự gấp nếp* tính từ- gấp lại được= folding chair+ghế gấp lại được= folding screen+bình phong gấp lại đượcfold /fould/* danh từ- bãi rào (nhốt súc vật)- (nghĩa bóng) các con chiên- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi tiếng Anh là gì? nhóm người cùng chung mục đích!to return to the fold- trở về với gia đình* ngoại động từ- quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)- cho (súc vật) vào bâi rào tiếng Anh là gì? quây (súc vật) vào bãi rào* danh từ- nếp gấp- khe núi tiếng Anh là gì? hốc núi- khúc cuộn (của con rắn)- (địa lý tiếng Anh chính là gì?ddịa chất) nếp oằn* ngoại động từ- gấp tiếng Anh là gì? gập tiếng Anh là gì? vén tiếng Anh là gì? xắn=to fold back the sleeves+ vén tay áo lên- khoanh (tay)=to fold one’s ám+ khoanh tay- bọc kỹ tiếng Anh chính là gì? bao phủ=to fold somebody in papaer+ bọc kỹ chỉ bằng giấy=hills folded in mist+ đồi phủ kín trong sương- ôm tiếng Anh là gì? ãm (vào lòng)=to fold a child in one’s arms (to one’s breast)+ ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)* nội động từ- gập lại tiếng Anh là gì? gấp nếp lạifold- gấp uốn

Tìm hiểu thêm: Uci Là Gì Trên Facebook Của Giới Trẻ :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta