Hỏi Đáp

Giới thiệu về khảo sát xây dựng công trình

1. Khái niệm về khảo sát xây dựng công trình

Khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích, nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng về địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn, với địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất vật lý, khí tượng thủy văn, với hiện trạng công trình để lập các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hợp lý nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng công trình. Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, với khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

 Khảo sát địa chất công trình

Bạn đang đọc: Giới thiệu về khảo sát xây dựng công trình

Giới thiệu về khảo sát xây dựng công trình

Khảo sát địa hình

2. Các loại hình chính của khảo sát xây dựng

Tìm hiểu thêm: Zip Code là gì vậy? Cách tra cứu mã Zip Code Việt Nam năm 2020 chính xác

a ) Khảo sát xây dựng Giao hàng công tác làm việc lựa chọn khu vực xây dựng : Khảo sát ship hàng lựa chọn khu vực được thực thi trong trường hợp điều kiện kèm theo địa chất khu công trình là yếu tố đa phần quyết định hành động việc lựa chọn khu vực xây dựng khu công trình . Khảo sát ship hàng lựa chọn khu vực được thực thi ở tổng thể Các giải pháp xem xét tại khu vực hoặc tuyến dự kiến xây dựng khu công trình, trên nền map địa hình tỷ suất 1 : 2000 hoặc 1 : 5000 hoặc 1 : 10000 hoặc 1 : 25000 hoặc nhỏ hơn tuỳ thuộc vào diện tích quy hoạnh khu vực khảo sát . Thành phần công tác làm việc khảo sát ship hàng lựa chọn khu vực : – Thu thập, nghiên cứu và phân tích và hệ thống hoá tài liệu khảo sát hiện có của khu vực, khu vực xây dựng ; – Thị sát địa chất khu công trình ( khảo sát khái quát ) ; – Đo vẽ địa chất khu công trình : chỉ thực thi khi thiết yếu tuỳ thuộc vào diện tích quy hoạnh, điều kiện kèm theo địa chất khu công trình khu vực khảo sát và đặc thù khu công trình xây dựng. Khối lượng, nội dung đo vẽ phải được lựa chọn tương thích với tỷ suất map đo vẽ ; – Thăm dò địa chất khu công trình, địa chất thuỷ văn : chỉ triển khai với khối lượng hạn chế trong trường hợp không có hoặc thiếu Các tài liệu thăm dò hoặc tại Các khu vực có điều kiện kèm theo địa chất khu công trình bất lợi ;

– Thăm dò địa vật lý (nếu cần).

Báo cáo tác dụng khảo sát cần nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận số liệu ở toàn bộ Các giải pháp xem xét để bảo vệ lựa chọn vị trí thích hợp xây dựng khu công trình, xác lập hài hòa và hợp lý vị trí Các khu công trình đầu mối trên tuyến và đề xuất kiến nghị Các việc làm, giải pháp khảo sát cho bước phong cách thiết kế tiếp theo . b ) Khảo sát xây dựng Giao hàng Các bước phong cách thiết kế xây dựng khu công trình : Thành phần công tác làm việc và khối lượng khảo sát được xác lập tuỳ thuộc vào bước phong cách thiết kế, đặc thù của khu công trình xây dựng, điều kiện kèm theo tự nhiên của khu vực khảo sát, mức độ phức tạp về điều kiện kèm theo địa chất khu công trình, tài liệu khảo sát hiện có … nhưng phải bảo vệ khảo sát hết tầng đất đá trong phạm vi ảnh hưởng của tải trọng khu công trình. Tọa độ, cao độ Các điểm thăm dò hoàn toàn có thể giả định nhưng phải bảo vệ đo nối được với mạng lưới hệ thống tọa độ, cao độ của khu công trình hoặc của vương quốc khi thiết yếu . Thành phần công tác làm việc khảo sát ship hàng Các bước phong cách thiết kế : – Thu thập, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận tài liệu khảo sát hiện có của khu vực xây dựng ; nhìn nhận thực trạng Các khu công trình xây dựng liền kề có tác động ảnh hưởng đến Các khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản ; – Đo vẽ địa chất khu công trình ; – Thăm dò địa chất khu công trình, địa chất thuỷ văn ; – Thăm dò địa vật lý ( nếu cần ) ; – Khảo sát khí tượng – thuỷ văn ( nếu cần ) ; – Nghiên cứu đặc thù kiến thiết ( nếu cần ) ; – Thí nghiệm mẫu đất đá, mẫu nước trong phòng thí nghiệm ;

– Quan trắc địa kỹ thuật;

– Chỉnh lý và lập báo cáo giải trình hiệu quả khảo sát . Tác giả : Phạm Quang Anh

Tìm hiểu thêm: ánh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt