Hỏi nhanh đáp gọn

Hoa – Wikipedia tiếng Việt

Đối với những định nghĩa khác, xem Hoa ( khuynh hướng )

Hoa hay là bông chính là bộ phận chứa cơ quan sinh sản, đặc trưng của thực vật có hoa, cụ thể chính là một chồi rút ngắn mang những lá biến đổi làm chức năng sinh sản của cây. Về mặt cấu trúc thực vật học, hoa chính là một dạng cành đặc biệt. Hoa có thể tạo điều kiện thụ phấn chéo (kết hợp của phấn hoa và nhụy từ các cây hoa khác nhau) hoặc cho phép tự thụ phấn (kết hợp của phấn hoa , nhụy từ cùng một hoa). Hoa gây ra quả và hạt. Nhiều hoa đã tiến hóa để hấp dẫn đối với động vật, nhằm mục đích nhờ động vật giúp cho đỡ việc chuyển giao hạt phấn.

Cấu tạo vừa đủ lý tưởng của hoa gồm có : cuống hoa, lá bắc, đài hoa ( lá đài ), tràng hoa ( cánh hoa ), bộ nhị , bộ nhụy .

Ngoài chức năng chứa cơ quan sinh sản ở thực vật có hoa, hoa còn được con người trồng , và khai thác nhằm mục đích trang trí, thực hiện đẹp , thậm chí chính là nguồn cung cấp thức ăn, dược liệu.

Bạn đang đọc: Hoa – Wikipedia tiếng Việt

Hoa – Wikipedia tiếng Việt

Hình thái học

Hình vẽ chỉ ra những bộ phận chính của một bông hoa thuần thục .Một hoa nổi bật gồm có bốn các loại cấu trúc gắn vào phần đỉnh ( đế hoa ) của một cuống ngắn ( cuống hoa ). Mỗi các loại cấu trúc này được sắp xếp thành vòng ở trên đế hoa. Bốn vòng chính tính đến từ gốc ( móng ) của hoa hay mấu thấp nhất và tính dần lên ở trên chính là :

Chức năng của từng bộ phận của hoa

Tìm hiểu thêm: mục tiêu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt

Cuống hoa chính là bộ phận liên kết giữa hoa , và cành cây: nâng đỡ hoa, truyền chất dinh dưỡng , và nước cho hoa.Đế hoa chính là bộ phận đã được gắn với cuống hoa: nâng đỡ hoa , để trang trí giúp bông hoa thêm đẹp.Bao hoa hay là đài hoa (thường có màu xanh) là bộ phận gắn kết trên đế hoa: nâng đỡ hoa.Tràng hoa thực chất chính là các cánh hoa có màu sắc khác nhau: bao bọc, bảo vệ nhuỵ hoa (chứa bầu nhuỵ mang noãn, trong noãn chứa tế bào sinh dục cái) và nhị hoa (có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực).

Mặc dù sự sắp xếp ở cấu trúc trên đã được coi chính là ” nổi bật “, nhưng trong trong thực tiễn những loài thực vật bộc lộ sự biến hóa rộng trong cấu trúc hoa. Những biến hóa này có tầm quan trọng trong tiến hóa của thực vật hạt kín , được những nhà thực vật học tích cực sử dụng trong việc xác lập , thiết lập những mối quan hệ giữa những loài thực vật .Lilium longiflorum). 1. Đầu nhụy, 2. Vòi nhụy, 3. Nhị, 4. Chỉ nhị, 5. Cánh hoaHoa loa kèn Christmas ( ). 1. Đầu nhụy, 2. Vòi nhụy, 3. Nhị, 4. Chỉ nhị, 5. Cánh hoaBốn bộ phận chính của hoa nói chung đã được định nghĩa theo vị trí của chúng ở trên đế hoa, chứ không phải theo tính năng của chúng. Nhiều loài có hoa thiếu một số ít bộ phận hay là những bộ phận hoàn toàn có thể biến hóa thành những tính năng khác hoặc trông giống như hình thức bề ngoài nổi bật của một bộ phận khác. Ở 1 số ít họ, như Ranunculaceae, những cánh hoa bị tiêu giảm nhiều , và ở nhiều loài thì những lá đài có sắc tố sặc sỡ trông giống như những cánh hoa. Một số loài khác lại có những nhị hoa biến hóa trông giống như cánh hoa, những dạng hoa kép của hoa Trang ( hoa Mẫu đơn nam ) và Hoa hồng hầu hết chính là những nhị dạng cánh .Người ta sử dụng 1 số ít thuật ngữ chuyên biệt để miêu tả hoa , và những bộ phận của nó. Nhiều bộ phận của hoa hợp lại ( dính liền ) với nhau : những phần hợp lại từ cùng một vòng gọi chính là hợp trước, trong khi những phần hợp lại từ những vòng khác nhau gọi là hợp sinh ( như nhị đính vào tràng ), những phần không hợp lại gọi chính là rời hay là tự do. Khi những cánh hoa hợp lại thành một ống hay là một vòng thành một đơn vị chức năng duy số 1 thì chúng được gọi là tràng hợp. Tràng hợp hoàn toàn có thể chia thành phần gốc hình tròn trụ gọi chính là ống, phần lan rộng ra chính là họng , và phần tỏa ra phía ngoài là phiến. Tràng hợp đối xứng hai bên, chia thành một môi trên , một môi dưới, đã được gọi là tràng hai môi. Các hoa có tràng hợp hay là đài hợp với hình dạng khác nhau, gồm có những dạng như : hình chuông, hình phễu, hình ống, hình nhạc, hình đinh hay hình bánh xe .Liên quan đến thuật ngữ ” hoa hợp “, đôi khi chưa đúng chuẩn do tại hoàn toàn có thể có một số ít quá trình tăng trưởng ở hoa không dính lại. Ví dụ, sự sinh trưởng của mô phân sinh lóng hoặc phần gốc của những bộ phận như đài hoa, cánh hoa, nhị hoa , và lá noãn hoàn toàn có thể tạo ra hoa hợp mà không phải chính là tác dụng của sự dính liền trọn vẹn.

Nhiều loài hoa có sự đối xứng, nếu như đến từ bất kỳ điểm nào mà bao hoa vẫn đã được chia đôi theo trục trung tâm thì các nửa đối xứng được gây ra — khi đó được gọi chính là hoa đều hay là đối xứng tỏa tròn (tỏa tia), như ở Hoa hồng (Rosa) hay là cỏ Duyên linh (Trillium). Khi hoa đã được chia đôi , gây ra chỉ một đường để có các nửa đối xứng thì đã được gọi là hoa chưa đều hay đối xứng hai bên, như hoa của hoa Mõm chó (Antirrhinum) hay phần lớn các loài Lan.

Các hoa hoàn toàn có thể gắn trực tiếp vào cành cây tại phần gốc của chúng ( hoa không cuống – phần cuống bị tiêu giảm mạnh hay không có ). Phần thân hay là cuống nâng đỡ một hoa gọi chính là cuống hoa. Nếu một cuống nâng đỡ cho nhiều hoa, thì những phần nối mỗi hoa với trục chính gọi là cuống nhỏ. Phần đỉnh của mỗi cuống hoa tạo thành một phần phồng lên gọi là đế hoa .Zantedeschia aethiopica) không phải là một bông hoa riêng lẻ. Trên thực tế nó là một Hoa của Loa kèn sông Nin ) không phải chính là một bông hoa riêng chưa liên quan gì đến nhau. Trên trong thực tiễn nó chính là một cụm hoa gồm nhiều hoa nhỏ ép sát cùng nhau ở trên một trục TT, đã được bao quanh chỉ bằng một lá bắc ( lá mo ) lớn trông giống như cánh hoa .

Ở những loài có nhiều hoa ở trên một trục, thì tập hợp các hoa này gọi chính là cụm hoa (hoa tự). Một số cụm hoa bao gồm nhiều hoa nhỏ sắp xếp thành một hệ trông giống như một hoa đơn độc. Ví dụ phổ biến số 1 là phần lớn các loài trong họ Asteraceae. Chẳng hạn, một “hoa” dễ thấy của Sồ cúc (Bellis perennis) hay là Hướng dương (Helianthus annuus) thực ra chưa phải là một hoa thật sự mà là một cụm hoa đầu — một cụm bao gồm rất nhiều nhiều hoa (hoa chét).

Một cụm hoa hoàn toàn có thể gồm có những phần thân chuyên biệt , những lá đổi khác gọi là lá bắc .

Hoa thức là công thức thể hiện cấu trúc của một hoa chỉ bằng cách sử dụng các chữ cái, số và ký hiệu cụ thể. Thông thường, một hoa thức tổng quát được sử dụng để mô tả cấu trúc hoa của một họ thực vật thay vì của một loài cụ thể. Những ký hiệu sau được sử dụng:

C a \ displaystyle Ca \displaystyle Cacalyx (nghĩa chính là đài hoa, vòng lá đài; như C a 5 \ displaystyle Ca ^ 5 \displaystyle Ca^5C o \ displaystyle Co \displaystyle Cocorolla (nghĩa là tràng hoa, vòng cánh hoa; như C o 3 ( x ) \ displaystyle Co ^ 3 ( x ) \displaystyle Co^3(x)Z \ displaystyle Z Zđối xứng hai bên (như C o Z 6 \ displaystyle CoZ ^ 6 \displaystyle CoZ^6A \ displaystyle A Aandroecium (bộ nhị, vòng chứa các nhị; như A ∞ \ displaystyle A ^ \ infty \displaystyle A^\infty G \ displaystyle G Ggynoecium (bộ nhụy, vòng chứa các lá noãn; như G 1 \ displaystyle G ^ 1 \displaystyle G^1x \ displaystyle x x∞ \ displaystyle \ infty \infty

Ví dụ :

C

a

5

C

o

5

A

10 − ∞

G

1

\displaystyle Ca^5Co^5A^10-\infty G^1

\displaystyle Ca^5Co^5A^10-\infty G^1

Một vài ký hiệu bổ trợ khác đôi lúc cũng đã được sử dụng ( đơn cử xem Key to Floral Formulas Lưu trữ 2018 – 07-06 tại Wayback Machine ) .Một con chim Tūī đang kiếm ăn từ mật hoa của cây lanh , bị dính phấn hoa màu vàng lên đầu .Phấn hoa dính vào một con ong cũng sẽ được luân chuyển sang bông hoa tiếp theo mà con ong đậu vào .Chức năng chính của hoa chính là sinh sản, mà đơn cử là tạo điều kiện kèm theo để bào tử chứa trong phấn hoa tích hợp với noãn ở trong bầu nhụy. Thụ phấn chính là quy trình phấn hoa chuyển dời từ bao phấn đến đầu nhụy. Thông thường, phấn hoa chuyển dời đến từ cây này sang cây khác, một quy trình đã được gọi là thụ phấn chéo, nhưng vẫn có những loài thực vật có năng lực tự thụ phấn. Thụ phấn chéo được ưu thích hơn bởi nó đã được cho phép biến dị di truyền, từ đó giúp nâng cao vào năng lực sống sót của loài. Do đó, nhiều loại hoa phải dựa vào những yếu tố ngoại cảnh để thụ phấn, ví dụ điển hình như gió, nước, động vật hoang dã và đặc biệt quan trọng chính là côn trùng nhỏ. Những loài động vật hoang dã lớn như chim, dơi , thậm chí còn chính là thú có túi nhỏ [ 9 ] cũng hoàn toàn có thể trở thành phương tiện đi lại thụ phấn. Để làm được điều đó, hoa có những biện pháp số 1 định nhằm mục đích kích thích sự luân chuyển phấn hoa đến từ cây này sang cây khắc thuộc cùng một loài .Thực vật có hoa thường chịu áp lực đè nén tiến hóa phải tối ưu hóa quá trình luân chuyển phấn hoa. Điều này thường được phản ánh qua hình thái của hoa và hành vi của cây. [ 12 ] Phấn hoa hoàn toàn có thể được luân chuyển đến từ cây này sang cây khác qua một số ít các loại trung gian thụ phấn hoặc bằng một số ít cách khác nhau. Khoảng 80 % thực vật có hoa lợi dụng trung gian thụ phấn sinh học, số khác tận dụng những trung gian thụ phấn phi sinh học. Một số loài tận dụng nhiều trung gian thụ phấn, nhưng hầu hết những loài chỉ tận dụng một trung gian thụ phấn nhất định. [ 13 ]

Hình thành hạt

Quả đào và hạt nằm bên trong .Sau khi đã hình thành, hợp tử khởi đầu tăng trưởng bằng cách phân loại hạt nhân và tế bào, một quá trình được gọi là nguyên phân, , và dần trở thành một cụm tế bào nhỏ. Một phần của nó trở thành phôi, trong khi phần còn lại thì trở thành cuống noãn có công dụng đẩy phôi vào nội nhũ. Hai mầm nhỏ, mà sau đó sẽ trở thành lá mầm với tính năng tích trữ nguồn năng lượng, cũng sẽ hình thành ở quá trình này. Những cây mọc ra đến từ một mầm được gọi chính là thực vật một lá mầm còn những cây mọc ra từ hai mầm đã được gọi là thực vật hai lá mầm. Tiếp theo, một số ít cấu trúc quan trọng cũng sẽ hình thành, bao gổm rễ mầm, trụ ở trên lá mầm , trụ dưới lá mầm. Cuối cùng, mô mạch hình thành xung quanh hạt .

Hình thành quả

Bầu nhụy, nơi hạt đang hình thành nên noãn, cũng sẽ tăng trưởng thành quả. Tất cả những bộ phận chính khác của hoa – gồm có vòi nhụy, đầu nhụy, lá đài, nhị , cánh hoa – cũng sẽ chết đi trong quá trình này. Quả gồm 3 bộ phận : vỏ ngoài, vỏ giữa , vỏ trong. Những loại quả rất nhiều phong phú về size, hình dạng, độ cứng , độ dày tùy vào cách phát tán hạt của chúng, bởi công dụng của quả chính là bảo vệ hạt và kích thích sự phát tán hạt .thuần hiếm có. Hoa hồng vàng phản xạ khoảng 5% ánh sáng xanh lam, gây nên một màu vàng có độ bão hòa thấp (màu vàng pha một ít màu trắng).Phổ phản xạ của 1 số ít loại hoa hồng. Hoa hồng đỏ hấp thụ khoảng chừng 99,7 % ánh sáng trong một khoảng chừng rất nhiều lớn bên dưới những bước sóng đỏ của quang phổ, khiến cho nó có một màu đỏhiếm có. Hoa hồng vàng phản xạ khoảng chừng 5 % ánh sáng xanh lam, tạo ra một màu vàng có độ bão hòa thấp ( màu vàng pha một chút ít màu trắng ) .

Nhiều thực vật có hoa phản xạ nhiều ánh sáng trong khoảng bước sóng mà trung gian thụ phấn chúng muốn thu hút có thể nhìn thấy số 1 có thể. Các các loại hoa phản xạ toàn bộ phổ ánh sáng mà con người có thể nhìn thấy thường được xem chính là có màu trắng. Một đặc điểm quan trọng của loại hoa màu trắng chính là chúng phản xạ tất cả các bước sóng trên quang phổ ở mức độ tương đương nhau. Nhiều thực vật có hoa thu hút trung gian thụ phấn chỉ bằng màu trắng, nhưng các màu sắc khác cũng rất nhiều phổ biến (ngay cả trong cùng một loài). Màu sắc cho phép thực vật có hoa thu hút được trung gian thụ phấn cụ thể mà chúng muốn.

Thực vật có hoa có thể dịch chuyển điểm chuyển tiếp giữa khoảng hấp thụ và khoảng phản xạ. Giả sử quang phổ mà thị giác của hầu hết trung gian thụ phấn nhìn thấy đã được có hình tròn, thì có thể nói rằng thực vật có hoa gây ra màu sắc bằng cách hấp thụ ánh sáng trên một vùng , phản xạ ánh sáng trên một vùng khác của quang phổ, , gây ra màu sắc chỉ bằng cách thay đổi tần số (hay nói đúng hơn là bước sóng) của ánh sáng mà chúng phản xạ. Phần lớn các loại hoa hấp thụ ánh sáng trong khoảng từ xanh lam đến vàng , và phản xạ ánh sáng trong khoảng từ xanh lục đến đỏ của quang phổ. Ở nhiều loài thực vật có hoa, điểm chuyển tiếp giữa khoảng hấp thụ và khoảng phản xạ quyết định màu sắc mà chúng tạo ra. Vì thế, chúng có thể điều chỉnh màu sắc chỉ bằng cách dịch chuyển điểm chuyển tiếp giữa khoảng hấp thụ , và khoảng phản xạ. Bằng cách đó, thực vật có hoa có thể xác định trung gian thụ phấn cụ thể mà mình muốn thu hút. Một số thực vật có hoa còn có thể điều chỉnh khoảng hấp thụ, nhưng thường chưa chính xác chỉ bằng điều chỉnh bước sóng. Đối với thị giác của con người, điều này được thể hiện thành các mức độ bão hòa khác nhau (có bao nhiêu màu trắng trong màu sắc đó).

Ý nghĩa hình tượng

Trong văn hóa truyền thống phương Tây, nhiều loài hoa mang ý nghĩa hình tượng quan trọng, [ 15 ] đã được gọi chính là ngôn đến từ của những loài hoa. Ví dụ :

Hoa hồng đỏ biểu tượng cho tình yêu, vẻ đẹp , và đam mê.[16]Hoa anh túc biểu tượng cho sự an ủi khi có tang sự. Ở Vương quốc Anh, New Zealand, Australia , Canada, hoa anh túc đỏ đã được cài lên áo để tưởng niệm các quân nhân đã hi sinh trong chiến tranh.Hoa diên vĩ , và hoa loa kèn đã được sử dụng trong các nghi thức mai táng để biểu tượng cho sự tái sinh , sự sống. Hoa loa kèn cũng đã được liên hệ với các vì sao (bao gồm Mặt Trời).Hoa cúc dại biểu tượng cho sự ngây thơ.

Nhờ vẻ đẹp phong phú và rực rỡ tỏa nắng của mình, đến từ lâu hoa đã chính là chủ thể phổ cập của những tác phẩm thẩm mỹ , nghệ thuật thị giác. Một số bức tranh nổi tiếng số 1 của 1 số ít danh họa có chủ thể chính là hoa, thí dụ điển hình như loạt tranh hoa hướng dươmg của Van Gogh hoặc những bức tranh hoa súng của Monet. Hoa cũng được phơi khô và ép để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật , thẩm mỹ hoa 3 chiều vĩnh viễn .Trong thẩm mỹ và nghệ thuật, hoa cũng đã được dùng thực hiện hình tượng cho bộ phận sinh dục nữ, [ 17 ] ví dụ điển hình như trong những tác phẩm của Georgia O’Keeffe, Imogen Cunningham, Veronica Ruiz de Velasco , Judy Chicago, và thậm chí còn chính là trong thẩm mỹ và nghệ thuật cổ xưa châu Á , phương Tây. Nhiều nền văn hóa truyền thống trên quốc tế có xu thế liên hệ hoa với tính nữ .

Vẻ đẹp của nhiều các loại hoa đã truyền cảm hứng cho các nhà thơ, đặc biệt chính là trong giai đoạn Lãng mạn vào thế kỷ 18 , 19. I Wandered Lonely as a Cloud của William Wordsworth , và Ah! Sun-Flower của William Blake chính là một số ví dụ nổi bật.

Khi Open trong những giấc mơ, hoa được cho chính là hình tượng cho một ” tiềm năng đang nở rộ “. [ 18 ]Trong truyền thuyết thần thoại La Mã, Flora chính là nữ thần của hoa, vườn tược , và mùa xuân. Trong thần thoại cổ xưa Hy Lạp, Chloris là nữ thần của mùa xuân, hoa và vạn vật tự nhiên .Trong truyền thuyết thần thoại Ấn Độ giáo, hoa có tầm quan trọng tương đối lớn. Vishnu, một trong 3 vị thần chính của tôn giáo này, thường được miêu tả chính là đang đứng ở trên một đài hoa sen. [ 19 ] Ngoài mối liên hệ với Vishnu, hoa sen cũng đã được xem là quan trọng về mặt tâm linh trong Ấn Độ giáo. [ 20 ] Chẳng hạn, nó Open trong thần thoại cổ xưa sáng thế của tôn giáo này. [ 21 ]

Sử dụng bởi con người

Lịch sử nhận thấy con người đã sử dụng hoa trong hàng ngàn năm vì nhiều mục tiêu khác nhau. Một trong những thí dụ truyền kiếp nhất là việc dùng hoa để trang trí tóc của phụ nữ ở Ai Cập cổ đại khoảng chừng 4.500 năm trước. Hoa cũng chưa ngừng truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ, thí dụ điển hình như ở loạt tranh hoa súng của Monet hay bài thơ về hoa thủy tiên có tiêu đề ” I Wandered Lonely as a Cloud ” của William Wordsworth. [ 22 ] Một người nữ giới rải hoa lên một lingam tại đền VaranasiNgày nay, con người trồng, mua hoặc tìm những cách khác để ở gần hoa hoặc thực vật có hoa, một phần vì vẻ đẹp , hương thơm của chúng. Trên khắp quốc tế, con người sử dụng hoa trong những dịp trong đại của cuộc sống mình :

Khi trẻ sơ sinh chào đời hoặc được rửa tộiLàm hoa cài áo ở các sự kiện giao lưu hoặc ngày lễThể hiện tình yêu hoặc sự kính trọngTrong lễ cướiĐể trang trí nhà cửaLàm quà trong các bữa tiệc chúc thượng lộ bình an hoặc chào mừng trở lạiLàm hoa tang và để thể hiện sự thông cảm với người có tang sựĐể thờ cúng[23] Ví dụ như trong văn hóa Ấn Độ giáo, các tín đồ thường dâng hoa lên các ngôi đền.[24]

Vì thế, con người trồng hoa xung quanh nhà mình, dành một phần khoảng trống sống của mình làm vườn hoa, hái hoa dại hoặc mua hoa đã được trồng vì mục tiêu thương mại đến từ những shop hoa . Khi đã được dùng làm thực phẩm, hoa không cung cấp nhiều thức ăn chỉ bằng những bộ phận khác của cây ( hạt, quả, rễ, thân , và lá ), nhưng 1 số ít loại hoa vẫn được dùng làm rau và gia vị một cách thông dụng. Những các loại hoa được dùng làm rau gồm có bông cải trắng, bông cải trắng , và atisô. Loại gia vị đắt đỏ nhất, saffron, được sản xuất từ nhụy hoa của cây nghệ tây. Các các loại hoa được dùng thực hiện gia vị khác gồm có đinh hương , và caper. Hoa bia đã được dùng để sản xuất bia. Gà đã được cho ăn hoa cúc vạn thọ để làm cho lòng đỏ trong trứng của chúng có màu vàng tươi và trông mê hoặc hơn với người tiêu dùng. Cúc vạn thọ cũng được phơi khô và nghiền thành bột để làm gia vị , chất tạo màu trong ẩm thực ăn uống Georgia. Hoa bồ công anh , và hoa cơm cháy thường đã được dùng để sản xuất rượu. Một số người xem phấn hoa được tích lũy đến từ ong là một các loại thực phẩm bổ dưỡng. Mật ong chính là mật hoa đã được ong giải quyết , và xử lý , thường đã được đặt tên theo các loại hoa tương ứng, ví dụ như mật ong hoa cam, mật ong cỏ ba lá , mật ong tupelo .Con người hoàn toàn có thể ăn được hàng trăm loại hoa tươi, nhưng chỉ có một chút ít trong số đó được thương mại kinh doanh hóa một cách thoáng rộng trong vai trò chính là thực phẩm. Hoa thường được cho vào salad để trang trí. Hoa bí được tẩm vụn bánh mì rồi rán. Một số loại hoa ăn đã được gồm có cúc, cẩm chướng, hương bồ, kim ngân, cải ô rô, thanh cúc, dong riềng , hướng dương. [ 25 ] Những các loại hoa ăn đã được như hoa cúc, hoa hồng, , hoa tím đôi khi đã được ướp đường. [ 26 ]Các loại hoa như cúc, hồng, nhài, kim ngân , và cúc La Mã, nhờ mùi hương , tốt nhất y học của mình, đã được dùng để pha chế trà thảo mộc, hoàn toàn có thể cùng với lá trà hoặc không. [ 27 ]

Hoa đã được sử dụng trong các nghi thức mai táng từ thời tiền sử: dấu vết phấn hoa đã được tìm thấy ở trên ngôi mộ của một người phụ nữ trong hang El Miron ở Tây Ban Nha.[28] Nhiều nền văn hóa liên hệ hoa với sự sống và cái chết bởi việc hoa nở theo mùa khơi gợi sự tái sinh. Điều này có thể là nguyên nhân vì sao con người đặt hoa lên các ngôi mộ. Theo vở kịch Những người phụ nữ Phoenicia của Euripides, người Hy Lạp cổ đại đặt một vương miện hoa lên đầu của di hài người đã khuất;[29] cũng như đặt vòng hoa , rải cánh hoa lên các ngôi mộ. Hoa cũng đã được sử dụng rộng rãi trong các nghi thức mai táng ở Ai Cập cổ đại.[30] Ngày nay, người Mexico vẫn sử dụng hoa trong lễ hội tôn vinh người chết Día de Muertos[31] như những gì tổ tiên người Aztec của mình từng thực hiện trong quá khứ.

Phong tục tặng hoa xuất phát đến từ thời tiền sử khi hoa thường đã được xem chính là có công dụng điều trị bệnh. Những nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu vết cánh hoa ở một số địa điểm mai táng. Ban đầu, hoa đã được dùng thực hiện vật tế lễ hoặc mai táng. Người Ai Cập cổ đại , và sau đó chính là người Hy Lạp và La Mã đã sử dụng hoa vì mục đích này. Các đồ vật mai táng có hình vẽ hoa anh túc đỏ, hoa thanh cúc , hoa súng có niên đại khoảng năm 1540 TCN được tìm thấy ở Ai Cập. Ghi chép về việc tặng hoa xuất hiện trong sử sách của Trung Quốc , và văn tự chữ tượng hình Ai Cập, cũng như trong thần thoại Hy Lạp , La Mã. Thói quen tặng hoa nở rộ trong thời Trung Cổ khi các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau bằng hoa.

Bài viết của bạn có đủ FAB chưa?

Phong tục khuyến mãi ngay hoa chính là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống , và truyền thống cuội nguồn của Nga. Học sinh thường khuyến mãi ngay hoa cho giáo viên của mình. Trong một mối quan hệ, việc Tặng Kèm hoa màu vàng có ý nghĩa chia tay. Ngày nay, hoa thường được Tặng dưới dạng những bó hoa. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

Trích dẫn liên quan tới Hoa tại Wikiquote

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách đăng nhập Zalo trên máy tính nhanh chóng đơn giản nhất