Home

Câu trả lời: Căn cứ quy trình tiến độ thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ; quản trị sổ BHXH, thẻ BHYT phát hành kèm theo Công văn số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Nước Ta : Điều 23. Đăng ký, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Thành phần hồ sơ

Home

1.1. Người lao động a ) Đối với người lao động đang thao tác tại đơn vị chức năng : – Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( Mẫu TK1-TS ). – Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ BHYT cao hơn : bổ trợ Giấy tờ chứng tỏ ( nếu có ) theo Phụ lục 03. b ) Đối với người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 : – Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( Mẫu TK1-TS ). – HĐLĐ có thời hạn ở quốc tế hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp đón lao động theo hợp đồng. 1.2. Đơn vị

Bạn đang đọc: Home

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS). b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

c ) Bảng kê thông tin ( Mẫu D01-TS ). 2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ. * Đối với đơn vị chức năng ĐK chậm so với giấy phép xây dựng, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ trợ : – Văn bản báo cáo giải trình của đơn vị chức năng ( mẫu D01b-TS ) ; – Bảng thanh toán giao dịch tiền lương, tiền công của đơn vị chức năng ( bản sao ) ; hợp đồng lao động ( bản sao, 01 bản / người ) tương ứng thời hạn truy thu. 3. Nơi nộp hồ sơ : Nộp cho cơ quan BHXH Q. / huyện ( Đăng ký cơ quan BHXH quản trị theo địa phận ĐK trên giấy phép ĐK kinh doanh thương mại ) – Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa phận tỉnh nào thì ĐK tham gia BHXH tại địa phận tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh. – Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa phận nơi cấp giấy phép kinh doanh thương mại cho Trụ sở.

4. Hình thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ và nhận tác dụng xử lý thủ tục hành chính qua thanh toán giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, đơn cử : – Đối với hồ sơ giấy : Doanh nghiệp thông tin cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức triển khai dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại doanh nghiệp ; Đối với tài liệu điện tử ( nếu có ) gửi cho cơ quan BHXH qua internet. – Trường hợp đơn vị chức năng ĐK thanh toán giao dịch điện tử thì triển khai theo pháp luật về thanh toán giao dịch điện tử trong việc thực thi thủ tục tham gia BHXH, BHYT, Bảo hành thất nghiệp ; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Nước Ta .

0 Shares
Share
Tweet
Pin