Hỏi Đáp

Kế toán tài sản cố định là gì vậy? Cách hạch toán tài sản cố định theo thông tư 133

Tài sản cố định ( TSCĐ ) là một bộ phận của tư liệu sản xuất, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, là điều kiện kèm theo tăng hiệu suất lao động xã hội và tăng trưởng nền kinh tế tài chính quốc dân. Chính do đó, việc quản trị tốt tài sản cố định vô cùng quan trọng .

Bài viết dưới đây sẽ cung ứng cho bạn rất đầy đủ thông tin về tiến trình kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp .

Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp được hiểu đơn thuần là Các nhiệm vụ của kế toán tương quan đến tài sản cố định .

Kế toán tài sản cố định là gì vậy? Cách hạch toán tài sản cố định theo thông tư 133 – SME.MISA.VN

Bạn đang đọc: Kế toán tài sản cố định là gì vậy? Cách hạch toán tài sản cố định theo thông tư 133

Theo Các lao lý hiện hành về quản trị TSCĐ thì mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng ( gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và Các chứng từ, sách vở khác có tương quan ). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi cụ thể theo từng đối tượng người tiêu dùng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ .

Mỗi TSCĐ phải được quản trị theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Đối với Các TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải triển khai quản trị, theo dõi, dữ gìn và bảo vệ theo pháp luật hiện hành và trích khấu hao theo lao lý hiện hành .

Khi chuyển giao tài sản cố định cho bộ phận nào sử dụng phải có biên bản chuyển giao để quản lý tính hiện hữu của tài sản .Bộ chứng từ của tài sản phải được lưu tại thẻ tài sản cố định ( Vì Giao hàng cho nhiều năm ) .Trích khấu hao vừa đủ ngân sách vào Các bộ phận có tương quan của Các tài sản tham gia vào SXKD .Ngoài ra, kế toán cần lập Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm mục đích xác lập số lượng. Tuy nhiên, với tùy theo đặc thù của tài sản mà lao lý kiểm kê vào cuối năm hay đột xuất .Quản lý và theo dõi số lượng tài sản cố định để không bị thất thoát bằng cách mở thẻ tài sản cố định. Mỗi tài sản cố định phải dán mã .Công việc của kế toán TSCĐ

III. Cách hạch toán tài sản cố định theo thông tư 133

Tìm hiểu thêm: Những điều cần biết về vắc-xin phế cầu Synflorix

1. Hạch toán tăng tài sản cố định

TSCĐ tăng do Các trường hợp mua mới, nhận góp vốn, với tăng từ nội bộ doanh nghiệp, tăng do góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản hoàn thành xong hoặc do nhìn nhận lại TSCĐ. Khi đó, kế toán phản ánh trên Các thông tin tài khoản :

1.1 Tăng tài sản cố định do góp vốn

Bên nhận góp vốn, với hạch toán :

Nợ TK 211 ( chi tiết cụ thể ) .Nợ TK 1331 .Có TK 411 ( ai góp ) .

Bên góp vốn, với hạch toán :

Nợ TK 221,222,228 .Nợ TK 811 ( Chênh lệch do nhìn nhận thấp hơn giá trị gốc ) .Có TK 211, 213 .Có TK 3331 .Có TK 711 ( Chênh lệch do nhìn nhận cao hơn giá trị gốc )

1.2 Tăng do shopping

Nợ TK 211 .Nợ TK 1331 .Có TK 111, 112, 331 .

1.3 Tăng do kiến thiết xây dựng cơ bản chuyển giao

Nợ TK 211 ( cụ thể ) .Có TK 241 .

1.4 Tăng do chuyển từ công cụ dụng cụ

Nợ TK 211 ( 2111 ) .Có TK 153 ( CCDC còn mới .Có TK 142 ( Giá trị CCDC đã qua sử dụng ) .Có TK 214 ( Giá trị đã phân chia ) .

1.5 Tăng nhận lại vốn góp

Nợ TK 211 ( chi tiết cụ thể ) .Có TK 221

1.6 Tăng tài sản cố định vô hình dung từ nội bộ doanh nghiệp

Từ khi phát sinh CP để hoàn thành xong nên TSCĐ vô hình dung mà không thoả mãn tiêu chuẩn để trử thành tiến sỹ vô hinh thì kế toán ghi :

Nợ TK 642, 142, 242 .Nợ TK 1331 .Có TK 111,112, 331 .

Khi xét thấy việc tiến hành có hiệu suất cao và thoả mãn đây đủ Các điều kiện kèm theo để trở thành TSVH thì hạch toán

Nợ TK 241 .Nợ TK 1331 .Có TK 111, 112, 331 .

– Khi kết thúc quy trình tiến độ triển khai xong chuyển giao thì phỉa chuyển sang TSCĐ VH :

Nợ TK 2113.

Có TK 241 .

– Trường hợp nếu Doanh Nghiệp nhận vốn góp là quyền sử dụng đất :

Nợ TK 2113 .Có TK 411 ( ai góp )

2. Hạch toán Giảm TSCĐ

Tài sản sử dụng ở Các doanh nghiệp giảm do Các nguyên do : thanh lý khi hết hạn sử dụng, nhượng bán lại cho đơn vị chức năng khác, góp vốn liên kết kinh doanh … kế toán phải lập Các chứng từ khởi đầu hợp lệ, hợp pháp. Ngoài Các thông tin tài khoản đã nêu kế toán còn sử dụng TK 711 – Thu nhập khác, TK 811 – Chi tiêu khác để phản ánh .

Căn cứ vào biên bản thanh lý, ké toán ghi :

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( phần giá trị đã hao mòn ) .Nợ TK 811 – giá thành khác ( phần giá trị còn lại ) .Có TK 211, 213 – TSCĐ hữu hình ( phần nguyên giá. )Với Các khoản thu nhập khi thanh lý ghi nhận Có TK 711 – Thu nhập khác, với Các khoản ngân sách khi thanh lý ghi nhận Nợ TK 811 – ngân sách khác .

3. Hạch toán khấu hao TSCĐ

Khấu hao TSCĐ là sự phân chia một cách có mạng lưới hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ trong suốt thời hạn sử dụng có ích của tài sản đó vào giá trị loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được phát minh sáng tạo ra. Đây là một giải pháp chủ quan của con người nhằm mục đích tịch thu số vốn đã góp vốn đầu tư shopping để sử dụng nên được hiểu như một lượng giá trị hữu dụng được phân phối cho SXKD trong suốt thời hạn sử dụng có ích .

Tuy nhiên dù có hay không tham gia vào quy trình sản xuất kinh doanh thương mại và nhiều nguyên do khác, thì TSCĐ vẫn bị giảm sút về mặt giá trị và giá trị sử dụng. Đó được gọi là hao mòn TSCĐ .

Tài khoản kế toán sử dụng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn của hàng loạt TSCĐ trong quy trình sử dụng là TK 214 – Hao mòn TSCĐ. Kết cấu như sau :

Bên Nợ : Hao mòn TSCĐ giảm .Bên Có : Hao mòn TSCĐ tăng .

Định kỳ, địa thế căn cứ vào bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ, kế toán trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại, đồng thời phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ, ghi :

Nợ TK 641, 642, 627,241, 632 …Có Tk 214 – Hao mòn TSCĐ ( thông tin tài khoản cấp 2 tương thích ) .

Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động giải trí phúc lợi và hoạt động giải trí sự nghiệp, TSCĐ góp vốn đầu tư shopping bằng quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến thì phản ánh giá trị hao mòn như sau :

Nợ TK 353, 466 …Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ .

Với Các trường hợp TSCĐ mua về chưa đưa vào sử dụng hoặc chờ thanh lý thì vẫn ghi nhận giá trị hao mòn của TSCĐ. Tuy nhiên Các ngân sách này không được hạch toán vào ngân sách hài hòa và hợp lý khi tính thuế TNDN nên sẽ ghi nhận như sau :

Nợ TK 811 .Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ .

4. Hạch toán thay thế sửa chữa TSCĐ

Trong quy trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn và hư hỏng từng bộ phận do nhiều nguyên do khác nhau. Do đặc thù, mức độ hao mòn và hư hỏng của TSCĐ rất khác nhau nên đặc thù và quy mô của việc thay thế sửa chữa được chia thành 2 loại .

Hạch toán TSCĐ

5. Hạch toán tiếp tục, bảo trì

Đây là hoạt động giải trí sửa chữa thay thế nhỏ, liên tục theo nhu yếu kỹ thuật để bảo vệ cho TSCĐ hoạt động giải trí thông thường. Ngân sách chi tiêu sửa chữa thay thế tiếp tục được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại của bộ phận có tài sản sửa chữa thay thế. Cụ thể như sau :

Nợ TK 627,641, 642 … ( nếu ngân sách thay thế sửa chữa nhỏ ) .Nợ TK 242 – giá thành trả trước ( nếu ngân sách sửa chữa thay thế cần phân chia dần ) .Nợ TK 1331 ( nếu là dịch vụ thay thế sửa chữa thuê ngoài ) .Có Tk 111,112 …

Đồng thời xác lập mức phân chia tín vào chi phí sản xuất kinh doanh thương mại trong kỳ :

Nợ TK 627,641, 642 ..Có TK 242 – Chi tiêu trả trước .

6. Sửa chữa lớn

Hoạt động này mang đặc thù Phục hồi hoặc tăng cấp, tái tạo khi TSCĐ bị hư hỏng nặng hoặc theo nhu yếu kỹ thuật. Thời gian sửa chữa thay thế lớn thường dài, ngân sách thay thế sửa chữa phát sinh nhiều do vậy doanh nghiệp phải lập kế hoạch, dự trù. Kế toán sử dụng TK 241 để phản ánh. Cụ thể như sau :

Khi phát sinh ngân sách thay thế sửa chữa lớn :

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ .Có Các thông tin tài khoản tương quan TK 111, 112, 152, 242 …

Khi sữa chữa lớn hoàn thành xong ghi nhận Các ngân sách thỏa mãn nhu cầu ghi tăng nguyên giá TSCĐ :

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình.

form-newsCó Tk 2143 – Sửa chữa lớn TSCĐ .Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Tìm hiểu thêm: Giải ngân là gì vậy? Quy trình giải ngân diễn ra như thế nào?