Hỏi Đáp

không ngon trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi hỏi em ấy ngủ ngon giấc không, và em ấy đáp: “Không ngon giấc lắm ạ.”

I asked how he had slept, and he replied, “Not very well.”

không ngon trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn đang đọc: không ngon trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

LDS

Tôi ngủ không ngon lắm.

I didn’t sleep very well.

OpenSubtitles2018. v3

Và thật ra thì, hắn trông không ngon lành trên giường.

Tìm hiểu thêm: action tiếng Anh là gì vậy?

And to be completely honest, he’s not that good in bed.

OpenSubtitles2018. v3

Không ngon hả?

Does it taste bad ?

QED

Món ăn không ngon lắm nên nó thất bại.

And the food wasn’t as good as the stuff, and so it failed .

QED

Hương vị không hài hòa, sushi sẽ không ngon.

If they are not in complete harmony, the sushi won’t taste good.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn không chết, ta ngủ không ngon

If he’s not dead, I can’t sleep.

OpenSubtitles2018. v3

Sao nào, không ngon như mẹ làm à?

What, it’s not as good as mom makes, I guess?

OpenSubtitles2018. v3

Nhà hàng không đảm bảo vệ sinh thì đồ ăn không ngon được.

If the restaurant doesn’t feel clean, với the food isn’t going to taste good.

OpenSubtitles2018. v3

Đồ ăn không ngon phải không?

You don’t like the food?

OpenSubtitles2018. v3

Ta đã ngủ không ngon.

I don’t sleep very well.

OpenSubtitles2018. v3

Anh bạn Johnson, với một khi nước không ngon, làm sao có trà ngon được?

My dear Johnson, với if the water isn’t good, what can you expect of the tea?

OpenSubtitles2018. v3

không ngon ư?

Wasn’t it good?

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ là vị không ngon.

Maybe the taste was not good?

ted2019

Người ta cho rằng nó không ngon bằng, nhưng họ đã sai.

People assume it’s not as good, but they’re wrong.

OpenSubtitles2018. v3

Tiếng ồn, với ánh sáng, hơi nóng có thể làm bạn ngủ không ngon .

Noise, light, and heat can interfere with sleep .

EVBNews

Ngủ không ngon và thức dạy với Các suy nghĩ hoảng hốt.

I sleep badly, I wake with fearful thoughts.

OpenSubtitles2018. v3

Ratatouille nghe không ngon miệng cho lắm.

Ratatouille doesn’t sound delicious.

OpenSubtitles2018. v3

Ổn, với đêm qua ngủ không ngon thôi.

Fine, just didn’t get a lot of sleep last night.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn bạn ăn không ngon.

You certainly would not enjoy the meal.

jw2019

Và tôi ăn món không ngon trước, vì bạn luôn muốn để dành món ngon sau cùng.

And I ate the disliked ones first, because the ones you like, you want to save .

QED

Ít nhất anh không thể nói là bữa tối không ngon.

At least you can’t say the dinner isn’t right.

OpenSubtitles2018. v3

Em ngủ không ngon lắm.

I haven’t been sleeping well.

OpenSubtitles2018. v3

Mày cũng không ngon lắm hả, mực đất?

Not so tough, are you now, landsquid?

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu thêm: Thuyết minh là gì?