Hỏi Đáp

kinh tế học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

I vào đại học và trở thành một nhà kinh tế học.

I [went to] university to become an economist.

kinh tế học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn đang đọc: kinh tế học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

ted2019

Nhưng các số liệu hơi thấp hơn mức mà các nhà kinh tế học đã dự đoán .

But the figures were slightly lower than economists had been predicting .

EVBNews

Các nhà kinh tế học đã dự đoán một mức thâm hụt 44,5 tỷ đô la .

Tìm hiểu thêm: Cẩm y vệ

Economists were expecting a deficit of $ 44.5 billion .

EVBNews

Các nhà kinh tế học hiện đại đưa ra một số giải pháp.

Modern economists have a few solutions up their sleeves.

ted2019

Năm 1986, ông theo học tại Đại học Rutgers và tốt nghiệp năm 1990 với bằng kinh tế học.

In 1986, he enrolled at Rutgers University and graduated in 1990 with a degree in economics.

WikiMatrix

Ông là nhà khám phá thực sự khoa kinh tế học hiện đại.

He was the true discoverer of the modern science of economics.

Literature

Hoặc như một số nhà kinh tế học gọi nó, sự thiên vị hiện tại.

Or as some economists call it, present bias .

QED

Chính điều này sinh ra kinh tế học ma cà rồng.

So this was the birth of vampire economics.

QED

Bạn nghe chữ ” nguồn lực khan hiếm ” nhiều lần rồi khi mọi người bàn về kinh tế học.

And you hear the words scarce resources a lot when people talk about economics.

QED

Sau đó thì Yale chuyển dần qua xu hướng kinh tế học tự do.

And then, với Yale kind of drifted more toward the liberal end .

QED

Liệu kinh tế học có giải quyết mọi thứ?

Will economics solve everything?

ted2019

Kinh tế học vi mô

Microeconomics

EVBNews

I vào đại học và trở thành một nhà kinh tế học.

I [ went to ] university to become an economist .

QED

5 khái niệm kinh tế học người tiêu dùng cần biết

5 Economic Concepts Consumers Need To Know

EVBNews

Cảm ơn ông rất nhiều vì đã sáng lập ra kinh tế học hành vi.

Thank you so much for inventing behavioral economics.

ted2019

Phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô là :

The field of microeconomics is concerned with things like :

EVBNews

Có thể bạn sẽ hỏi: tại sao lại là các nhà kinh tế học?

And then you ask, why economists ?

QED

Kinh tế học Marxist bị phê phán ở một số lý do.

Marxian economics have been criticized for a number of reasons.

WikiMatrix

Kinh tế học hành vi cũng được áp dụng cho lựa chọn liên thời gian.

Behavioral economics has been applied to intertemporal choice.

WikiMatrix

Trường đại học của 11 Nhà kinh tế học đạt giải Nobel.

Training ground for great economic thinkers

QED

Đó là việc của các nhà kinh tế học.

That is what economists do .

QED

Tôi nghĩ các nhà kinh tế học biết rõ điều này.

I think the economics are pretty clear on this.

ted2019

Bà đã viết nhiều bài báo và sách về kinh tế học.

She has authored numerous books and articles on economics.

WikiMatrix

Kinh tế học vĩ mô

Macroeconomics

EVBNews

Tìm hiểu thêm: Bungalow Là Gì (CHI TIẾT, ĐẦY ĐỦ)