Hỏi Đáp

kỹ sư cơ khí trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nói 1 cách khiêm tốn thì tôi là kỹ sư cơ khí giỏi nhất nước.

Speaking modestly, I’m the best mechanical engineer in this country.

kỹ sư cơ khí trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn đang đọc: kỹ sư cơ khí trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

OpenSubtitles2018. v3

Cha tôi là kỹ sư cơ khí.

My father was a mechanical engineer.

jw2019

Một kỹ sư cơ khí sẽ thiết kế cơ thể và bộ truyền động.

Tìm hiểu thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về các môn học đầy đủ nhất

A mechanical engineer would design the body and actuators.

WikiMatrix

Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) của Chicago là công ty chính xây dựng, kết cấu và kỹ sư cơ khí của Burj.

Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) of Chicago is the lead architect, structural engineer and mechanical engineer of the Burj.

WikiMatrix

Trong thời gian học, cô là kỹ sư cơ khí của Thames Water, cô làm việc tại các khu xử lý nước sạch.

During her degree she was a mechanical engineer for Thames Water, where she worked on clean water treatment sites.

WikiMatrix

Điều gì khiến tôi trở thành một kỹ sư cơ khí, đồng thời là nhà địa lý và là nhà toàn học, nhà vật lý?

What got you to be, at the same time, a mechanical engineer, a geographer and a mathematician and so on, với a physicist?

ted2019

Airwolf được thành lập vào tháng 5 năm 2012 bởi Erick Wolf, một luật sư sở hữu trí tuệ với bằng kỹ sư cơ khí, và vợ là Eva.

Airwolf was founded in May 2012 by Erick Wolf, a patent attorney with a mechanical engineering degree, and his wife Eva.

WikiMatrix

Taylor trở thành một sinh viên của Học viện Công nghệ Stevens, học tập qua thư và ông có được bằng kỹ sư cơ khí vào năm 1883.

Taylor became a student of Stevens Institute of Technology, studying via correspondence and obtaining a degree in mechanical engineering in 1883.

WikiMatrix

Các kỹ sư cơ khí thán phục trước sức mạnh của một con kiến. Nó có thể nâng Các vật nặng gấp nhiều lần so với trọng lượng cơ thể.

MECHANICAL ENGINEERS marvel at the ability of a common ant to lift weights many times heavier than its own body.

jw2019

Mẹ cô, bà Elvira, là một giáo viên vật lý, quản lý một hiệu thuốc, và cha cô, Mark Kunis, là một kỹ sư cơ khí làm tài xế taxi.

Her mother, Elvira, is a physics teacher who runs a pharmacy, and her father, Mark Kunis, is a mechanical engineer who works as a cab driver.

WikiMatrix

Sau khi tốt nghiệp trung học, Richard đã theo học tại Đại Học George Washington ở Washington, với D.C, và nhận bằng cử nhân về kỹ sư cơ khí vào năm 1950.

After high school, Richard attended George Washington University in Washington, với D.C., receiving a bachelor’s degree in mechanical engineering in 1950.

LDS

Ông theo học ngành kỹ sư cơ khí và ngành vật lý tại trường Đại học Kỹ thuật Berlin, với người hướng dẫn luận án tiến sĩ của ông là Max Planck.

He studied mechanical engineering and physics at the Technical University of Berlin, với his doctoral supervisor being Max Planck.

WikiMatrix

Năm 1893, một kỹ sư cơ khí tên là Rudolf Diesel đã tiếp cận với Gustav bằng sáng chế về một “loại động cơ đốt trong mới sử dụng tự động hóa nhiên liệu”.

In 1893, a mechanical engineer by the name of Rudolf Diesel approached Gustav with a patent for a “new kind of internal combustion engine employing autoignition of the fuel”.

WikiMatrix

Sau tang lễ, Britt sa thải các nhân viên ngoài người giúp việc của mình và Kato (Châu Kiệt Luân), là kỹ sư cơ khí của James và một võ sĩ có tay nghề.

After the funeral, Britt fires the staff aside from his maid, but later rehires Kato, James’s mechanic and a skilled martial artist.

WikiMatrix

Thế nên với tư cách là một kỹ sư cơ khí ở đại học MIT với rất nhiều thứ sẵn có xung quanh mình tôi nghĩ tôi sẽ làm điều gì đó cho chuyện này

So being a mechanical engineer, being at MIT and having lots of resources available to me, I thought I’d try to do something about it.

ted2019

Cha ông là một kỹ sư cơ khí và mẹ ông là một kỹ sư điện toán máy tính, và một trong số họ làm việc tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực (Jet Propulsion Laboratory) .

His father is a mechanical engineer and his mother is a computer electronic engineer, and one of them worked at the Jet Propulsion Laboratory.

WikiMatrix

Đối với Chị Assard, là người Đức, thì việc rời xa gia đình, và cho phép Anh Assard từ bỏ việc làm là một kỹ sư cơ khí thành công, đã đòi hỏi một đức tin phi thường.

For Sister Assard, who is German, với to leave her family and allow Brother Assard to leave his work as an accomplished mechanical engineer required unusual faith.

LDS

Nye bắt đầu sự nghiệp với tư cách là kỹ sư cơ khí cho Tập đoàn Boeing Corporation ở Seattle, nơi ông đã phát minh ra ống triệt tiêu cộng hưởng thủy lực được sử dụng trên 747 máy bay.

Nye began his career as a mechanical engineer for Boeing Corporation in Seattle, where he invented a hydraulic resonance suppressor tube used on 747 airplanes.

WikiMatrix

Fraas, kỹ sư cơ khí và hàng không, mô tả đây là “một trong Các hệ thống trao đổi nhiệt hữu hiệu nhất trên thế giới”13. Khả năng này kỳ diệu đến mức các kỹ sư đã bắt chước nó.

Fraas, a mechanical and aeronautical engineer, described this design as “one of the world’s most effective regenerative heat exchangers.” 13 This design is so ingenious that human engineers have copied it.

jw2019

Khi ông bắt đầu học đại học ngành kỹ sư cơ khí, ông lại có thêm niềm đam mê bay lượn, với dù rằng ông “chưa bao giờ được đến gần một chiếc máy bay để có thể chạm vào nó”.

By the time he started college as a mechanical engineering student, he had also become fascinated with flying, though he “had never been close enough to a plane to touch it”.

WikiMatrix

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân về ngành kỹ sư cơ khí, Anh Cả Meurs làm việc với tư cách là kỹ sư dự án cho công ty Esso Australia và là một người đồng sáng lập của công ty WorleyParsons Limited.

After completing his bachelor’s degree in mechanical engineering, Elder Meurs worked as project engineer for Esso Australia and was a founding partner of WorleyParsons Limited.

LDS

Khi ông mua Théâtre Robert-Houdin, với Méliès cũng được thừa hưởng người kỹ sư cơ khí chính của nó là Eugène Calmels và Các người biểu diễn như Jehanne D’Alcy, người sẽ trở thành tình nhân của ông và sau này là vợ thứ hai của ông.

When he purchased the Théâtre Robert-Houdin, với Méliès also inherited its chief mechanic Eugène Calmels and such performers as Jehanne D’Alcy, who would become his mistress and, later, his second wife.

WikiMatrix

Kỹ thuật hạt nhân Chu trình nhiên liệu hạt nhân Vật lý hạt nhân ^ Hiệp hội Kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (ASME) đã chọn lò phản ứng B là biểu tượng lịch sử của kỹ thuật cơ học Hoa Kỳ (National Historic Mechanical Engineering Landmark) tháng 9 năm 1976.

The American Society of Mechanical Engineers (ASME) established B Reactor as a National Historic Mechanical Engineering Landmark in September 1976.

WikiMatrix

Tìm hiểu thêm: HSK là gì