Hỏi Đáp

L/C Dự Phòng (Stand by L/C) là gì vậy, Ý Nghĩa Của Thư Tín Dụng Dự Phòng Này – VinaTrain Việt Nam

3.7 /5 (7 bầu chọn )

Trong thanh toán quốc tế có nhiều hình thức mở thư tín dụng khác nhau, Trong đó thư tín dụng dự phòng Stand by L/C là hình thức thanh toán quốc tế được sử dụng nhiều nhằm đảm bảo quyền lợi cho người phát hành L/C. Vây khi nào nên chọn hình thức thanh toán L/C dự phòng trong thanh toán quốc tế để đảm bảo quyền lợi của mình? Cùng Trung tâm xuất nhập khẩu VINATRAIN tìm hiểu bài dưới đây

L/C Dự Phòng (Stand by L/C) là gì vậy, Ý Nghĩa Của Thư Tín Dụng Dự Phòng Này – VinaTrain Việt Nam – giarefx

Bạn đang đọc: L/C Dự Phòng (Stand by L/C) là gì vậy, Ý Nghĩa Của Thư Tín Dụng Dự Phòng Này – VinaTrain Việt Nam

Khái niệm L/C dự phòng là gì vậy 

L / C dự trữ ( Stand By Letter of Credit – SLOC ) là một loại thư tín dụng được triển khai bởi một ngân hàng nhà nước đại diện thay mặt cho người mua, bảo vệ sẽ thanh toán giao dịch và được triển khai ngay cả khi người mua của họ không hề triển khai giao dịch thanh toán . Bản chất của L / C dự trữ là : cam kết dự trữ ; độc lập ; không hề hủy ngang ; kèm chứng từ ; ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm Các bên . Hoặc có một cách hiểu khác về thư tín dụng dự trữ như sau :

Thư tín dụng dự phòng (Standby letter of Credit) Là loại hình thư tín dụng chứng từ hay dàn xếp tương tự, thể hiện nghĩa vụ của ngân hàng phát hành tới người thụ hưởng:Thanh toán lại khoản tiền mà người yêu cầu mở L/C dự phòng đã vay hoặc được ứng trước.\Thanh toán khoản nợ của người mở L/C dự phòng.Một số trường hợp LC dự phòng có chức năng bồi thường thiệt hại cho người thụ hưởng khi người mở LC không thực hiện nghĩa vụ của mình.Có thể xem L/C dự phòng được xem như là phương tiện thanh toán thứ yếu đề phòng rủi ro cho các bên.

Lớp học xuất nhập khẩu tại VinaTrain

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về quy mô L / C này TT xuất nhập khẩu VinaTrain có phân biệt dễ hiểu tới bạn đọc như sau

Tìm hiểu thêm: Định nghĩa hình tứ giác, các hình tứ giác phổ biến và đặc điểm

Sự khác nhau về L/C thương mại và L/C dự phòng

L / C thương mại hoạt động giải trí trên cơ sở triển khai hợp đồng của người bán L / C dự trữ bảo vệ cho người thụ hưởng trong trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm của người phát hành LC không được thực thi . Sự độc lạ giữa L / C thương mại và L / C dự trữ

Chỉ tiêu

L/C thương mại

L/C dự phòng

Mục đích sử dụng
 • Là phương tiện đi lại thanh toán giao dịch
 • Là công cụ bảo lãnh
Phạm vi sử dụng
 • Hợp đồng thương mại sản phẩm & hàng hóa ( dịch vụ )
 • Lĩnh vực kinh tế tài chính, tín dụng thanh toán, với thương mại, kiến thiết xây dựng, thuế vụ, hải quan, với thầy khoán, với …
Cơ sở triển khai cam kết thanh toán giao dịch của ngân hàng nhà nước
 • Khi người hưởng lợi triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng cơ sở
 • Khi người xin mở L / C không triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng
  Xem thêm : Chuyên viên người mua cá thể tiếng Anh là gì vậy
Chứng từ xuất trình
 • Lập bộ chứng từ sau khi thực thi giao hàng
 • Thể hiện việc chuyển giao sản phẩm & hàng hóa trên cơ sở hợp đồng thương mại ( hối phiếu đòi tiền, với hóa đơn, với chứng từ vận tải đường bộ, đóng gói, … )
 • Lập bộ chứng từ nếu người xin mở không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng cơ sở
 • Mang đặc thù chủ quan. Chỉ là sự công bố hay chứng tỏ bộc lộ sự vi phạm hợp đồng của người xin mở L / C
Cơ sở pháp lý của thanh toán giao dịch
 • UCP 600
 • UCP 600
 • ISP 98
 • UNCITRAL 1995

Quy trình hoạt động của L/C dự phòng diễn ra như thế nào 

Nhìn chung quy trình hoạt động giải trí của L / C dự trữ được diễn ra như sau :

Trường hợp người bán không triển khai đúng Các lao lý hợp đồng trên L / C thì tín dụng thanh toán thư dự trữ sẽ giao dịch thanh toán lại khoản tiền mà người nhu yếu mở L / C dự trữ đã vay hoặc được ứng trước trong quy trình giao dich hoàn toàn có thể nhận lại được tiền đã mở LCỞ Khía cạnh khác thfi nếu người mở L / C không thanh toán giao dịch được sẽ có người khác đứng ra trả tiền cho người sản xuất

Bản Chất Của L/C dự phòng

Phân loại L/C dự phòng ( kind of Stand By L/C)

Tùy vào nhu yếu mở L / C bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên bán hay bên mua mà ngân hàng nhà nước nhà nước sẽ đề xuất kiến nghị yêu cầu cho doanh nghiệp nhiều quy mô L / C khác nhau :

L/C dự phòng đảm bảo thực hiện: đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của người xin mở L/C trong đó kèm theo cả trách nhiệm bồi thường trong trường hợp xảy ra vi phạm. Lĩnh vực áp dụng: hợp đồng thương mại, đầu tư, xây dựng,…

L/C dự phòng cho khoản ứng trước

L/C dự phòng đảm bảo dự thầu: là cam kết của ngân hàng sẽ thanh toán một khoản tiền cho người hưởng lợi trong trường hợp người xin mở L/C trúng thầu nhưng rút lui không thực hiện. Thời của L/C được tính tới thời điểm người dự thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng thương mại.

L/C dự phòng đối ứng

L/C dự phòng tài chính: bảo lãnh trách nhiệm trả tiền cho một khoản tiền đã vay. Giá trị L/C có thể lên đến 100% giá trị hợp đồng cơ sở

L/C dự phòng trả tiền trực tiếp: đảm bảo thanh toán khi đến hạn theo quy định của hợp đồng cơ sở; không quan tâm có xảy ra vi phạm hay không; không còn mang tính chất dự phòng nữa mà chắc chắn được thực hiện; chưa có hình thức bảo lãnh tương ứng.

L/C dự phòng bảo hiểm: là cam kết của ngân hàng phát hành sẽ thanh toán khoản phí bảo hiểm nếu người yêu cầu mở thư tín dụng dự phòng không nộp phí bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm đúng hạn.

L/C dự phòng thương mại: bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của người xin mở L/C dự phòng trong trường hợp không thanh toán bằng các hình thức thanh toán khác. 

Vai trò của L/C dự phòng trong thanh toán quốc tế 

Vai trò bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trong giao dịch thanh toán quốc tế

Trường hợp dùng để làm bảo lãnh : chứng từ chứng tỏ vi phạm nếu Các bên tương quan cần cung ứng thông tinL / C dự trữ : chứng từ chứng tỏ vi phạm do người thụ hưởng tự lập

Vai trò như một công cụ hỗ trợ vốn trong giao dịch thanh toán quốc tế

L / C dự trữ bảo vệ tiền ứng trước : khoản tín dụng thanh toán thương mại cấp cho người bán và hỗ trợ triển khai trên hợp đồng ; bảo vệ cho khoản tiền ứng trước của người mua .L / C dự trữ bảo hiểm : sử dụng phí bảo hiểm để quay vòng vốn kinh doanh thương mại .L / C dự trữ thanh toán giao dịch trực tiếp : được cho vay thanh toán giao dịch với mức lãi suất vay tặng thêm .

Vai trò đôn đốc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng giữa 2 bên tham gia

Mặc dù có Các đặc thù hữu dụng như vậy tuy nhiên L / C dự trữ cũng có Các điểm trừ cần được biết khi doanh nghiệp xem xét sử dụng mô hình thư tín dụng này .L/C dự phòng đươc mở ra mới mục đích khắc phục tình trạng nợ xấu cho doanh nghiệp

Ưu, điểm yếu kém của L / C dự trữ

Chỉ có giá trị thực thi khi có sự vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của người xin mở L / C ngược lại nếu không có sự vi phạm ấy, L / C dự phòng sẽ không được triển khai dẫn tới phát sinh ngân sách mở L / C và ký quỹ nếu doanh nghiệp tin cậy nhau thì không cần sử dụng thư tín dụng dự phòng .

Mỗi loại thư tín dụng L / C sẽ được mở tùy thuộc vào mẫu sản phẩm, phương pháp bán hàng và thời hạn thanh toán giao dịch giữa người mua và người bán tùy vào đặc thù thanh toán giao dịch và đối tác chiến lược làm ăn mà doanh nghiệp sẽ xem xét lựa chọn mô hình L / C tương ứng . Nội dung về thanh toán giao dịch quốc tế Các loại thư tính dụng hình thức thanh toán giao dịch L / C nằm trong nội dung dạy nhiệm vụ xuất nhập khẩu thực tiễn tại VinaTrain. Các bạn hoàn toàn có thể tham gia khóa học xuất nhập khẩu trong thực tiễn tại Các lớp học trực tiếp và khóa học xuất nhập khẩu trực tuyến VinaTrain để được thưởng thức nhiều hơn .

Trân trọng!

Tìm hiểu thêm: Mệnh Bạch Lạp Kim là gì? Người mệnh này vận mệnh hung cát ra sao?