Hồ sơ nhân vật

Mirana the Princess of the Moon

23_133._23_133

“How long must we ride before we’re summoned again to the Nightsilver Woods?”“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa trước khi đã được triệu tập trở về Nightsilver Woods?” Sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, người cũng sẽ kế thừa ngai vàng Solar Throne. Thế nhưng Mirana đã đến từ bỏ tất cả quyền lợi để hiến dâng cuộc đời mình phục vụ cho Selemene – Nữ thần mặt trăng. Kể đến từ đó, nàng được biết đến với danh hiệu Princess of the Moon. Mirana lang thang trong khu rừng Nightsilver Woods, tìm kiếm bất cứ kẻ nào dám đánh cắp những bông sen thiêng rực rỡ đến từ Hồ Silvery Pool vốn được bảo hộ bởi Selemene, Mirana cưỡi trên người bạn đồng hành quen thuộc của mình, một con vật họ mèo to lớn, tự hào , chưa sợ hãi, hài hòa với mặt trăng và chu kỳ của Những chòm sao vĩ đại. Cây cung của nàng, được khảm chỉ bằng những mảnh sắc bén của những viên Nguyện Thạch, dùng sức mạnh của mặt trăng để bắn đi những mũi tên với vận tốc ánh sáng.

MỘT SỐ C U NÓI CỦA MIRANA :

Bạn đang đọc: Mirana the Princess of the Moon

“Fair warning–your death has arrived!” – Thành thật cảnh báo–cái chết của ngươi đã đến! (Khi tấn công)“Run like the dogs you are!” – Ngươi chạy như một con chó (Khi tấn công)“Out of my way!” – Tránh đường! (Khi arrow trúng creep)“Just what are you hiding, Roshan?” – Núp clgt, Roshan? (Khi arrow trúng RS)“Death with honor!” – Cái chết vinh quang (Khi chết)“I expected more from you, Luna.” – Ta đã mong đợi nhiều hơn từ ngươi Luna (Khi giết Luna)“Selemene trusted in you. I did not.” – Selemene tin ngươi. Ta thì chưa (Khi giết Luna)“A mounted bow will always claim victory.” – Một cung thủ có thú cưỡi luôn luôn dành chiến thắng (Khi giết Clinkz)“My arrow pierces the wind.” – Mũi tên của ta xuyên qua gió (Khi giết Wind)

24_a4b._24_a4b

Tìm hiểu thêm: Pet Avengers là nhân vật nào?