Mời chào hàng: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016)

Tên bên mời thầu: CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận

Điện thoại/fax/email: (08)39904774 – (08)39904774

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016)

Mã số thuế: 0301464735

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016)
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa   
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016)
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 5/ năm 2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp giống thủy sản thực hiện tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản (đợt 1 năm 2016).
 2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước hay quốc tế: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: 08 giờ 00, ngày 05 tháng 5 năm 2016 đến 15 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản – Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản có địa chỉ tại 126H, Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 5 Miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 12 tháng 5 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin