Tin tức Đấu thầu

Mời chào hàng: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ

Tên bên mời thầu: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

Địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận

Điện thoại/fax/email: (08)39904774 – (08)39904774

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ

Mã số thuế: 0301464735

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần giờ
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Qúy II – III/2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ
 2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: 08 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2016 đến 15 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản – Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản có địa chỉ tại 126H, Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 27 tháng 5 năm 2016.

Tìm hiểu thêm: Mời chào hàng: Mua sắm cột bê tông ly tâm các loại
Tìm hiểu thêm: Mời chào hàng: Lắp đặt, nâng cấp trạm bờ địa phương tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ