Mời chào hàng: Mua hộp phối quang ODF các loại phục vụ sản xuất kinh doanh

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua hộp phối quang ODF các loại phục vụ sản xuất kinh doanh

Mã số thuế: 4900102900.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua hộp phối quang ODF các loại
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

          Nội dung chính của gói thầu: Mua hộp phối quang ODF indoor lắp rack 19 inch, gồm đầy đủ phụ kiện, các loại 12FO, 24FO, 48FO.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
 1. Tên dự án:

Mua hộp phối quang ODF đợt 4 phục vụ sản xuất kinh doanh – Viễn thông Lạng Sơn năm 2016.

 1. Nguồn vốn: Chi phí kinh doanh Viễn thông – CNTT.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một túi hồ sơ, một giai đoạn.
 4. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 01tháng 7 năm 2016 đến trước 15 giờ 00, ngày 08 tháng 7 năm 2016.
 5. Địa điểm phát hành HSYC: Viễn thông Lạng Sơn.
 6. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.
 7. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 08 tháng 7 năm 2016.

     10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15, ngày 08 tháng 7 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin