Mời chào hàng: Mua sắm cột bê tông ly tâm các loại

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ:Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua sắm cột bê tông ly tâm các loại

Mã số thuế: 4900102900.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm cột bê tông ly tâm các loại
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua cột bê tông ly tâm với số lượng như sau: 141 cột loại 7m, 37 cột loại 8,5m, 02 cột loại 10m.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
 1. Tên dự án:

– Dự án 1: Cải tạo sửa chữa tuyến cột, cáp MAN-E từ Đồng Đăng đến Tràng Định Viễn thông Lạng Sơn năm 2016.

– Dự án 2: Cải tạo sửa chữa các tuyến cột, cáp tại TTVT Tràng Định – Viễn thông Lạng Sơn năm 2016.

– Dự án 3: Đầu tư tuyến cáp quang tạo vòng Ring cho trạm BTS/NodeB tuyến Thất Khê – Đội Cấn năm 2016.

 1. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản; sửa chữa tài sản cố định.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một túi hồ sơ, một giai đoạn.
 4. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2016 đến trước 15 giờ 00, ngày 22 tháng 6 năm 2016.
 5. Địa điểm phát hành HSYC: Viễn thông Lạng Sơn.
 6. Giá bán 01 bộ HSYC:miễn phí.
 7. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 22 tháng 6 năm 2016.
 8. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15, ngày 22 tháng 6 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin