Mời chào hàng: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, năm 2016

Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, năm 2016

Mã số thuế: 5500372904

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, năm 2016

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và hệ thống xếp hàng tự động tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.
 2. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 16 tháng 5 năm 2016 đến trước 10 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính)
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Bệnh viện đa khoa huyện Mường La

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 2. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng ; Bằng chữ: (Mười triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
 3. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 11 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin