Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy theo đề án mua sắm năm 2016

Tên bên mời thầu: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ: số 22 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại/fax/email: (062)3825786; Fax: 3823453;

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy theo đề án mua sắm năm 2016

E-mail: vp_binhthuan@vks.gov.vn; vanphong@vksndbinhthuan.gov.vn

Mã số thuế: 3400646121

Nôi dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy photocopy thường trang bị cho Viện kiểm sát cấp huyện, máy siêu tốc trang bị cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm theo đề án năm 2016.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ.00, ngày 27 tháng 6 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2016  (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, số 22 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiêt, tỉnh Bình Thuận.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 Đ (mười bốn triệu đồng)
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin