Mời chào hàng: Mua sắm và lắp đặt Shelter cùng phụ kiện

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ:Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua sắm và lắp đặt Shelter cùng phụ kiện

Mã số thuế: 4900102900.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm Shelter + phụ kiện, lắp đặt
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa .
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua nhà trạm Shelter kèm đầy đủ phụ kiện, lắp đặt.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
 1. Tên công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho 04 trạm BTS – VNPT Lạng Sơn năm 2016
 2. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một túi hồ sơ, một giai đoạn.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 6 năm 2016 đến trước 15 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Viễn thông Lạng Sơn.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC:miễn phí.
 8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2016.
 9. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15, ngày 29 tháng 6 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin