Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.04/16-17

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.04/16-17

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.04/16-17 (Gói thầu số 11)
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano Pactitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư” mã số VAST03.04/16-17.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ dẫn thuốc nano Pactitaxel phối hợp Curcumin và đánh giá tác động của chúng lên các tế bào ung thư”
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành bản YCBG: từ 08 giờ 00, ngày 09 tháng 5 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 12 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2016
 8. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin