Tin tức Đấu thầu

Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài Từ học nano trong các hệ hạt nano thế hệ mới

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài Từ học nano trong các hệ hạt nano thế hệ mới

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài Từ học nano trong các hệ hạt nano thế hệ mới.(Gói thầu số 16).

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất nămphục vụ nghiên cứu cho đề tài “Từ học nano trong các hệ hạt nano thế hệ mới”
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: đề tài “Từ học nano trong các hệ hạt nano thế hệ mới”
 2. Nguồn vốn: Viện trợ phi chính phủ
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 23 tháng 6 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Tìm hiểu thêm: Mời Thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Thảm đá hai phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tàu

Tìm hiểu thêm: Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài Từ học nano trong các hệ hạt nano thế hệ mới