Tin tức Đấu thầu

Mời chào hàng: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA các CTXD thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Khu hành chính thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại/fax/email: 079 3869946

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1

Mã số thuế:

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1.

– Loại gói thầu: thiết bị.

– Nội dung chính của gói thầu: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1.

Tìm hiểu thêm: Đăng ký học đấu thầu khai giảng tại hồ chí minh

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1.
 2. Nguồn vốn: Vốn ngân sách.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00, ngày 22 tháng 6 năm 2016 đến trước 15 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban QLDA các CTXD thị xã Ngã Năm, địa chỉ: Khu hành chính thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 079 3869946.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
 9. Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 10. 11. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2016.
 11. 12. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2016.

Tìm hiểu thêm: Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy theo đề án mua sắm năm 2016