Tin tức Đấu thầu

Mời chào hàng: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cải tạo trụ sở Agribank

Tên bên mời thầu: Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Số 1 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại/fax/email: 0533.609699

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cải tạo trụ sở Agribank

Mã số thuế:0100686174-187

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị.

Là gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.

– Loại gói thầu: Xây lắp

Tìm hiểu thêm: Mời Thầu: Gói thầu số 17 Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng

– Nội dung chính của gói thầu: Cải tạo mở rộng nhà làm việc 2 tầng; Cải tạo hệ thống điện, nước, mạng điện thoại vi tính và cải tạo cổng hàng rào trụ sở Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

  1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo trụ sở Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
  2. Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn của Agribank
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  5. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 30, ngày 7 tháng 7 năm 2016 đến trước giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2016.
  6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban quản lý dự án cải tạo trụ sở Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Linh; Số 1 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: 0533.609699; Fax: 0533.853353; email: dungagribankqt@yahoo.com.vn
  7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000,00 đồng (Một triệu đồng)
  8. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000,00 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của ngân hàng  

  1. Thời điểm đóng thầu: 7 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2016

   11. Thời điểm mở thầu: 7 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Tìm hiểu thêm: Mời chào hàng: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1