Mời Thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 44, phường Trần hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 033 823526;           email: ttgtvlqn@gmail.com;

Bạn đang đọc: Mời Thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công

Mã số thuế: 5700 241 659.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công công trình Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Hạ Long. Xây dựng mới nhà 5 tầng nổi + 01 tầng nửa hầm + 01 tầng kỹ thuật thang máy. Tổng diện tích xây dựng 558m2, tổng diện tích sàn 3.420 m2. Chiều cao tổng thể 22,65m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 55 ngày.

 1. Tên dự án: Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Hạ Long.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Số 44, phường Trần hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. 10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 03 tháng 6 năm 2016.
 10. 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 03 tháng 6 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin