Mời Thầu: Gói thầu số 17 Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh.

– Địa chỉ: Số 109, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743. 840683; Số fax: 0743. 840828

Bạn đang đọc: Mời Thầu: Gói thầu số 17 Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng

– Số tài khoản: 9552.2.7530883 tại Kho bạc NN tỉnh Trà Vinh.

– MSĐVQHNS: 9078119

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 17 Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng (Gói thầu dành cho nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp        

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Đê mềm giảm sóng để trồng rừng

Chiều dài đê: 1.000,0m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh.
 2. Nguồn vốn: Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RRC, vốn nước ngoài (giải ngân ODA).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh, Hẻm số 68, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743. 840683; Số fax: 0743. 840828.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng, đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).

 1. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2016.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin