Tin tức Đấu thầu

Mời Thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Thảm đá hai phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tàu

 

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bạn đang đọc: Mời Thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Thảm đá hai phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tàu

Điện thoại/fax/email: (076) 3 943 570 – 6 250 212;      Fax: (076) 3 943 623.

Mã số thuế: không

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu số 06: Thi công xây lắp hạng mục: Thảm đá hai phía thượng lưu và hạ lưu Cầu tàu (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp

Tìm hiểu thêm: Học lớp đấu thầu xây dựng ở đâu ?

– Nội dung chính của gói thầu:

Thảm đá hộc mái cặp tuyến đường hiện trạng;

Chiều rộng thảm khoảng 18m;

Chiều dài phía thượng lưu: 50m;

Chiều dài phía hạ lưu: 47m;

Kích thước thảm đá mái: (2x1x0,3)m;

Kích thước rọ đá chân mái: (2x1x0,5)m;

Đắp bao tải cát tạo mái dốc;

Thảm đá loại P8 (8×10)cm;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 1. Tên dự án: Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hòa ra sông Hậu và Cầu tàu.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: ngày 17 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính). (Khi đến mua hồ sơ mời thầu cần mang theo giấy giới thiệu).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

hình thức bảo đảm dự thầu: thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc bằng séc hoặc nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 1. Thời điểm đóng thầu: lúc 14 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: lúc 14 giờ, ngày27 tháng 6 năm 2016.

Tìm hiểu thêm: Mời Thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công