Tin tức Đấu thầu

Mời thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị nâng cấp xây dựng mới Chợ Cộn

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố Đồng Hới

Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 052 3824429.

Bạn đang đọc: Mời thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị nâng cấp xây dựng mới Chợ Cộn

Mã số thuế: 3100486942.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp + thiết bị

– Loại gói thầu: Hỗn hợp.

– Nội dung chính của gói thầu: Quy mô xây dựng công trình gồm các hạng mục sau:

Tìm hiểu thêm: Mời chào hàng: Mua sắm cột bê tông ly tâm các loại

+ Hạng mục nhà ki ốt hành lang: Công trình được thiết kế 2 tầng, với chiều cao công trình là 11m so với mặt đất tự nhiên, mặt bằng hình chử nhật với chiều dài là 26,1m, chiều rộng là 7,6m.

+ Hạng mục nhà đình phụ số 2: Công trình chủ yếu tận dụng lại các cấu kiện thép của Đình chợ hiện có, tháo dở và di chuyển sang vị trí mới. Công trình 01 tầng có diện tích 917m2.

+ Các hạng mục phụ trợ khác: Sân bê tông và hệ thống thoát nước ngoài nhà.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày (Năm trăm bốn mươi ngày).

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nâng cấp xây dựng mới Chợ Cộn ( giai đoạn 2).
 2. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Đồng Hới.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: T08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2016 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố Đồng Hới; Địa chỉ: Số 68, đường Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; điện thoại: 0917130782; Email: Truongcongnguyen@gmail.com
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng ( Hai triệu đồng chẵn).
 8. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẳn); Đồng tiền sử dụng: VNĐ (Việt Nam đồng); Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2016.

Tìm hiểu thêm: Học lớp đấu thầu xây dựng ở đâu ?