Hỏi Đáp

Phương pháp KIP nghĩa là gì? Tiến trình xác định một nhóm KIP và điều khiển thảo luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (527.25 KB, 46 trang )

Xem thêm: Các chức danh trong tiếng Anh và cách dùng

PHẦN 2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN TỪ NÔNG D N: HỎI NHỮNG NGƯỜI AM HIỂU

Bạn đang đọc: Phương pháp KIP nghĩa là gì? Tiến trình xác định một nhóm KIP và điều khiển thảo luận

KIP Key Informant Panel 2.1. Giới thiệuĐây là một trong những phương pháp thu thập thông tin từ nông dân được thực hiện cho việc mơ tả điểm nghiên cứu có phiếu điều tra. Có nhiều cách để thu thập thơng tin, vàphương pháp hỏi những người am hiểu KIP: Key Informant Panel về một chun đề nào đó, là phương pháp thơng dụng để Tìm Hiểu Thêm hoặc kiểm chứng những thơng tin đã có từtrước, hoặc đối chiếu những thơng tin thu thập qua điều tra phỏng vấn chính thức.

2.2. Mục tiêu cần đạt

Qua bài này học viên sẽ: – Nắm vững được những khái niệm về KIP– Nắm vững được tiến trình thu thập thơng tin bằng phương pháp KIP – Hiểu rõ những hạn chế, những thuận lợi, những bài học rút ra từ phương pháp KIP.2.3. Phương pháp KIP nghĩa là gì?Phương pháp thu thập thơng tin từ một nhóm người am hiểu về một chuyên đề nào đó, gọi tắt là KIP Key Informant Panel, thường được sử dụng trong các công việc mô tảđiểm nghiên cứu qua điều tra phỏng vấn. Trong thực tế không phải lúc nào các nhà nghiên cứu cũng đến và hỏi chuyện được với tất cả những thành viên trong cộng đồng, và các điềutra viên luôn phải trả lời câu hỏi “Làm thế nào để đảm bảo những thông tin mình thu thập là đáng tin cậy?”. KIP là phương pháp thảo luận nhóm gồm những người am hiểu vềnhững sự việc khác nhau tập hợp trong một cuộc tọa đàm về những sự kiện, những chuyên đề hoặc những thông tin khác trong cộng đồng, mà cộng đồng này có thể là một xã, một tổchức hoặc một cơ quan nào đó. Do đó KIP có thể được dùng để thu thập những thông tin tổng quát hoặc những vấn đề chuyên biệt, xác định hoặc làm rõ hơn những thông tin thuthập bằng những phương pháp khác như là phỏng vấn từng nông hộ, hoặc minh họa thêm các tài liệu khơng có đủ chi tiết cần thiết. KIP có thể được sử dụng bổ sung cho các phươngpháp thu thập thông tin khác để nâng cao độ tin cậy cho các thông tin ghi nhận được.KIP làmột nhóm người am hiểu nhất về một chuyên đề nào đó, nó đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau với những đặc điểm kinh tế, xã hội khác nhau từ những tổ chứcchính thức, bán chính thức và khơng chính thức. Số người lý tưởng cho một nhóm KIP là từ 7-15 người, và số người này thay đổi tùy theo mục đích và tính chất của việc thu thập thơngtin. Những người có thể tham gia nhóm KIP:19– Nơng dân – Nhà buôn– Chủ ngân hàng – Chủ nhiệm HTX– Chính quyền địa phương – Cán bộ khuyến nơng– Giáo viên.

2.4. Tiến trình xác định một nhóm KIP và điều khiển thảo luận

a Bắt đầu bằng việc xác định các thông tin cần thu thập.b Tiếp xúc với chính quyền địa phương hoặc người đứng đầu một tổ chức, một cơquan, cộng đồng. Giải thích mục đích của việc thu thập số liệu và loại thơng tin cần thu thập.c Xácđịnh những chỉ tiêu chọn các thành viên của nhóm KIP. Chính quyền địa phương hoặc người đứng đầu tổ chức, cơ quan sẽ cung cấp tên những người đủ tiêu chuẩncho nhóm. dDự kiến số người tham gia nhóm KIP. eTiếp xúc với những người sẽ tham gia để khẳng định việc tham gia vào nhóm. Giải thích cho họ hiểu rõ mục đích của thảo luận.f Anđịnh ngày giờ và địa điểm thảo luận nhóm. gBắt đầu buổi thảo luận, điều tiên quyết là phải giải thích lý do, nêu mục đích cần đạt của việc thu thập số liệu, và các dữ liệu này được các nhà nghiên cứu sử dụng như thếnào, quan trọng hơn hết là địa phương hoặc cộng đồng được lợi ích gì khi sử dụng các thông tin từ buổi thảo luận.

Tìm hiểu thêm: Thừa số nguyên tố là gì vậy? phương pháp phân tích một vài ra thừa số nguyên tố – Muarehon

2.5. Lợi ích của thảo luận nhóm KIP

KIP Key Informant Panel 2.1. Giới thiệuĐây là một trong những phương pháp thu thập thông tin từ nông dân được thực hiện cho việc mơ tả điểm nghiên cứu có phiếu điều tra. Có nhiều cách để thu thập thơng tin, vàphương pháp hỏi những người am hiểu KIP: Key Informant Panel về một chun đề nào đó, là phương pháp thơng dụng để Tìm Hiểu Thêm hoặc kiểm chứng những thơng tin đã có từtrước, hoặc đối chiếu những thơng tin thu thập qua điều tra phỏng vấn chính thức.Qua bài này học viên sẽ: – Nắm vững được những khái niệm về KIP- Nắm vững được tiến trình thu thập thơng tin bằng phương pháp KIP – Hiểu rõ những hạn chế, những thuận lợi, những bài học rút ra từ phương pháp KIP.2.3. Phương pháp KIP nghĩa là gì?Phương pháp thu thập thơng tin từ một nhóm người am hiểu về một chuyên đề nào đó, gọi tắt là KIP Key Informant Panel, thường được sử dụng trong các công việc mô tảđiểm nghiên cứu qua điều tra phỏng vấn. Trong thực tế không phải lúc nào các nhà nghiên cứu cũng đến và hỏi chuyện được với tất cả những thành viên trong cộng đồng, và các điềutra viên luôn phải trả lời câu hỏi “Làm thế nào để đảm bảo những thông tin mình thu thập là đáng tin cậy?”. KIP là phương pháp thảo luận nhóm gồm những người am hiểu vềnhững sự việc khác nhau tập hợp trong một cuộc tọa đàm về những sự kiện, những chuyên đề hoặc những thông tin khác trong cộng đồng, mà cộng đồng này có thể là một xã, một tổchức hoặc một cơ quan nào đó. Do đó KIP có thể được dùng để thu thập những thông tin tổng quát hoặc những vấn đề chuyên biệt, xác định hoặc làm rõ hơn những thông tin thuthập bằng những phương pháp khác như là phỏng vấn từng nông hộ, hoặc minh họa thêm các tài liệu khơng có đủ chi tiết cần thiết. KIP có thể được sử dụng bổ sung cho các phươngpháp thu thập thông tin khác để nâng cao độ tin cậy cho các thông tin ghi nhận được.KIP làmột nhóm người am hiểu nhất về một chuyên đề nào đó, nó đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau với những đặc điểm kinh tế, xã hội khác nhau từ những tổ chứcchính thức, bán chính thức và khơng chính thức. Số người lý tưởng cho một nhóm KIP là từ 7-15 người, và số người này thay đổi tùy theo mục đích và tính chất của việc thu thập thơngtin. Những người có thể tham gia nhóm KIP:19- Nơng dân – Nhà buôn- Chủ ngân hàng – Chủ nhiệm HTX- Chính quyền địa phương – Cán bộ khuyến nơng- Giáo viên.a Bắt đầu bằng việc xác định các thông tin cần thu thập.b Tiếp xúc với chính quyền địa phương hoặc người đứng đầu một tổ chức, một cơquan, cộng đồng. Giải thích mục đích của việc thu thập số liệu và loại thơng tin cần thu thập.c Xácđịnh những chỉ tiêu chọn các thành viên của nhóm KIP. Chính quyền địa phương hoặc người đứng đầu tổ chức, cơ quan sẽ cung cấp tên những người đủ tiêu chuẩncho nhóm. dDự kiến số người tham gia nhóm KIP. eTiếp xúc với những người sẽ tham gia để khẳng định việc tham gia vào nhóm. Giải thích cho họ hiểu rõ mục đích của thảo luận.f Anđịnh ngày giờ và địa điểm thảo luận nhóm. gBắt đầu buổi thảo luận, điều tiên quyết là phải giải thích lý do, nêu mục đích cần đạt của việc thu thập số liệu, và các dữ liệu này được các nhà nghiên cứu sử dụng như thếnào, quan trọng hơn hết là địa phương hoặc cộng đồng được lợi ích gì khi sử dụng các thông tin từ buổi thảo luận.

Xem thêm: LGBT là gì – Wikipedia tiếng Việt

Phương pháp KIP nghĩa là gì? Tiến trình xác định một nhóm KIP và điều khiển thảo luận

Tìm hiểu thêm: Ngành Quan hệ công chúng là gì vậy? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?