Tư Vấn

POLC định nghĩa: Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát

POLC: Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát

POLC có nghĩa là gì ? POLC là viết tắt của Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp, vui vẻ cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của POLC được sử dụng thoáng đãng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài POLC, Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

POLC = Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát

Tìm kiếm định nghĩa chung của POLC? POLC có nghĩa là Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của POLC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của POLC bằng tiếng Anh: Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát. Bạn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok. Tìm kiếm định nghĩa chung của POLC ? POLC có nghĩa là Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của POLC trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của POLC bằng tiếng Anh : Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn hữu của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

Bạn đang đọc: POLC định nghĩa: Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát

POLC: Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát

Ý nghĩa của POLC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, POLC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát. Trang này là tất cả về từ viết tắt của POLC và ý nghĩa của nó là Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát. Xin lưu ý rằng Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát không phải là ý nghĩa duy chỉ của POLC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của POLC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả những ý nghĩa của POLC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Planning, Organising, Leading and Controlling

Tìm hiểu thêm: values tiếng Anh là gì vậy?

POLC định nghĩa: Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát – Planning, Organising, Leading and Controlling

Ý nghĩa khác của POLC

Bên cạnh Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát, POLC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của POLC, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát bằng những ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát, POLC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của POLC, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát bằng những ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soát bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Xem thêm: Sao Mộc Đức tốt hay xấu? cách cúng sao Mộc Đức 2022 giải hạn – https://hocdauthau.com

POLC định nghĩa:

Nhân viên cảnh sát hội đồng lao độngPennsylvania ngoài trời chiếu sáng Hội đồngLập kế hoạch, tổ chức, dẫn và kiểm soátVấn đề theo định hướng danh sách những chi phí… Thêm Như đã đề cập ở trên, POLC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp. Trang này là tổng thể về từ viết tắt của POLC và ý nghĩa của nó là Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp. Xin chú ý quan tâm rằng Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, dẫn và trấn áp không phải là ý nghĩa duy chỉ của POLC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của POLC, thế cho nên hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của POLC từng cái một .

Tìm hiểu thêm: Angular là gì vậy? Giới thiệu toàn tập về Angular