Hỏi nhanh đáp gọn

Quy tắc ứng xử

CƠ SỞ THIẾT LẬP VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam ( sau đây gọi là “ SVFC ” hoặc “ Công ty ” ) hoạt động giải trí với những chủ trương , và thủ tục bảo vệ tương thích, thống số 1 với Tập đoàn kinh tế tài chính Shinhan ( sau đây gọi chính là “ SFG ”, hay là gọi là “ Tập đoàn ” ), những giá trị cốt lõi, chuẩn mực ứng xử và đạo đức của Shinhan Card , Công ty . Dựa ở trên Bộ quy tắc Đạo đức và Bộ quy tắc Ứng xử của Tập đoàn đã được vận dụng so với tổng thể nhân viên cấp dưới, Bộ quy tắc ứng xử , đạo đức ( sau đây gọi là “ Bộ quy tắc ” ) đã được thiết kế xây dựng, vận dụng cho SVFC nhằm mục đích phân phối cho tổng thể nhân viên cấp dưới những bộ tiêu chuẩn đạo đức, ứng xử khi triển khai những quyết định hành động hoặc hành vi trong những trường hợp đơn cử tương quan đến việc làm, đời sống , trách nhiệm hàng ngày. Ngoài ra, những đơn vị chức năng cung cấp của Công ty, như đơn vị chức năng cung cấp sản phẩm & hàng hóa và phân phối dịch vụ cũng được khuyến nghị hoạt động giải trí theo Bộ quy tắc này hoặc có và hoạt động giải trí theo bộ chuẩn mực đạo đức tương ứng của riêng họ .

NGUYÊN TẮC CHUNG

Bộ quy tắc này được áp dụng ở trên toàn hệ thống của SVFC bao gồm tất cả các nhân viên của Công ty.

Bạn đang đọc: Quy tắc ứng xử

Khi nhân viên phát hiện có sự vi phạm các nội dung quy định tại Bộ quy tắc này, cần phải báo cáo ngay cho cấp quản lý trực tiếp hoặc các bộ phận liên quan, như là Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ, Bộ phận Nhân sự.

Quy tắc ứng xử

Khi nhân viên đưa ra quyết định hoặc hành vi vi phạm Bộ quy tắc này, nhân viên đó có thể phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật nội bộ của Công ty , và / hoặc hơn nữa có thể bị điều tra , và xử phạt theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 1. QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA NH N VIÊN

Tìm hiểu thêm: Indigenous culture là gì

Tuân thủ quy định của phápluật , và bảo đảm tính công bằng trong hoạt động kinh doanh

Tất cả nhân viên cấp dưới của SVFC phải tôn trọng trật tự thị trường, tuân thủ những lao lý của pháp lý có tương quan đến những nghành hoạt động giải trí của Công ty , phải cố gắng nỗ lực thực thi việc thực hiện bảo vệ tính công minh , và tư cách đạo đức . Tuân thủ pháp luật của pháp lý và tôn trọng truyền thống cuội nguồn, văn hóa truyền thống của vương quốc, địa phương đó . Không được triển khai hoặc tham gia vào hoạt động giải trí rửa tiền phạm pháp hoặc thanh toán giao dịch nội gián . Không đã được ép buộc hoặc hướng dẫn đồng nghiệp hoặc cấp dưới triển khai những việc thực hiện không bảo vệ về tính công minh hoặc mang đặc thù phi đạo đức , chưa đã được nhượng bộ dưới áp lực đè nén hoặc chỉ huy .

Chính trực , trung thực

Tất cả nhân viên cấp dưới hạn chế những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư vượt quá năng lực kinh tế tài chính của bản thân và duy trì những khoản nợ, bảo vệ xem xét tương thích với năng lực trả nợ . Tất cả nhân viên cấp dưới phải có kiến ​ ​ thức cơ bản về tiêu chuẩn đạo đức , và ý thức tuân thủ pháp lý khi đã chính là một phần của Công ty , và chưa đã được tham gia vào những hoạt động giải trí trái với pháp luật của pháp lý. Các hoạt động giải trí trái với lao lý của pháp lý gồm có nhưng không số lượng giới hạn đã được liệt kê vào list dưới đây : + Chi tiêu xa đọa vượt quá năng lực kinh tế tài chính của bản thân hoặc vượt quá mức sống của bản thân . + Tham gia đánh bạc, đầu tư mạnh hoặc đến những sòng bạc vượt quá tính vui chơi thường thì . + Thói quen đến những nơi có tác động ảnh hưởng xấu như uống rượu bia quá mức hoặc gây mất trật tự, đảm bảo an toàn cho xã hội, gây nên sự phiền phức hoặc phản cảm cho người khác . + Điều khiển phương tiện đi lại đi lại khi đã uống rượu bia . + Dùng hoặc tiêu tốn ngân sách của Công ty chưa hài hòa , hợp lý, gồm có ngân sách công tác thực hiện việc , và ngân sách thực thi kinh doanh thương mại, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục tiêu chung cho Công ty . + Tham gia vào những hoạt động giải trí khác đã được cho là tương tự với những hoạt động giải trí trên . Tất cả nhân viên cấp dưới phải nhận thức rõ ràng về quyền , nghĩa vụ và trách nhiệm, chưa được cung cấp sản phẩm & hàng hóa , và dịch vụ cho người mua khi chưa có trình độ trình độ hoặc không có thẩm quyền , và phải tiếp xúc với thái độ trung thực trong khi triển khai trách nhiệm đã được giao .

Phòng, chống rửa tiền (AML) , và tài trợ khủng bố (CTF)

Theo lao lý của pháp lý và thông lệ quốc tế, hoạt động giải trí rửa tiền và hỗ trợ vốn khủng bố là những hành vi phạm tội hình sự ở Lever toàn thế giới. Vi phạm Luật , và những pháp luật về phòng, chống rửa tiền và đấu tranh chống trợ giúp vốn khủng bố hoàn toàn có thể bị xử phạt, truy cứu nghĩa vụ , trách nhiệm hình sự và chịu những biện pháp cấm vận, hạn chế hoạt động giải trí so với những tổ chức triển khai và cá thể ; thu giữ tiền và những gia tài khác ; phạt tiền và phạt tù hoặc đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn so với tổ chức triển khai . Tất cả nhân viên cấp dưới của SVFC đã được nhu yếu phải : Tuân thủ chủ trương lao lý nội bộ về Phòng, chống rửa tiền ( AML ) , và hỗ trợ vốn khủng bố của Công ty . Nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền và hỗ trợ vốn khủng bố chỉ bằng cách tham gia tổng thể những khóa giảng dạy bắt buộc về phòng, chống rửa tiền , trợ giúp vốn khủng bố . Nội dung thông tin chi tiết cụ thể đã được pháp luật đơn cử trong Chính sách pháp luật nội bộ về phòng, chống rửa tiền và trợ giúp vốn khủng bố. Trường hợp có câu hỏi về lao lý, vui mắt liên hệ Bộ phận Pháp chế , và Tuân thủ để được hướng dẫn thêm .

Phòng, chống hối lộ , tham nhũng (ABC)

Đồng ý nhận hoặc biếu, khuyến mãi ngay quà, chiêu đãi bữa ăn, hình thức vui chơi , và chi trả ngân sách đi lại hoàn toàn có thể gây nên những xích míc ( xung đột ) rõ ràng hoặc tiềm ẩn về quyền lợi , nghĩa vụ hoặc dẫn đến trường hợp mà ở đó những hành vi này được xem chính là hành vi hối lộ địa thế căn cứ theo Luật phòng, chống Tham nhũng , Hối lộ và những pháp luật nội bộ của Công ty . Tất cả nhân viên cấp dưới của SVFC phải tuân thủ theo Luật phòng, chống Tham nhũng , Hối lộ , lao lý nội bộ của Công ty . Quà Tặng, chiêu đãi bữa ăn, hình thức vui chơi , và chi trả ngân sách đi lại : Phải được triển khai với mục tiêu chính đáng , chưa đã được đặt bất kỳ nghĩa vụ , trách nhiệm nào cho người nhận với dự tính thực hiện giảm tính khách quan của những quyết định hành động kinh doanh thương mại với Công ty . Phải được khai báo rõ ràng, hài hòa , và phù hợp , và tương thích với tình hình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hiện tại của Công ty và phong tục, tập quán của vương quốc , địa phương . Việc khai báo nhận hoặc biếu Tặng quà, chiêu đãi bữa ăn, hình thức vui chơi , chi trả ngân sách đi lại đã được vận dụng bắt buộc cho toàn bộ nhân viên cấp dưới. Nội dung thông tin cụ thể đã được pháp luật đơn cử tại lao lý nội bộ về phòng, chống Hối lộ và Tham nhũng ; toàn bộ nhân viên cấp dưới được nhu yếu đọc, hiểu , tuân thủ theo những pháp luật này. Trường hợp có câu hỏi về lao lý, vui vẻ liên hệ với bộ phận Pháp chế , Tuân thủ để đã được hướng dẫn thêm .

Hạn chế, ngăn ngừa mâu thuẫn (xung đột) quyền lợi (COI)

Tất cả nhân viên cấp dưới chưa được gây ra những trường hợp dẫn đến xích míc ( xung đột ) quyền lợi , nghĩa vụ giữa Công ty và Khách hàng, , nếu trường hợp như vậy xảy ra, phải đặt quyền lợi của Công ty và Khách hàng lên trước nhất. Nhìn chung, toàn bộ nhân viên cấp dưới đã được nhu yếu phải : Tránh tham gia vào những hoạt động giải trí nào dẫn đến xích míc quyền hạn được xem chính là rõ ràng hoặc tiềm ẩn hoàn toàn có thể xảy ra giữa Công ty , và Khách hàng . Tránh những trường hợp mà những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của cá thể, bên ngoài hoặc tương quan đến quyền lợi mái ấm gia đình được xem là rõ ràng hoặc có năng lực ảnh hưởng tác động đến tính hài hòa , phù hợp của quá trình đưa ra quyết định hành động của Công ty . Không đã được tham gia vào những hoạt động giải trí mang tính cạnh tranh đối đầu với Công ty hoặc làm tác động tác động đến hiệu suất thao tác, nghĩa vụ , và trách nhiệm việc làm của nhân viên cấp dưới so với Công ty . Không đã được sử dụng thông tin bí hiểm, gia tài, quyền sở hữu ( ngoại trừ trường hợp được Công ty đã được cho phép ) của Công ty , và tận dụng chức vụ, vị trí , quyền hạn của mình để mưu lợi cá thể . Tất cả nhân viên cấp dưới phải có nghĩa vụ và trách nhiệm , nghĩa vụ và trách nhiệm khai báo những xích míc ( xung đột ) về quyền lợi và nghĩa vụ đã được xem chính là rõ ràng hoặc tiềm ẩn hoàn toàn có thể xảy ra giữa những bên cho cấp quản trị trực tiếp hoặc những bộ phận tương quan như Bộ phận Nhân sự, Bộ phận Pháp chế và Tuân thủ . Việc khai báo những xích míc về quyền hạn chính là vận dụng bắt buộc so với nhân viên cấp dưới. Việc chưa khai báo xích míc hoặc biết nhưng không khai báo đều đã được xem là hành vi vi phạm Bộ quy tắc này cũng như lao lý nội bộ của Công ty . Các nội dung thông tin chi tiết cụ thể về xích míc quyền lợi và nghĩa vụ đã được lao lý đơn cử trong Chính sách lao lý nội bộ về xích míc quyền hạn. Tất cả nhân viên cấp dưới đã được nhu yếu đọc, hiểu , tuân thủ theo Chính sách này. Trường hợp có câu hỏi về Chính sách, sung sướng liên hệ với Bộ phận Pháp chế , Tuân thủ để được hướng dẫn thêm .

Bảo mật thông tin , An toàn thông tin

Tất cả nhân viên phải quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt thông tin của Công ty , Khách hàng trong quy trình thực hiện nhiệm vụ của mình:

Phải bảo vệ thông tin thuộc quyền sở hữu của Công ty , thông tin của người mua đã được nhu yếu bảo mật thông tin ( “ tin tức bí hiểm ) theo pháp luật của pháp lý, pháp luật nội bộ , và chưa đã được sử dụng cũng như không được bật mý những thông tin đó để mưu lợi cá thể . tin tức bí hiểm có thể hiện hữu trong bất kỳ hình thức tàng trữ nào hoặc hoàn toàn có thể chưa có hình thức tàng trữ. Tất cả nhân viên cấp dưới chưa được nhu yếu thành viên khác cung cấp hoặc cấp quyền truy vấn vào thông tin bí hiểm chưa tương quan đến việc thực hiện của bản thân . Nếu nhân viên cấp dưới duy trì hoặc sử dụng thông tin bí hiểm được nhu yếu cung ứng hoặc cấp quyền truy vấn thông tin một cách phạm pháp bởi một cá thể nội bộ hoặc bên ngoài của Công ty, nhân viên cấp dưới phải khước từ nhu yếu đó , phải giữ thông tin bí hiểm tách biệt với thông tin chung khác để quản trị ngặt nghèo .

Các nội dung thông tin chi tiết đã được thể hiện cụ thể trong Quy định bảo mật thông tin và chính sách nội bộ về Quản lý rủi ro thông tin.

Nhận thức gian lận , phòng, chống gian lận

Tất cả nhân viên cấp dưới của SVFC được nhu yếu : Hiểu rõ , và tuân thủ pháp luật nội bộ về phòng chống gian lận , và quy trình tiến độ báo cáo giải trình hành vi gian lận của Công ty . Không được tham gia vào bất kể hoạt động giải trí gian lận nào đã được xem là rõ ràng hoặc có năng lực ảnh hưởng tác động đến tình hình kinh tế tài chính, tên thương hiệu và uy tín của Công ty . Phải ngăn ngừa, tương hỗ việc phát hiện hành vi gian lận , và báo cáo giải trình những trường hợp khả nghi cho những cá thể hoặc những bộ phận có thẩm quyền xử lý như :

Cấp quản lý trực tiếp; Phòng phòng, chống gian lận (FPU);Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ.

Bảo vệ thương hiệu, tên miền , trang web của Công ty

Tất cả nhân viên cấp dưới của SVFC được nhu yếu : Hiểu rõ , và tuân thủ mọi lao lý và lao lý trong tài liệu hướng dẫn của Công ty tương quan đến việc sử dụng tên miền, tên thương hiệu , website của Công ty . Đảm bảo toàn bộ những thông điệp có sử dụng biểu trưng ( logo ) và tên của Công ty như tờ rơi, quảng cáo, thư điện tử, … phải tuân theo đúng biểu mẫu , được kiểm duyệt bởi bộ phận Trải nghiệm người mua, Thương hiệu , Truyền thông trước khi đưa vào sử dụng chính thức . Không đã được phép sử dụng, minh họa và trích dẫn bất kể tài liệu hoặc thông tin của Công ty ở trên trang mạng ( web ) cá thể, những trang mạng ( web ) xã hội như Facebook, blogs và những mô hình khác tương ứng . Nội dung thông tin chi tiết cụ thể đã được pháp luật đơn cử tại lao lý nội bộ do Bộ phận Quản lý thưởng thức người mua, tên thương hiệu và truyền thông online ( CX, B&C ) phát hành. Trường hợp có câu hỏi về lao lý, vui vẻ liên hệ Bộ phận CX, B&C để được hướng dẫn thêm .

Bảo vệ tài sản của công ty , cơ hội kinh doanh

Tất cả nhân viên cấp dưới phải bảo vệ gia tài của Công ty với nghĩa vụ và trách nhiệm kèm theo tính thận trọng , và tuyệt đối không mưu lợi cá thể. Tất cả nhân viên cấp dưới chưa được trục lợi thời cơ kinh doanh thương mại của Công ty mà bản thân đã nắm rõ trong quy trình thực thi trách nhiệm hoặc khi chưa có bên thứ ba thao tác đó .

Tôn trọng lẫn nhau giữa các công ty trong Tập đoàn , và nghiêm cấm phân biệt đối xử

Tất cả nhân viên cấp dưới phải biểu lộ sự tôn trọng lẫn nhau giữa những công ty trong Tập đoàn và duy trì một thể thống số 1 để tối đa hóa sức mạnh link của cả mạng lưới hệ thống Tập đoàn , và tuyệt đối chưa phân biệt đối xử với những công ty khác trong mạng lưới hệ thống Tập đoàn .

Nghiêm cấm tham gia vào các hoạt động chính trị

Tất cả nhân viên không đã được tham gia vào các hoạt động chính trị cũng như chưa quyên góp hoặc đóng góp chi phí chỉ bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các hoạt động chính trị.

CHƯƠNG 2. TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, NHÀ ĐẦU TƯ, NH N VIÊN VÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Khách hàng

Khách hàng phải đã được đối xử công minh, cởi mở và trung thực ; Sản phẩm , dịch vụ phân phối đến người mua phải dễ hiểu, cung ứng đã được nhu yếu , mang đến giá trị thực cho người mua ; tin tức của người mua phải tuyệt đối đã được bảo mật thông tin ( trừ trường hợp những cơ quan chức năng nhu yếu phân phối theo Luật định ) ; Cung cấp , và tiếp thị dịch vụ cho người mua phải ở những mức tiêu chuẩn cao nhất, đồng thời tiếp tục kiểm tra thanh tra rà soát khắt khe những tiêu chuẩn này ; Đảm bảo quy trình xử lý khiếu nại hiệu suất cao và kịp thời chưa gây ảnh hưởng ảnh hưởng đến quyền hạn của người mua cũng như hoạt động giải trí của Công ty .

Nhà đầu tư và nền kinh tế chung

Cung cấp thông tin trung thực và kịp thời đến nhà đầu tư nội dung về kế hoạch, hiệu quả nhất đạt được , triển vọng kinh doanh thương mại . Đảm bảo tính đúng chuẩn , độ đáng tin cậy của tài liệu kế toán nhằm mục đích phản ánh đúng đắn tình hình kinh tế tài chính của Công ty , công bố những báo cáo giải trình kinh tế tài chính để bảo vệ tính minh bạch của thông tin về tình hình hoạt động giải trí của Công ty . Tôn trọng những nhu yếu , và đề xuất kiến nghị mang tính hợp pháp của những nhà đầu tư để thiết kế xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy lẫn nhau .

Nhân viên công ty

Tất cả nhân viên cấp dưới có những thời cơ bình đẳng như nhau . Không gật đầu bất kỳ hình thức nào so với những hành vi phân biệt đối xử về trình độ học vấn, nguồn gốc xuất thân, tuổi tác, giới tính, sắc tộc, tôn giáo, thực trạng hôn nhân gia đình, khiếm khuyết về sức khỏe thể chất hoặc mối liên hệ chính trị . Tất cả nhân viên cấp dưới phải tôn trọng lẫn nhau , chưa tham gia vào bất kỳ hành vi nào thực hiện tác động tác động đến thiên nhiên và môi trường thao tác như quấy rối tình dục, thanh toán giao dịch tiền tệ phạm pháp, tổ chức triển khai những nhóm quyền lợi cá thể hoặc nhóm có hành vi đấm đá bạo lực . Có chính sách lương, thưởng hài hòa , và hợp lý cho những nhân viên cấp dưới dựa ở trên hiệu suất thao tác, năng lượng , duy trì những tiềm năng hoạt động giải trí nhằm mục đích củng cố những giá trị cốt lõi , và đạt đã được những tiềm năng dài hạn của Công ty . Tăng nhanh cường giảng dạy , và thời cơ tăng trưởng bản thân cho toàn bộ nhân viên cấp dưới . Xây dựng , khuyến khích tổng thể nhân viên cấp dưới tham gia môi trường tự nhiên thao tác lành mạnh , thuận tiện nhằm mục đích duy trì những mối quan hệ tốt trong việc làm . Duy trì quy trình tiến độ giải quyết và xử lý hiệu suất cao cho ‘ người tuýt còi ’ ( người dám can đảm , và mạnh mẽ tố giác ) báo cáo giải trình những trường hợp vi phạm hoặc có tín hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại . Xây dựng môi trường thiên nhiên thao tác lành mạnh và đảm bảo an toàn, nhấn mạnh vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của tổng thể nhân viên cấp dưới phải có ý thức ngăn ngừa, tránh làm tổn hại đến những đồng nghiệp , và hội đồng xã hội .

Đơn vị cung cấp

Công ty nỗ lực kiến thiết xây dựng , duy trì mối quan hệ tăng trưởng tương hỗ với những đơn vị chức năng cung cấp như đơn vị chức năng cung cấp sản phẩm & hàng hóa , phân phối dịch vụ , kì vọng những đơn vị chức năng phân phối có khá đầy đủ sự hiểu biết về những nội dung , chớp lấy niềm tin, tuân thủ những nội dung lao lý tại Bộ quy tắc này . Căn cứ , và dựa ở trên sự tương thích với triết lý , chủ trương của Công ty , / hoặc Tập đoàn như tiêu chuẩn đạo đức , bảo vệ môi trường tự nhiên trong việc chọn lựa và duy trì những thanh toán giao dịch với đơn vị chức năng phân phối . Đảm bảo tính công minh, bình đẳng khi thực thi những thanh toán giao dịch , và hạn chế tham gia vào những hoạt động giải trí bất bình đẳng chỉ bằng cách sử dụng vị thế thương lượng .

CHƯƠNG 3. TRÁCH NHIỆM VÀ ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là một yêu cầu thiết yếu để Công ty phát triển bền vững , và tạo lập thế hệ tương lai, Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan , tham gia các hoạt động để bảo vệ môi trường một cách chủ động.

Tuân thủ lao lý của pháp lý về môi trường tự nhiên được vận dụng trong những nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của Công ty . Tôn trọng những tiêu chuẩn và thông lệ toàn thế giới về bảo vệ môi trường thiên nhiên . Bảo vệ môi trường tự nhiên đã được xem là cơ sở chính để xem xét việc tăng trưởng những chủ trương, tiêu chuẩn và quá trình tiến độ nội bộ của Công ty .

Tôn trọng các quyền cơ bản

Công ty tôn trọng các quyền cơ bản của con người ở trên mọi lĩnh vực hoạt động , và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về các quyền cơ bản.

Đóng góp cho cộng đồng và xã hội

Đóng góp cho những hoạt động giải trí phúc lợi , kinh tế tài chính xã hội tại những hội đồng nơi tất cả chúng ta hoạt động giải trí .

Khuyến khích các nhân viên tham gia vào các dự án , sáng kiến mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Giảm thiểu những tác động tác động từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Công ty hoàn toàn có thể tác động tác động xấu đi đến tự nhiên và môi trường .

Thực hiện các hoạt động hợp lý với truyền thống văn hóa và xã hội tại quốc gia, cộng đồng địa phương nơi Công ty có mạng lưới hoạt động.

Luật Phòng, chống Rửa tiền số 07/2012 / QH13 , những Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực thi ; Bộ luật Hình sự 100 / năm ngoái / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều theo Luật số 12/2017 / QH14 ( Điều 324 – Tội Rửa tiền, Điều 300 – Tội Tài trợ khủng bố ) , Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán số 03/2019 / NQ-HĐTP hướng dẫn vận dụng Điều 324 của Bộ Luật Hình sự về tội rửa tiền .

Tìm hiểu thêm: Bối rối là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về bối rối