swish tiếng Anh là gì vậy?

swish tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng swish trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ swish tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm swish tiếng Anh swish (phát âm có thể chưa chuẩn)

Bạn đang đọc: swish tiếng Anh là gì vậy?

Hình ảnh cho thuật ngữ swish

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

swish tiếng Anh là gì vậy?

Định nghĩa – Khái niệm

swish tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ swish trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ swish tiếng Anh nghĩa là gì.

swish /swiʃ/

* tính từ– (thông tục) bảnh, diện, mốt

* danh từ– tiếng rào rào, tiếng vun vút; tiếng sột soạt (quần áo mới…)– cái vụt, cái quất vun vút (bằng roi)– cái roi

* nội động từ– ào ào, vun vút; sột soạt– đi vun vút

* ngoại động từ– làm cho kêu rào rào, làm cho kêu vun vút, làm cho kêu sột soạt– vụt quất (ai, bằng roi)– cắt (lúa, cỏ…) soàn soạt

Thuật ngữ liên quan tới swish

Tóm lại nội dung ý nghĩa của swish trong tiếng Anh

swish có nghĩa là: swish /swiʃ/* tính từ- (thông tục) bảnh, diện, mốt* danh từ- tiếng rào rào, tiếng vun vút; tiếng sột soạt (quần áo mới…)- cái vụt, cái quất vun vút (bằng roi)- cái roi* nội động từ- ào ào, vun vút; sột soạt- đi vun vút* ngoại động từ- làm cho kêu rào rào, làm cho kêu vun vút, làm cho kêu sột soạt- vụt quất (ai, bằng roi)- cắt (lúa, cỏ…) soàn soạt

Đây là cách dùng swish tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ swish tiếng Anh là gì vậy? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

swish /swiʃ/* tính từ- (thông tục) bảnh tiếng Anh là gì vậy? diện tiếng Anh là gì vậy? mốt* danh từ- tiếng rào rào tiếng Anh là gì vậy? tiếng vun vút tiếng Anh là gì vậy? tiếng sột soạt (quần áo mới…)- cái vụt tiếng Anh là gì vậy? cái quất vun vút (bằng roi)- cái roi* nội động từ- ào ào tiếng Anh là gì vậy? vun vút tiếng Anh là gì vậy? sột soạt- đi vun vút* ngoại động từ- làm cho kêu rào rào tiếng Anh là gì vậy? làm cho kêu vun vút tiếng Anh là gì vậy? làm cho kêu sột soạt- vụt quất (ai tiếng Anh là gì vậy? bằng roi)- cắt (lúa tiếng Anh là gì vậy? cỏ…) soàn soạt

0 Shares
Share
Tweet
Pin