Facebook
Mời chào hàng: Mua hộp phối quang ODF các loại phục vụ sản xuất kinh doanh
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ:
Mời chào hàng: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cải tạo trụ sở Agribank
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Trị
Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy theo đề án mua sắm năm 2016
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH
Mời chào hàng: Mua sắm và lắp đặt Shelter cùng phụ kiện
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ:Số
Mời chào hàng: Sửa chữa đường bê tông nội bộ – Cụm kho VLNCN Cam Đường
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: Công ty công nghiệp Hóa chất
Mời chào hàng: Trang bị phòng máy vi tính cho Trường Tiểu học Mỹ Bình 1
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: Ban QLDA các CTXD thị xã
Mời chào hàng: Mua sắm cột bê tông ly tâm các loại
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ:Số
Mời thầu: Xây lắp và cung cấp thiết bị nâng cấp xây dựng mới Chợ Cộn
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐT&XD