Hỏi Đáp

Thanh toán bằng Klarna

Thanh toán bằng Klarna

Trang này được in vào Mar 06, 2022. Để lấy phiên bản hiện tại, sung sướng truy vấn https://hocdauthau.com/vi/manual/payments/shopify-payments/local-payment-methods/klarna . Klarna là phương pháp giao dịch thanh toán trực tiếp và bảo mật thông tin mang đến nhiều tùy chọn thanh toán giao dịch cho Shopify Payments. Klarna chỉ dành cho thương nhân ở Các vương quốc hoặc vùng sau :

Áo Đức Thụy Điển

Với Klarna Pay Later, Klarna Pay Now và Klarna Slice It, người mua sẽ có nhiều giải pháp để lựa chọn cách thanh toán giao dịch đơn hàng. Nhờ Các tùy chọn giao dịch thanh toán khác nhau này, người mua hoàn toàn có thể giao dịch thanh toán ngay, giao dịch thanh toán theo hóa đơn hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng thanh toán hoặc thẻ ghi nợ trực tiếp. Sử dụng Klarna trên Shopify Payments mang đến cho người mua thưởng thức giao dịch thanh toán bảo đảm an toàn và thuận tiện .

Bạn đang đọc: Thanh toán bằng Klarna

Lưu ý

Các tùy chọn thanh toán của Klarna chỉ xuất hiện đối với Các khách hàng thanh toán bằng địa chỉ email. Nếu khách hàng thanh toán bằng số điện thoại, tùy chọn thanh toán Klarna sẽ không xuất hiện.

Thanh toán bằng Klarna

Kích hoạt Klarna

Tìm hiểu thêm: Trim là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Các tùy chọn giao dịch thanh toán của Klarna được bật mặc định khi bạn thiết lập Shopify Payments. Klarna nhìn nhận doanh nghiệp trước khi được cho phép bạn nhận giao dịch thanh toán qua Các tùy chọn giao dịch thanh toán của họ. Sau khi Klarna đồng ý chấp thuận doanh nghiệp của bạn, với người mua hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch qua Klarna .Bất kỳ khi nào, bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh để quyết định hành động vận dụng tùy chọn thanh toán giao dịch nào của Klarna cho người mua .

Các bước thực hiện:

Nếu chưa thiết lập Shopify Payments, nhấp vào Hoàn tất thiết lập tài khoản và hoàn tất trang đăng ký. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). Trong mục Tùy chọn thanh toán, bật/tắt tùy chọn thanh toán mà bạn muốn thay đổi. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán bằng Klarna

Khi người mua đặt hàng và sử dụng tùy chọn giao dịch thanh toán của Klarna để giao dịch thanh toán, với tiền sẽ được giao dịch thanh toán cho bạn vào lần thanh toán giao dịch trong Shopify Payments tiếp theo .Với Shopify Payments, Klarna hoạt động giải trí khác so với quy trình giao dịch thanh toán thường thì. Ví dụ : Nếu giao dịch thanh toán bằng Klarna Pay Later, người mua sẽ đến trang thanh toán giao dịch của Klarna để tạo thông tin tài khoản mới hoặc đăng nhập vào thông tin tài khoản hiện có. Các khoản thanh toán giao dịch được giải quyết và xử lý trực tiếp trong giao diện của Klarna mà không phải qua trang thanh toán giao dịch của shop. Nếu có bất kể yếu tố hoặc vướng mắc nào, người mua phải liên hệ trực tiếp với Klarna. Bạn được giao dịch thanh toán như thông thường trong Shopify Payments .Khi hoàn tiền thanh toán giao dịch do Klarna giải quyết và xử lý, bạn sẽ không được hoàn phí xử lý do Shopify Payments thu của bạn. Phí thanh toán giao dịch đổi khác tùy theo gói giao dịch thanh toán mà shop sử dụng. Để biết thêm thông tin về giá, tìm hiểu thêm trang định giá của Shopify tại Thụy Điển hoặc trang định giá của Shopify tại Đức .Klarna được cho phép giải quyết và xử lý hoàn tiền trong vòng 180 ngày kể từ lần thu phí đơn hàng khởi đầu. Nếu đã qua 180 ngày kể từ ngày thu phí bắt đầu, bạn không hề hoàn tiền qua tùy chọn thanh toán giao dịch Klarna nữa. Nếu bạn muốn hoàn tiền đơn hàng sau 180 ngày, thao tác với người mua để trả lại tiền cho họ bằng dịch vụ bên ngoài .Nếu có nhu yếu bồi hoàn so với đơn hàng, người mua được khuyến khích liên hệ trực tiếp với bạn. Klarna liên hệ với người mua nếu khiếu nại không được xử lý sau 21 ngày. Sau đó, Klarna liên hệ với bạn qua email về khiếu nại. Bạn có 7 ngày để phản hồi thông tin khiếu nại từ Klarna. Để khám phá thêm về nhu yếu bồi hoàn với Klarna, xem Chính sách bảo vệ người mua của Klarna .

Các vùng khách hàng có thể thanh toán bằng Klarna

Các tùy chọn thanh toán giao dịch bằng Klarna chỉ hiển thị bằng đồng Euro ( EUR ) ở bước giao dịch thanh toán so với người mua tại Các vương quốc hoặc vùng sau :

Áo Phần Lan Đức Hà Lan

Nếu người mua của bạn ở Đan Mạch, Thụy Điển hoặc Vương quốc Anh, họ không hề thanh toán giao dịch bằng đồng EUR. Khách hàng tại Các vương quốc này cần sử dụng đơn vị chức năng tiền tệ địa phương .

Klarna Pay Later

Klarna Pay Later là phương pháp giao dịch thanh toán hóa đơn dành cho Shopify Payments. Khi chọn dịch vụ Klarna Pay Later làm phương pháp thanh toán giao dịch, người mua chấp thuận đồng ý thanh toán giao dịch cho thanh toán giao dịch mua vào một ngày sau thời gian mua hàng. Đôi khi người mua hoàn toàn có thể chọn lịch giao dịch thanh toán sau từ hai tuần tới hai tháng. Klarna giao dịch thanh toán ngay cho đơn hàng và tiền sẽ được tính vào khoản giao dịch thanh toán Shopify Payments tiếp theo của bạn .

Các vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Pay Later

Klarna Pay Later dành cho Các thương nhân tại Áo và Đức bán hàng bằng đồng Euro và thương nhân tại Thụy Điển bán bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc Euro .

Thu tiền thanh toán theo cách thủ công với Klarna Pay Later

Trong phần thiết lập giao dịch thanh toán, với bạn hoàn toàn có thể chọn tịch thu thanh toán giao dịch tự động hóa khi có đơn hàng hoặc tịch thu khoản thanh toán giao dịch theo cách bằng tay thủ công trong vòng 28 ngày kể từ khi có đơn hàng. Theo mặc định, Các khoản giao dịch thanh toán được tự động hóa tịch thu. Khi tịch thu thanh toán giao dịch, bạn sẽ nhận được tiền ngay từ Klarna và link sẽ được gửi qua email cho người mua. Khách hàng sử dụng link để giao dịch thanh toán đơn hàng bằng Klarna. Khách hàng có tối đa 14 ngày để thanh toán giao dịch, tùy theo làm giá khi giao dịch thanh toán .Sau khi nhận đơn hàng, người mua cũng có tối đa 14 ngày để quyết định hành động có muốn giữ lại đơn hàng hay không dựa trên Chính sách bảo vệ người mua của Klarna. Nếu cung ứng tùy chọn thanh toán giao dịch bằng Klarna cho người mua, bạn nên đặt setup giao dịch thanh toán để tịch thu giao dịch thanh toán theo cách bằng tay thủ công và chỉ tịch thu giao dịch thanh toán sau khi đã triển khai đơn hàng. Nếu bạn sử dụng quá trình thao tác này, người mua sẽ nhận được link thanh toán giao dịch gần với thời gian nhận được đơn hàng và thời hạn giao dịch thanh toán 14 ngày sẽ gần với thời hạn 14 ngày quyết định hành động có giữ lại đơn hàng hay không. Ngoài lựa chọn tịch thu thanh toán giao dịch theo cách bằng tay thủ công, thông tin rõ tiến trình luân chuyển là một cách hiệu suất cao để bảo vệ người mua nắm được mọi yếu tố hoàn toàn có thể xảy ra và hoàn toàn có thể không trọn vẹn khớp với phương pháp thanh toán giao dịch này .

Bạn có thể thay đổi cách thu hồi thanh toán trong mục Thanh toán của trang quản trị Shopify. Tùy chọn thu hồi thủ công áp dụng cho tất cả các khoản thanh toán, với không chỉ các khoản thanh toán từ Klarna. Nếu bạn không thu hồi thanh toán trong vòng 28 ngày kể từ khi có đơn hàng, khoản thanh toán sẽ hết hạn và bị hủy giá trị.

Trải nghiệm khách hàng khi sử dụng Klarna Pay Later

Lưu ý

Klarna Pay Later chỉ dành cho Các người mua tại Áo, Đan Mạch, Phần Lan, với Đức, Hà Lan, với Thụy Điển và Vương Quốc Anh . Sau khi người mua chọn Klarna Pay Later, họ được chuyển hướng đến website của Klarna để chọn thời gian giao dịch thanh toán đơn hàng .Nếu người mua vô tình chuyển trực tiếp số dư chưa trả cho bạn thay vì Klarna, bạn phải hủy và hoàn tiền đơn hàng. Sau đó, thay đơn bằng đơn hàng nháp sao chép được lưu lại là đã giao dịch thanh toán ( vì người mua đã giao dịch thanh toán hàng loạt số tiền cho bạn ) và tàng trữ đơn hàng. Điều này được cho phép Klarna nhận hoàn tiền và hủy hóa đơn của họ. Điều này cũng bảo vệ rằng thống kê doanh thu và hàng trong kho của bạn được đưa về số lượng đúng chuẩn .Nếu bạn không tuân thủ quy trình tiến độ này, Klarna liên tục truy thu Các khoản còn thiếu. Khách hàng bị tính phụ phí nếu chọn thời hạn giao dịch thanh toán dài hơn cho đơn hàng .

Klarna Pay Now

Klarna Pay Now được cho phép người mua thanh toán giao dịch đơn hàng bằng thông tin cụ thể ngân hàng nhà nước trực tuyến. Dịch Vụ Thương Mại này link với thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của người mua và tiền được ghi nợ ngay lập tức vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của khách. Bạn sẽ nhận được tiền trong đợt thanh toán giao dịch tiếp theo .

Các vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Pay Now

Klarna Pay Now dành cho Các thương nhân tại Áo bán hàng bằng đồng Euro và thương nhân tại Thụy Điển bán bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc Euro .

Thu hồi thanh toán thủ công bằng Klarna Pay Now

Bạn hoàn toàn có thể tịch thu theo cách bằng tay thủ công Các khoản giao dịch thanh toán được chuyển nhượng ủy quyền qua dịch vụ Klarna Pay Now. Nếu đã định thông số kỹ thuật cài đặt để tịch thu tiền theo cách thủ công bằng tay, bạn sẽ không tự động hóa nhận tiền từ đơn hàng được giao dịch thanh toán bằng dịch vụ Klarna Pay Now. Để nhận tiền, với tịch thu thanh toán giao dịch theo cách bằng tay thủ công ngay khi được ủy quyền. Khi tịch thu giao dịch thanh toán theo cách bằng tay thủ công, bạn bị thu phí thanh toán giao dịch Shopify Payments dựa trên số tiền tịch thu tại thời gian đó .

Trải nghiệm khách hàng sử dụng Klarna Pay Now

Lưu ý

Klarna Pay Now chỉ dành cho người mua tại Áo, Đan Mạch, Phần Lan, với Hà Lan và Thụy Điển . Sau khi chọn Klarna Pay Now, người mua sẽ được chuyển hướng đến website của Klarna để thanh toán giao dịch đơn hàng. Trang web của Klarna nhắc người mua ĐK bằng thông tin xác nhận trong lần đầu sử dụng tùy chọn giao dịch thanh toán này hoặc đăng nhập vào thông tin tài khoản và sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước được link để thanh toán giao dịch đơn hàng .

Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna)

Với dịch vụ Chia nhỏ thanh toán giao dịch của Klarna, bạn hoàn toàn có thể tạo điều kiện kèm theo để người mua thanh toán giao dịch bằng cách cho vay. Khách hàng thanh toán giao dịch Các khoản trả góp đến hạn trong khoảng chừng 6 đến 36 tháng, đi kèm hoặc không đi kèm lãi suất vay. Thương Mại Dịch Vụ Chia nhỏ thanh toán giao dịch của Klarna bảo vệ không xảy ra rủi ro đáng tiếc gian lận và kinh tế tài chính phát sinh khi được cho phép người mua giao dịch thanh toán trả góp .

Các vùng có thể nhận thanh toán bằng Klarna Slice It

Klarna Slice It chỉ dành cho thương nhân tại Thụy Điển bán hàng bằng đồng Krona Thụy Điển hoặc đồng Euro .

Thu hồi thanh toán theo cách thủ công với Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna)

Bạn hoàn toàn có thể tịch thu theo cách thủ công bằng tay Các khoản thanh toán giao dịch sử dụng dịch vụ Chia nhỏ giao dịch thanh toán của Klarna được ủy quyền. Nếu đã định thông số kỹ thuật cài đặt để tịch thu tiền theo cách bằng tay thủ công, bạn sẽ không tự động hóa nhận tiền từ đơn hàng được thanh toán giao dịch bằng dịch vụ Chia nhỏ thanh toán giao dịch của Klarna. Để nhận tiền, với tịch thu thanh toán giao dịch theo cách bằng tay thủ công ngay khi được ủy quyền. Khi tịch thu thanh toán giao dịch theo cách thủ công bằng tay, bạn bị thu phí thanh toán giao dịch Shopify Payments dựa trên số tiền tịch thu tại thời gian đó .

Trải nghiệm khách hàng của Klarna Slice It (Dịch vụ chia nhỏ thanh toán của Klarna)

Lưu ý

Dịch vụ thanh toán Slice It của Klarna chỉ dành cho khách hàng tại Áo, Đan Mạch, Phần Lan, với Đức, Hà Lan, với Thụy Điển và Vương quốc Anh.

Xem thêm: Thế nào la một kiệt tác nghệ thuật

Sau khi chọn Klarna Slice It ( Dịch Vụ Thương Mại chia nhỏ giao dịch thanh toán của Klarna ), người mua sẽ được chuyển hướng đến website của Klarna để chọn thời hạn giao dịch thanh toán trả góp cho đơn hàng .Kiểm tra thẻ tín dụng thanh toán để nhìn nhận xem người mua của bạn có đủ điều kiện kèm theo trả khoản vay hay không, cũng như Các tùy chọn trả góp hằng tháng hiện có. Khoản giao dịch thanh toán thực tiễn sẽ được tịch thu sau. Các khoản thanh toán giao dịch được thực thi trên ứng dụng Klarna hoặc cổng thông tin người mua qua phương pháp thanh toán giao dịch khác, ví dụ như thẻ tín dụng thanh toán. Khách hàng cũng hoàn toàn có thể link thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước với thông tin tài khoản Klarna .Khách hàng hoàn toàn có thể phải chịu một số ít khoản phụ phí khi chọn Klarna Slice It ( Thương Mại Dịch Vụ chia nhỏ thanh toán giao dịch của Klarna ). Để khám phá thêm về phụ phí, truy vấn trang web của Klarna .

Tìm hiểu thêm: Chubb life là gì ? Mua bảo hiểm Chubb Life có tốt không mới nhất 2022