Thông tin mã số thuế 2001362782 chi tiết

Hợp Tác Xã Nhựt Huy

Ấp Nguyễn QuyềnXã Viên An, Huyện Ngọc HiểnCà Mau 98911, Việt Nam

Trụ sở chính của Hợp Tác Xã Nhựt Huy ở địa chỉ Ấp Nguyễn Quyền, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau98911.

Mã Số 2001362782

Bạn đang đọc: Thông tin mã số thuế 2001362782 chi tiết

Hợp Tác Xã Nhựt Huy với mã số doanh nghiệp 2001362782 bắt đầu hoạt động từ ngày 04/07/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Khác, có người đại diện trước pháp luật là Phan Hoàng Giang.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Hợp Tác Xã Nhựt Huy.

Hợp Tác Xã Nhựt Huy

Mã số doanh nghiệp 2001362782
Tên Hợp Tác Xã Nhựt Huy
Địa chỉ Ấp Nguyễn Quyền, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau 98911, Việt Nam
Người đại diện Phan Hoàng Giang
Ngày hoạt động 04/07/2022

0 Shares
Share
Tweet
Pin