volunteer tiếng Anh là gì vậy?

volunteer tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, thí dụ mẫu và hướng dẫn phương pháp sử dụng volunteer trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ volunteer tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm volunteer tiếng Anh volunteer (phát âm có thể chưa chuẩn)

Bạn đang đọc: volunteer tiếng Anh là gì vậy?

Hình ảnh cho thuật ngữ volunteer

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: volunteer tiếng Anh là gì vậy?

Định nghĩa – Khái niệm

volunteer tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích phương pháp dùng từ volunteer trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ volunteer tiếng Anh nghĩa là gì.

volunteer /,vɔlən’tiə/

* danh từ– (quân sự) quân tình nguyện– người tình nguyện, người xung phong=any volunteers?+ có ai tình nguyện không?, có ai xung phong không?

* tính từ– tình nguyện=volunteer corps+ đạo quân tình nguyện– (thực vật học) mọc tự nhiên=volunteer plants+ cây mọc tự nhiên

* nội động từ– tình nguyện, tự nguyện xung phong (nhận làm việc gì)– xung phong tòng quân, tình nguyện tòng quân

* ngoại động từ– xung phong làm; tự động đưa ra=to volunteer to do something+ xung phong làm một việc gì=to volunteer an explanation+ tự động đưa ra phương pháp giải thích

Thuật ngữ liên quan tới volunteer

Xem thêm: Volunteer là gì vậy? Từ vựng và bài viết về Volunteer

Tóm lại nội dung ý nghĩa của volunteer trong tiếng Anh

volunteer có nghĩa là: volunteer /,vɔlən’tiə/* danh từ- (quân sự) quân tình nguyện- người tình nguyện, người xung phong=any volunteers?+ có ai tình nguyện không?, có ai xung phong không?* tính từ- tình nguyện=volunteer corps+ đạo quân tình nguyện- (thực vật học) mọc tự nhiên=volunteer plants+ cây mọc tự nhiên* nội động từ- tình nguyện, tự nguyện xung phong (nhận làm việc gì)- xung phong tòng quân, tình nguyện tòng quân* ngoại động từ- xung phong làm; tự động đưa ra=to volunteer to do something+ xung phong làm một việc gì=to volunteer an explanation+ tự động đưa ra phương pháp giải thích

Đây là phương pháp dùng volunteer tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ volunteer tiếng Anh là gì vậy? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho những ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

volunteer / tiếng Anh là gì vậy?vɔlən’tiə/* danh từ- (quân sự) quân tình nguyện- người tình nguyện tiếng Anh là gì vậy? người xung phong=any volunteers?+ có ai tình nguyện không? tiếng Anh là gì vậy? có ai xung phong không?* tính từ- tình nguyện=volunteer corps+ đạo quân tình nguyện- (thực vật học) mọc tự nhiên=volunteer plants+ cây mọc tự nhiên* nội động từ- tình nguyện tiếng Anh là gì vậy? tự nguyện xung phong (nhận làm việc gì)- xung phong tòng quân tiếng Anh là gì vậy? tình nguyện tòng quân* ngoại động từ- xung phong làm tiếng Anh là gì vậy? tự động đưa ra=to volunteer to do something+ xung phong làm một việc gì=to volunteer an explanation+ tự động đưa ra phương pháp giải thích

0 Shares
Share
Tweet
Pin