Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa cho dự án Đầu tư mở rộng Trại giống lúa Khánh Lâm
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh
Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.02/16-17
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU Địa
Mời Thầu: Gói thầu số 01 – Khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật thi công
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.04/16-17
By admin | | 0 Comments |
Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU Địa