Hỏi nhanh đáp gọn

Câu hỏi là gì? Định nghĩa, khái niệm

Câu hỏi là gì?

Tương tự: Câu nghi vấn Tương tự : Câu nghi vấn

Câu nghi vấn là một dạng của câu hỏi nhằm giải đáp một điều chưa biết, thường là nêu lên quan điểm của mình về hiện tượng, sự vật nhưng không chắc chắn.

Hình thức trong câu nghi vấn : thường sử dụng những những đến từ nghi vấn như bao nhiêu, bấy nhiêu, bao lâu, ư, hả, chăng, ai, gì, sao, nào … và thường kết thúc trong chỉ bằng dấu chấm hỏi .

Bạn đang đọc: Câu hỏi là gì? Định nghĩa, khái niệm

Ví dụ: Bác ăn cơm rồi à?

Câu hỏi là gì? Định nghĩa, khái niệm

U đã đỡ đau chân không ? Món quà này đẹp nhỉ ?

Đặc điểm hình thức

Tìm hiểu thêm: Giảm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt

Có những đến từ nghi vấn : ai, gì, nào, tại sao, đâu, khi nào, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, ( có ) … không, ( đã ) … chưa hoặc có đến từ “ hay là ” ( nối những quan hệ chọn lựa ) Khi viết, câu nghi vấn thường kết thúc chỉ bằng dấu chấm hỏi ( ? ) Nếu không dùng để hỏi thì hoàn toàn có thể kết thúc chỉ bằng dấu chấm (. ), dấu chấm than ( ! ) hoặc dấu chấm lửng ( … )

Chức năng

Chức năng chính dùng để hỏi Ngoài ra còn dùng để cầu khiến, triệu chứng minh , và khẳng định, phủ định, rình rập đe dọa, thể hiện tình cảm, xúc cảm …, chưa nhu yếu người đối thoại vấn đáp

Chức năng dùng để cầu khiến

An nói với Hoàng : – Cậu hoàn toàn có thể Open giúp tớ được không ? Hoàng vấn đáp : – Được cậu . -> Câu nghi vấn có tính năng cầu khiến ( có nhu yếu và đáp lại ) : Cậu hoàn toàn có thể Open giúp tớ đã được không ? . Đặc điểm hình thức : Có dấu ( ? ) cuối câu, từ nghi vấn ( được chưa )

Đây là cuộc trò chuyện giữa An và Hoàng. An muốn nhờ Hoàng mở hộ với thái độ lịch sự (Hoàng có thể giúp hoặc không)

3*** Ánh sáng chính là gì? Ánh sáng đơn sắc là gì?

Chức năng dùng để khẳng định

– Ai dám bảo chúng tôi chưa niềm hạnh phúc ? -> Câu nghi vấn có tính năng khẳng định chắc chắn ( thường không có câu vấn đáp ) : Đặc điểm hình thức : Có dấu ( ? ) cuối câu, từ nghi vấn dùng để chứng minh và khẳng định ( ai, không ) Câu nói nhằm mục đích khẳng định chắc chắn : Chúng tôi niềm hạnh phúc

Chức năng dùng để phủ định

Sao cậu không học bài thế ? -> Câu nghi vấn có công dụng phủ định ( thường không có hoặc có câu vấn đáp ) : Đặc điểm hình thức : Có dấu ( ? ) cuối câu, từ nghi vấn dùng để phủ định ( sao, thế ) Dùng để phủ định : Trước đó cậu chưa học bài

Chức năng dùng để đe doạ

– Con có học bài không thì bảo ? -> Câu nghi vấn có công dụng rình rập đe dọa ( thường chưa có câu vấn đáp ) : Đặc điểm hình thức : Có dấu ( ? ) cuối câu, từ nghi vấn ( chưa ) Sử dụng để rình rập đe dọa : Mẹ muốn răn đe con việc học tập

Chức năng dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc

– Sao nay mệt thế?

-> Câu nghi vấn có công dụng thể hiện tình cảm, xúc cảm ( thường không có câu vấn đáp ) : Đặc điểm hình thức : Có dấu ( ? ) cuối câu, từ nghi vấn ( sao, thế ) Dùng để thể hiện cảm hứng : Mệt mỏi Người đăng: hoy

Time: 2020-10-05 15:28:14

Tìm hiểu thêm: Đồng lạnh là gì vậy? Cách nhận biết đồng lạnh như thế nào?