Hỏi nhanh đáp gọn

fathers tiếng Anh là gì?

fathers tiếng Anh chính là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu , hướng dẫn cách sử dụng fathers trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ fathers tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fathers tiếng Anh fathers (phát âm có thể chưa chuẩn)

Bạn đang đọc: fathers tiếng Anh là gì?

Hình ảnh cho thuật ngữ fathers

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

fathers tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

Tìm hiểu thêm: Địa chỉ liên lạc là gì?

fathers tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa , giải thích cách dùng từ fathers trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn cũng sẽ biết đến từ fathers tiếng Anh nghĩa chính là gì.

father /’fɑ:ðə/

* danh từ– cha, bố– (nghĩa bóng) người cha, người đẻ ra, người sản sinh ra=the wish is father to the thought+ ước vọng sinh ra sự tin tưởng– tổ tiên, ông tổ=father of Vietnamese poetry+ ông tổ của nền thơ ca Việt Nam=to sleep with one’s fathers+ chầu tổ, chết– người thầy, người cha=father of the country+ người cha của đất nước– Chúa, Thượng đế– (tôn giáo) cha cố=the Holy Father+ Đức giáo hoàng– người nhiều tuổi nhất, cụ=Father of the House of Commons+ người nhiều tuổi nhất ở hạ nghị viện Anh

Thuật ngữ liên quan tới fathers

Mã xác thực chính là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fathers trong tiếng Anh

fathers có nghĩa là: father /’fɑ:ðə/* danh từ- cha, bố- (nghĩa bóng) người cha, người đẻ ra, người sản sinh ra=the wish is father to the thought+ ước vọng sinh ra sự tin tưởng- tổ tiên, ông tổ=father of Vietnamese poetry+ ông tổ của nền thơ ca Việt Nam=to sleep with one’s fathers+ chầu tổ, chết- người thầy, người cha=father of the country+ người cha của đất nước- Chúa, Thượng đế- (tôn giáo) cha cố=the Holy Father+ Đức giáo hoàng- người nhiều tuổi nhất, cụ=Father of the House of Commons+ người nhiều tuổi số 1 ở hạ nghị viện Anh

Đây là cách dùng fathers tiếng Anh. Đây chính là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới số 1 năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học đã được thuật ngữ fathers tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục đã được cập nhập. Từ Điển Số chính là một website giải thích ý nghĩa đến từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

father /’fɑ:ðə/* danh từ- cha tiếng Anh chính là gì? bố- (nghĩa bóng) người cha tiếng Anh chính là gì? người đẻ ra tiếng Anh chính là gì? người sản sinh ra=the wish is father to the thought+ ước vọng sinh ra sự tin tưởng- tổ tiên tiếng Anh là gì? ông tổ=father of Vietnamese poetry+ ông tổ của nền thơ ca Việt Nam=to sleep with one’s fathers+ chầu tổ tiếng Anh chính là gì? chết- người thầy tiếng Anh là gì? người cha=father of the country+ người cha của đất nước- Chúa tiếng Anh chính là gì? Thượng đế- (tôn giáo) cha cố=the Holy Father+ Đức giáo hoàng- người nhiều tuổi số 1 tiếng Anh là gì? cụ=Father of the House of Commons+ người nhiều tuổi nhất ở hạ nghị viện Anh

Tìm hiểu thêm: Cloves Là Gì