Hỏi đáp 247

Từ điển Tiếng Việt

hững hờ Tiếng Việt là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa từ hững hờ trong văn hóa truyền thống Nước Ta. Hiểu thêm từ ngữ Nước Ta ta với Từ Điển Số. Com .

Thông tin thuật ngữ hững hờ tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và các đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn các từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe…).

Bạn đang đọc: Từ điển Tiếng Việt

Từ điển Tiếng Việt

Định nghĩa – Khái niệm

hững hờ tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ hững hờ trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách sử dụng từ hững hờ trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hững hờ nghĩa là gì.

Tìm hiểu thêm: quyền lợi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt

bảo lưu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

– t

. Thờ ơ, không tha thiết: Hững hờ với lợi danh

. Chơ vơ, không chắc: Để cái ấm hững hờ thế này thì rơi mất.u003cDIRu003e

Thuật ngữ liên quan tới hững hờ

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hững hờ trong Tiếng Việt

hững hờ có nghĩa là: – t.. . Thờ ơ, không tha thiết: Hững hờ với lợi danh.. . Chơ vơ, không chắc: Để cái ấm hững hờ thế này thì rơi mất.u003cDIRu003e

Đây là cách sử dụng hững hờ Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hững hờ là gì vậy? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm: hùng biện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt