Hồ sơ nhân vật

Faceless Void

23_d52._23_d52

“Time is a river with many eddies. I have seen its head waters, and I have seen its currents reach the sea.” – “Thời gian chính xác là một dòng sông với nhiều dòng xoáy. Ta đã nhìn thấy đầu nguồn, , cũng nhìn thấy từng nhánh của nó chảy ra biển.”

Darkterror the Faceless Void chính xác là một kẻ xa lạ từ Claszureme, một lãnh địa nằm ngoài tầm kiểm soát của thời gian. Đó vẫn còn là một điều bí ẩn, rằng tại sao sinh thể kỳ lạ từ thứ nguyên khác ấy lại “hạ cánh” xuống vị diện của chúng ta, và tin rằng trận chiến tranh giành Nemesis Stones (Ancients) xứng đáng để mình làm thế. Tất nhiên, bất kể thế nào, thì sự hiện diện của hắn đã gây nên ảnh hưởng khá lớn đến sự cân chỉ bằng của thế giới này, đồng thời cũng ánh xạ đến Những thứ nguyên liền kề.

Bạn đang đọc: Faceless Void

Thời gian đối với Darkterror là vô nghĩa, ngoài việc là một phương tiện để ngăn trở địch nhân hoặc trợ giúp cho đồng đội. Tầm nhìn dài xuyên suốt cả vũ trụ đã cho hắn một khả năng đặc biệt, và dù cái khả năng ấy có bị ngăn cách, đứt quãng do khoảng cách, thì hắn vẫn có thể sử dụng nó một cách tự nhiên trên chiến trường.

MỘT SỐ C U NÓI : I have seen how this war ends. – Ta đã thấy cuộc chiến này kết thúc như thế nào. (Khi được pick) I’ve seen this…in my dreams. – Ta đã nhìn thấy điều này trong giấc mơ (Khi chết) In the land of time, the no-eyed man is king. – Ở vùng đất của thời gian, kẻ chưa có mắt chính xác là vua (Khi hồi sinh) You become past tense – Ngươi đã trở thành quá khứ (Khi giết 1 hero bất kì) I foresaw your death the moment you were born – Ta đã thấy trước cái chết của ngươi kể từ thời điểm mà ngươi đã được sinh ra (Khi giết 1 hero bất kì) I have seen the future; you’re not in it – Ta đã nhìn thấy tương lai; ngươi không có trong đó

24_16a._24_16a

Tìm hiểu thêm: Mystique – Dị nhân có thể biến thành bất cứ ai
Tìm hiểu thêm: Toppo – Tiểu sử, năng lực, sức mạnh