Hỏi Đáp

Khấu hao là gì vậy?

Trong phân mục Các bài viết về kinh tế tài chính doanh nghiệp. Ở bài viết này VnBiz san sẻ với Các bạn khái niệm khấu hao ( Depreciation ) là gì vậy và Các giải pháp tính khấu hao .

Khấu hao là gì vậy?

Khấu hao ( tiếng Anh : Depreciation ) là một giải pháp kế toán phân chia ngân sách của một gia tài hữu hình trong vòng đời hữu dụng của nó cho đến khi giá trị của gia tài này trở thành 0 hoặc không đáng kể . Các doanh nghiệp khấu hao gia tài dài hạn cho cả mục tiêu thuế và kế toán. Đối với mục tiêu thuế, doanh nghiệp hoàn toàn có thể khấu trừ ngân sách của gia tài hữu hình mà họ mua làm ngân sách kinh doanh thương mại .

Một số tài sản cố định thường được khấu hao như các tòa nhà, đồ nội thất, thiết bị văn phòng, máy móc, vv…

Bạn đang đọc: Khấu hao là gì vậy?

Khấu hao là gì vậy?

Ví dụ về khấu hao : Công ty A mua một xe tải giao hàng trị giá 50.000 USD, thời hạn sử dụng dự kiến là 5 năm, thì cứ mỗi năm công ty hoàn toàn có thể chi một phần của 50.000 USD so với lệch giá và lê dài trong 5 năm. Điều này sẽ giảm dần thu nhập chịu thuế của công ty. Đồng thời, Các kế toán viên của Công ty A sẽ giảm giá trị của xe tải ghi trong bảng cân đối kế toán một tỷ suất tương tự cho đến khi giá trị nó bằng 0 .

Ý nghĩa của việc tính khấu hao

Việc khấu hao hợp lý Tài sản cố định và thắt chặt là tác nhân quan trọng để xác lập đúng giá tiền mẫu sản phẩm nhìn nhận hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp . Khấu hao hài hòa và hợp lý TSCĐ giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu được vốn từ tiền khấu hao để triển khai kịp thời thay đổi máy móc thiết bị và công nghệ tiên tiến .

Tìm hiểu thêm: Blog là gì vậy? Tìm hiểu về blog, blogger, và việc viết blog

Các phương pháp tính khấu hao

Có ba giải pháp thường được sử dụng để tính khấu hao đó là

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Khấu hao theo đường thằng là giải pháp khấu hao đơn thuần và thường được sử dụng nhất. Với giải pháp này, định mức khấu hao gia tài là như nhau trong suốt thời hạn sử dụng .

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng như sau:

Chí phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt / thời hạn trích khấu hao .

Ví dụ : Một công ty sản xuất mua máy móc với giá 80.000 USD và tuổi thọ hữu dụng là 10 năm. Thì ngân sách khấu hao hàng năm trong mười năm tới như trong bảng dưới đây

Năm Chi phí khấu hao
1 8000
2 8000
3 8000
4 8000
5 8000
6 8000
7 8000
8 8000
9 8000
10 8000

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

Là phương pháp khấu hao được tính bằng công thức: Giá trị khấu hao hàng năm bằng nguyên giá của tài sản tại năm khấu hao nhân với tỉ lệ khấu hao nhanh.

Mức trích khấu hao hằng năm của TSCD = Giá trị còn lại của TSCD x Tỉ lệ khấu hao nhanh .

Trong đó :

Tỉ lệ khấu hao nhanh ( % ) = Tỉ lệ khấu hao TSCD theo đường thẳng x thông số kiểm soát và điều chỉnh .

Tỉ lệ khấu hao TSCD theo đường thẳng ( % ) = ( 1 / Thời gian trích khấu hao của TSCD ) x 100

Hệ số kiểm soát và điều chỉnh xác lập theo thời hạn trích khấu hao của TSCD được lao lý tại bảng dưới đây .

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định Hệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t <,= 4=""> 1,5
Trên 4 đến 6 năm (4 năm <,= 6=""> 2,0
Trên 6 năm (t > 6 năm) 2,5

Ví dụ : ( Đang update )

Phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Theo giải pháp khấu hao theo khối lượng loại sản phẩm, tuổi thọ có ích của gia tài được bộc lộ bằng tổng số đơn vị chức năng dự kiến sẽ được sản xuất .

Công thức tính khấu hao theo sản phẩm như sau:

Mức trích khấu hao trong tháng của gia tài cố định và thắt chặt = Số lượng loại sản phẩm được sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao trung bình cho một đơn vị chức năng loại sản phẩm .

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quan tính cho một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm = Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt / sản lượng theo hiệu suất phong cách thiết kế .

Ví dụ : ( Đang update ) Khấu hao là một phần quan trọng trong hồ sơ kế toán giúp Các công ty duy trì báo cáo giải trình thu nhập và cân và bảng cân đối kế toán hài hòa và hợp lý với doanh thu tương thích được ghi nhận. Thông qua bài viết này chắc bạn đã nắm được khấu hao là gì vậy và Các chiêu thức tính khấu hao rồi nhỉ. Nếu có bất kỳ quan điểm góp phần nào cho VnBiz, đừng quên comment ở bên dưới nhé .

Tìm hiểu thêm: Karaoke Tay vịn là gì? Những nguy hiểm khi đi Karaoke tay vịn