Tin tức Đấu thầu

Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa cho dự án Đầu tư mở rộng Trại giống lúa Khánh Lâm

Tên bên mời thầu: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Điện thoại/fax/email: 07803888588, 07803888587, ttgnncamauvnn@gmail.com

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa cho dự án Đầu tư mở rộng Trại giống lúa Khánh Lâm

Mã số thuế: 2000401037

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa.

1.1 Gói thầu số 5: Máy gặt đập liên hợp

 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Máy gặt đập liên hợp Kubota DC70, kích thước 4.800 x 2.260 x 2.280, Trọng lượng 3.000 kg.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

1.2 Gói thầu số 6: Máy cày 82 mã lực

Tìm hiểu thêm: Đăng ký học đấu thầu khai giảng tại hồ chí minh
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Máy cày (máy kéo) Kubota M604SU, động cơ V2403 – DI – TE2, Công suất thực 59Hp (43.3kw), trọng lượng 1.800 kg.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
  • Gói thầu số 7 : Máy sấy tĩnh vĩ ngang 8G-10TH ; Băng tải nghiêng di động B500 x 6N.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: – Máy sấy tĩnh vĩ ngang đảo chiều sấy bin tole năng suất (10-15) tấn/mẻ. Khung sấy (1×2) m – U45 dày 2,5m, Lưới sấy tole kẽm 1mm dập lỗ 3mm.

     – Băng tải nghiêng di động B600 x 12 m, Công suất 2,2 kw.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đầu tư mở rộng Trại giống lúa Khánh Lâm.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 08 tháng 06 năm 2016 đến trước 8 giờ, ngày 15 tháng 06 năm 2016. (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Cà Mau – Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; ĐT: 07803.888.588; Fax: 07803.888.587; Email: ttgnncamauvnn@gmail.com.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng chẵn, đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 15 tháng 06 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 15 tháng 06 năm 2016.

Tìm hiểu thêm: Liên tục tuyển sinh lớp đấu thầu trên toàn quốc