Mời chào hàng: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ cho nhánh 1 Hợp phần 01năm 2016

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Bạn đang đọc: Mời chào hàng: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ cho nhánh 1 Hợp phần 01năm 2016

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ cho nhánh 1 Hợp phần 01 năm 2016 (Gói thầu số 15).
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụphục vụ nghiên cứu cho Hợp phần 1 “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm nano sử dụng trong nông nghiệp” mã số VAST.TĐ.NANO.01/15-18 thuộc dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Hợp phần 1 “Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm nano sử dụng trong nông nghiệp” mã số VAST.TĐ.NANO.01/15-18 thuộc dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp”
 2. Nguồn vốn: NSNN
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ00, ngày 14tháng 6năm 2016đến trước 10giờ 00, ngày 21tháng 6năm (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10giờ 00, ngày 21 tháng 6năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 21 tháng 6 năm 2016.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin